Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

DESMOND TUTU

Interactive Image

CRAIG HODGES

Interactive Image

CLC MALL MAP

Interactive Image

VANDANA SHIVA

Interactive Image

BERTA CÁCERES

Interactive Image

VIRTUAL LIBRARY

Interactive Image

Transcript

1

2

3

4

Ježeva kuća

5

animirani ( lutkarski ) film

6

7

Što je animirani film? To je film u kojem su prikazane slike u pokretu. Te slike mogu biti naslikane ( nacrtane ) ručno ili kompjuterski, ali mogu se i snimati lutke u pokretu te ih na taj način "oživjeti" u filmu. Ako crteže animiramo na filmu, nastat će crtani film. Crtani filmovi su :Tom i Jerry, Snjeguljica i sedam patuljka, Profesor Baltazar i još mnogi drugi. Ako su likovi u animiranim filmu lutke, onda je to lutkarski film. Lutkarski filmovi su : Srce u snijegu, A je to i mnogi drugi. Sada pogledaj lutkarski film Ježeva kuća prema basni Ježeva kućica Branka Ćopića.

Riješi kviz ! Ježeva kućica

U svoju pisanku napiši : JEŽEVA KUĆA LUTKARSKI FILM GLAVNI LIK: JEŽURKA JEŽIĆ OSTALI LIKOVI : ZEC, LIJA, VUK, MEDO, DIVLJA SVINJA Pošalji učiteljici fotografiju pisanke.

KREATIVNI KUTAK Odaberi aktivnost: a) izradi lutku ježa od čarape, češera ili nekog drugog materijala b ) u pisanku nacrtaj najdraži dio filma c ) ovaj lutkarski film prikaži u obliku stripa (nizom sličica ) Fotografiju svog rada pošalji učiteljici.

Ako želiš, pogledaj i poslušaj basnu prema kojoj je snimljen ovaj lutkarski film. https://www.youtube.com/watch?v=bTmvMHmwh4A

Ako želiš, saznaj zanimljivosti o ježevima.