Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

I dlaczego w ogóle się nad tym zastanawiamy?

Kiedy Present Perfect, a kiedy Past Simple?

Problem z czasem Present Perfect polega na tym, że czasami tłumaczymy go na polski jako czas przeszły, a innym razem - jako teraźniejszy.Dlatego kiedy mamy do przetłumaczenia zdanie: Odrobiłem już lekcje. - przeważnie chcemy to zrobić w Past Simple.(a to błąd!)

Najważniejsze jest, aby pamiętać wszystkie sytuacje, kiedy używamy Present Perfect:1. gdy mówię o SKUTKU, a nie o samej czynności Na przykład zdanie polskie "Złamałam rękę" mogę przetłumaczyć na dwa sposoby, zależnie od sytuacji:I broke my arm. - jeśli opowiadam o zdarzeniach z przeszłości. (Past Simple)I have broken my arm. - jeśli mówię o tym, że mam złamaną rękę (skutek jest taki, że mam gips. - Present Perfect)

Na przykład: I have already had supper, but I haven't brushed my teeth yet.(zjadłem już kolację, ale jeszcze nie umyłem zębów)Tak naprawdę w tym zdaniu chodzi nie o przeszłość (bo wtedy użylibyśmy Past Simple), tylko o chwilę obecną - mam już pełny żołądek, ale jeszcze nie wyszorowałem paszczęki.

2. gdy mówimy o czymś, co "mamy z głowy", jakbyśmy odhaczali z długiej listy obowiązków, co już zrobiliśmy.w tym użyciu czasu Present Perfect często pojawia się "already" - czyli "już"a w zdaniach przeczących i pytaniach "yet" - czyli "jeszcze/już".

3. gdy mówimy o doświadczeniach życiowych, czyli coś już mamy "na swoim koncie", czegoś już zaznaliśmy, a czegoś jeszcze nie próbowaliśmy.W tym znaczeniu często stosujemy NEVER, a w pytaniach EVER.Chodzi tu o zdania typu: I have never been to Russia. (nigdy nie byłam w Rosji)albo: Have you ever tried goat milk?(czy kiedykolwiek próbowałeś koziego mleka?)Po polsku w tych zdaniach stosujemy czas przeszły, ale po angielsku nie można użyć Past Simple, bo on jest zarezerwowany dla przeszłości, a my przecież mówimy o stanie na chwilę obecną - jak dotąd nie byłam w Rsoji, ale kto wie, kto wie...

Istnieje jeszcze czwarta sytuacja, w której używamy Present Perfect, ale nie ma ona związku z czasem przeszłym, dlatego na razie ją zostawimy.

wskazówki praktyczne

Dajmy na to, że masz przetłumaczyć na język angielski tekst, w którym widnieje zdanie: Ona zrobiła obiad.Nie wiesz, czy użyć Past Simple: She made dinner.czy też Present Perfect: She has made dinner.Teoretycznie oba zdania są poprawne. Wszystko zależy od kontekstu.

Zadaj sobie pytanie:* czy wiadomo, kiedy to zrobiła? Mamy konkretne określenie czasu?Jeśli tak, to na pewno trzeba użyć Past Simple.Każde określenie czasu typu: yesterday, 2 minutes ago, last week itd - oznacza, że czynność już jest przeszłością, a przeszłość w angielskim to Past Simple lub inny czas Past, nigdy Present!!!np. She made dinner 2 hours ago. - To zdanie mówi o przeszłości: oznacza, że 2 godziny temu ktoś zrobił obiad. Nie wiemy, czy ten obiad jeszcze jest, czy został już zjedzony.She has made dinner. - To zdanie mówi o teraźniejszości: oznacza, że ktoś zrobił obiad i ten obiad nadal jest zrobiony, a ona (kimkolwiek jest) ma z głowy gotowanie.

Podobnie jest, gdy mówimy o doświadczeniach życiowych, czyli o tym, co już przeżyliśmy, czego zaznaliśmy.Dajmy na to, że chcę opowiedzieć o tym, że spróbowałam już skoku ze spadochronem.Jeśli jest to część opowiadania o mojej burzliwej młodości - zastosuję Past Simple, np.: When I was sixteen, I tried parachuting. Ale jeśli ktoś mnie zapyta: czy próbowałaś już sportów ekstremalnych - to tak naprawdę nie pyta mnie o przeszłość, tylko o stan mojej "listy przeżyć" na chwilę obecną. Powiem więc w Present Perfect:I have tried parachuting.

Jeszcze kilka przykładów:Auć! Skaleczyłem się w palec!analizuję: skoro ktoś mówi "auć", to znaczy, że teraz go boli, a więc nie mówimy o przeszłości, tylko o skutku w chwili obecnej.Dlatego:I have cut my finger.

Inny przykład:Babcia kupiła te zasłony już dawno.analizuję: Mowa o czymś, co zdarzyło się dawno. Zasłony wprawdzie nadal wiszą, ale samo kupienie należy do przeszłości. W zdaniu jest określenie czasu ("dawno").Dlatego wybieram Past Simple: Grandma bought these curtains long time ago.

Przećwiczmy to:

Thanks foryour attention!

And now let's come back to work...