Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ornitologia Verdagueriana

Recull de fragments del poema Canigó amb referències ornitològiques. Una proposta d'activitat.

Ocells en el poema Canigó

Presentem deu petits fragments del poema Canigó on hi trobem referències ornitològiques. A cada text trobareu tres dibuixos d'ocells, un dels quals és el que apareix al text. Jugueu a encertar-lo! Per anar més enllà, feu com el poeta: sortiu a l'exterior i observeu i esbrineu quins ocells conviuen amb vosaltres i escriviu un vers on hi apareguin.

Objectius de l'activitat

Explicació de l'activitat

  • Apropar-nos a l'obra de Jacint Verdaguer i en particular al poema Canigó.
  • Fomentar la descoberta i el coneixement de la fauna natural, en concret l'ornitologia.
  • Potenciar el gust per la lectura, la sensibilitat, la imaginació i la creativitat.

Eines de suport

Enllaç a la web de l'institut Català d'Ornitologia. Cerqueu aquesta imatge i trobereu imatges i el cant de cada espècie d'ocell presents a Catalunya.

Enllaç al Diccionari Català - Valencià - Balear de l'Institut d'Estudis Catalans. Utilitzeu-lo per cercar totes les paraules que no entengueu quan llegiu els fragments.

Primer fragment

“Catalunya es desvetlla escamarlada,cama ençà, cama enllà del Pirineu,com damunt son corser una amazonaque s’adormí una estona,venint d’abraonar un semidéu.A l’àliga real és parionaque amb cada ala domina”Cant XII

Respuesta incorrecta

Jo soc milà reial (Milvus milvus)

Correcte! Àguila reial o daurada (Aquila chrysaetos)

Jo soc un Aufrany (Neophron percnopterus)

Segon fragment

Respuesta correcta

“Fallaires lo segueixen, aufranys i corbs que ja de carn humana senten fortor. Lo comte diu al veure’ls: –N’hi haurà per tots–, i baixa per un còrrec de dret al port.” Cant V

Correcte! Aufrany (Neophron percnopterus)

Jo soc un milà reial(milvus milvus)

Jo soc un esparver comú (Accipiter nisus)

Tercer fragment

“Un fallaire li ha caiguta l’ull, malhaja la brossa!;n’apar un esparverotque fa l’aleta a una tórtora.”Cant V

Respuesta incorrecta

jo soc un aligot comú (Buteo buteo)

Jo soc un esparver cendrós (Circus pygargus)

Correcte! Esparver vulgar (Accipiter nisus)

Quart fragment

“Plora el Conflent, sos pagesius i pobles,plora en son niu la tórtora soliua...”Cant X

Respuesta incorrecta

Respuesta incorrecta

Respuesta correcta

Jo soc un colom roquer (Columba livia)

Jo soc un tudó (Columba palumbus)

Correcte! Tórtora(Streptopelia turtur)

Cinquè fragment

“Allí tinc lo meu casal,tancadeta amb un penyalsota el casal hi ha una balma;de joiells d’argent i d’orallí guardo mon tresor,com sos bonics una garsa.”Cant VI

Respuesta incorrecta

Respuesta incorrecta

Correcte! Garsa (Pica pica)

Jo soc un tudó (Columba palumbus)

Jo soc un còlit negre (Oenanthe leucura)

Sisè fragment

“De prompte s’ou lo cant d’una minyona,com en la mar lo cant d’una gavina,amorosir ses ones amargantesamb un raig enganyívol d’alegria.” Cant X

Respuesta correcta

Respuesta incorrecta

Correcte!Gavina vulgar (Larus ridibundus)

Jo soc un gavot (Alca torda)

Jo soc un gavià argentat (Larus michahellis)

Setè fragment

“La font del Comte raja gota a gota,apar una encantada que sanglota,amagada de l’heura en la verdor;prou canta el rossinyol, mes cada notaés un gemec que fa partir lo cor.”Cant IX

Respuesta correcta

Respuesta incorrecta

Jo soc un trist (Cisticola juncidis)

Jo soc una mallerenga carbonera (Parus major)

Correcte!Rossinyol (Luscinia megarhynchos)

Vuitè fragment

“Lo virolat verdum ja no hi refila,lo rossinyol no hi canta, que gemega,arpa d’on, l’alegria escorreguda,tan sols la corda del neguit hi resta.”Cant X

Respuesta incorrecta

Correcte!Verdum (Carduelis chloris)

Jo soc un picot verd (Picus viridis)

Jo soc una verderola (Emberiza citrinella)

Novè fragment

“Lo comte Guifre encara d’ira està foll,plantat dalt de la cima de Canigó;entre el cel i la terra se veu tot sol,puix una boira negra d’ales de corb amb lo verger abriga los Estanyols…”Cant VIII

Respuesta correcta

Respuesta incorrecta

Correcte!Corb (Corvus corax)

Jo soc una gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Jo soc una gralla (Corvus monedula)

Desè fragment

“Les cúpules coronen l’ampla salaon dringa la vaixella d’or i argent,la perdiu blanca sos perfums hi exhala,gerda xicoira l’apetit hi encén.”Cant III

Respuesta incorrecta

Jo soc una perdiu roja (Alectoris rufa)

Jo soc un martinet blanc (Egretta garzetta)

Correcte!Perdiu blanca (Lagopus mutus)

Enhorabona!

Heu llegit fragments de Canigó, acompanyats d'ocells.Ara aneu més enllà, i escriviu el vostre vers, on hi aparegui algun ocell, aquell que hagueu identificat que conviu al vostre voltant.Per acabar, una cançó verdagueriana:Estrelleta - Plus ultra. Roger Mas.

Dibuixos ocells: Institut Català d'Ornitologia. Text. Canigó, Jacint Verdaguer. 1885