Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

5

4

2

6

7

1

3

Zapraszamy

Startujemy! Podziękuj swoim rodzicom...

Samorząd lokalny tworzymy my wszyscy, jako mieszkańcy Gminy Skoki.Wybierając burmistrza i radnych powierzamy im istotną część odpowiedzialności za wykonywanie kluczowych zadań publicznych. Zadania te czynione są dla naszego dobra.Jednocześnie, w różny sposób, na co dzień sami możemy wpływać na kształt działania władz lokalnych. Życząc Wam niezapomnianej przygody przy poznawaniu arkanów samorządności zachęcamy do udziału w interaktywnej lekcji.

powrót do strony głównej

powrót do strony głównej

Quiz

Decyzje blisko obywatela

Warto zapamiętać!

Europejska Karta Samorządu Lokalnego

Jest najważniejszym europejskim dokumentem, który określa czym jest samorząd i jakie ma zadania. Karta została sporządzona w Strasburgu w 1985 roku pod auspicjami Rady Europy i weszła w życie w 1988 roku.Polska ratyfikowała Kartę w całości w 1994.

Tutaj możesz pobrać Kartę

WAŻNE! problemy dotyczące bezpośrednio małej społeczności można znacznie efektywniej rozwiązywać lokalnieniż poprzez decyzje płynące z urzędów administracji rządowej.Prawdziwa samorządność jest możliwa tylko wtedy, kiedypaństwo gwarantuje samorządowi samodzielność w zajmowaniu się ważnymi lokalnymi sprawami.

powrót do strony głównej

Quiz

Bardzo ważna zasada w każdej wspólnocie, na każdym szczeblu władzy. Grupy większe, o szerszych celach, nie powinny przejmować zadań grup mniejszych, o celach bardziej szczegółowych.Grupy większe powinny spełniać tylko takie zadania, z którymi grupy mniejsze nie poradzą sobie samodzielnie.Grupy większe powinny pomagać mniejszym w osiąganiu ich celów.Źródło: Encyklopedia ZarządzaniaDostęp: https://mfiles.pl/pl/index.php/Subsydiarno%C5%9B%C4%87

Zasada pomocniczości/subsydiarności/

I jeszcze troszkę teorii

Czas na konkurs!

Zbuduj makietę przedstawiającą fragment miejscowości w gminie Skoki.Wykorzystaj w tym celu dowolne materiały:papier, drewno, klocki Lego, plastelinę, recykling...a może spróbujesz wirtualnie jak w minecrafcie?Gotowe dzieło przynieś do Biblioteki Publicznej w SkokachO zwycięskiej makiecie zdecydują internauci w głosowaniu!Zdobyłeś miejsce na podium? Odbierz nagrodęNie znalazłeś się w pierwszej trójce? Czeka na Ciebie nagroda pocieszenia :)

powrót

Autobiografia

Muzyka łączy pokolenia

Każdy się w niej odnajdywał i znalazł kawałek życia. Dla Twoich rodzicówpozostanie hymnem wszechczasów.

  • Muzyka:

  • Śpiew

  • Słowa:

Bogdan Olewicz

Zbigniew Hołdys

Grzegorz Markowski

1982

A Ty jakiej muzyki słuchasz?

Który z utworów mógłby stać się hymnem Twojego pokolenia?

powrót do strony głównej

Skąd samorząd ma pieniądzei na co je wydaje?

Finanse Gminy Skoki

Wielkość dochodów Gminy jest podstawowym wyznacznikiem jej możliwości finansowych. Pieniądze wpływające do budżetu Gminy Skoki dzielimy na trzy kategorie:– dochody własne,– subwencje,– dotacje celowe.

Dochody własne

Są to środki, które bezpośrednio pozyskuje samorząd gminyi przeznacza głównie na wykonywanie zadań własnych.Przysługują one na mocy wielu ustaw.Skłądają się na nie:PODATKI LOKALNE: podatek od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, od spadków, darowizn. Stawki tych podatków kształtuje Rada Miejska Gminy Skoki jednakże maksymalną kwotę określa ustawa.OPŁATY LOKALNE:dokonując konkretnej opłaty np. targowej "kupujesz sobie" prawo do konkretnej czynności, np. miejsce na gminnym targowisku.Opłat lokalnych jest wiele.DOCHODY Z MAJĄTKU LUB DAROWIZN: z wynajmu nieruchomości należacych do gminy.UDZIAŁ W PODATKACH PIT/od osób fizycznych/ I CIT/od osób prawnych/

Są to środki przekazywane samorządowi z budżetu państwa na sfinansowanie zadań własnych. Samorząd może wykorzystać te pieniądze w sposób dowolny. Wysokość subwencji jest wyliczana na podstawie skomplikowanego algorytmu. Składają się na nią między innymi :

  • subwencja oświatowa- przeznaczonana utrzymanie szkół.O jej wyliczenie zapytaliśmypanią Beatę Szmyrę,Kierownika Oświatyw Gminie Skoki

DOCHODY SAMORZĄDU

SUBWENCJA OGÓLNA

Dotacje celowe

Są to środki przekazywane samorządom z budżetu państwa na realizację konkretnych zadań zleconych, np. wypłatę programu 500+, wydawanie dowodów osobistych.Samorządy MUSZĄ wydać przekazaną kwotę na wskazane zadanie.

Dochody samorządu

A co jeśli w gminie brakuje środków na wybudowanie drogi?Czy samorząd może zaciągnąć dług w banku?

Tak! Ale to nie jest takie proste.

Najpierw zobacz jak zaciągną kredyt Twoi rodzice...

author's name

Tak zaciągną kredyt w banku Twoi rodzice:

A teraz zapytajmy Skarbnika Gminy Skoki, panią Annę Kałek-Witucką, jak kredyty zaciąga gmina

powrót do strony głównej

Quiz

Home

Po prostu podatki

Budżet państwa...dziecinnie proste

powrót do strony głównej

Dedykujemy Wam tę piosenkę, aby Wasze małe szczęścia spełniły się, a życie w ukochanym mieście tętniło dla Was dobrymi zdarzeniami