Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TOP 12

PHRASAL VERBS

by Natalia Bednarek

Phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe, to połączenie czasownika najczęściej z przyimkiem (wyrazy tupu: in, on, for, at), Takie połączenie sprawia, że czasownik frazowy zyskuje inne znaczenie niż gdybyśmy tłumaczyli wyrażenie dosłownie. Czasami takie wyrażenie może być też dalekie od znaczenia czasownika ask - pytać // ask for (phrasal verb) - prosić look - patrzeć // look for (phrasal verb) - szukać

  • Our car broke down and we had to walk home. Nasz samochód się zepsuł i musieliśmy wracać pieszo.
  • She broke down when she heard the bad news. Ona zalała się łzami, kiedy usłyszała złe wiadomości.

BREAK DOWN

1. zepsuć się2. załamać się3. zalać się łzami

CALM DOWN

He took a deep breath and calmed down. On wziął głęboki oddech i uspokoił się.

uspokoić się

  • She has to catch up on her homework. Ona musi nadrobić zaległości ze swoją pracą domową.
  • You can go, I will catch up.Możecie iść, dogonię Was.

CATCH UP

1. nadrobić stratę / zaległości2. dogonić, doścignąć

  • You need to check in at least 30 minutes before the flight. Musisz zgłosić się do odprawy najpóźniej 30 minut przed odlotem.
  • I'd like to check in. Chciałabym / Chciałbym się zameldować.

CHECK IN

1. zameldować się (np. w hotelu)2. odprawić bagaż na lotnisku

What time should I check out? O której powinnam / powinienem się wymeldować?

CHECK OUT

wymeldować się (np. z hotelu)

The boy cheered up when he saw his mother buying him ice cream. Chłopiec rozweselił się, kiedy zobaczył, że mama kupuje mu lody.

CHEER UP

rozweselić się, rozchmurzyć

Do you often eat out? - Czy często jadasz na mieście?

EAT OUT

jeść na mieście

Don't give up! - Nie poddawaj się.

GIVE UP

poddać się, zrezygnować, przestać próbować

He likes hanging out with her. - On lubi spędzać z nią czas.

HANG OUT

spędzać czas

Mark is looking after Tom at the moment. - Mark opiekuje się teraz Tomem.

LOOK AFTER

zajmować się kimś, opiekować

What are you looking for? - Czego szukasz?

LOOK FOR

szukać czegoś

The plane took off at noon. - Samolot wystartował w południe.

TAKE OFF

startować (samolot)

Thank you!