Want to make creations as awesome as this one?

Descobrint la colònia de Can Bros de Martorell

More creations to inspire you

Transcript

La colònia de Can Bros

Can Bros

Cronologia

Can Bros

L'activitat industrial

1998

1967

1912

1816

1817

1818

1819

1829

1840

1842

1850

1856

1857

1860

1896

1830

1967 Fontdevila i Torres, S.A, mantindrà la seva activitat dedicada a la filatura de cotó a Can Bros fins aquest any, moment a partir del qual s'inicia el declivi i progressiu abandonament de l'antiga colònia, malgrat que durant els anys 1980 algunes indústries es van establir durant un temps a les antigues naus.

1912 Fontdevila i Torres, S.A, adquireix totes les propietats que eren a mans dels Catarineu.

1816 L'intendent general de Catalunya faculta Salvador Roca Sunyol per a construir un molí fariner, una molina de tallar fusta i un molí de paper d'estrassa en els terrenys de la seva esposa, Vicenta Bros, pubilla de la masia de Can Bros Vell, també anomenat Mas Ciutadilla.

1817 L'intendent general de Catalunya faculta al comerciant de Barcelona Miquel Elias per a construir una farga de coure, una fàbrica de filats de llana, un molí paperer i un molí fariner als terrenys de Can Bros.

1818 Es posen en marxa el molins de Salvador Roca.

Es posen en marxa el molins de Miquel Elias.

1829 Es posa en marxa la fàbrica de filats de llana de Miquel Elias.

1840 S'estableix a Can Bros la raó social de les filatures de cotó Ballès I Barrera.

1842 Aproximadament aquest any s'estableix a Cant Bors la raó social de les filatures Ignasi Herp i Joan Güell.

1850 Funcionen a Can Bros les fàbriques de filats conegudes com a "fàbrica de baix" i " fàbrica de dalt" o de "Cal Bota". Una de les dues eranomenada també "la igualadina", propietat de J. Martorell, d'Igualada. "La igualadina" va patir un incendi el 1850 i un altre el 1855.

1856 Es produeix un conflicte laboral amb una vaga de nuadors, demanant un augment salarial, a la fàbrica propietat de Casimir Luna. Dos obrers van ser detinguts acusats de revolucionaris.

1857 Narcís Roca i Francesc Llubiá arrenden a Ignasi Herp la fàbrica de filatures.

1860 Miquel Catarineu compra la major part dels edificis industrials i habitatges de la colònia.

1896 La societat Borràs Hnos. y Cia arrenda la filatura de llana.

1830 S'instal·len a Can Bors una facina d'aiguardent i una cooperativa de boters.

17

500

1000

36

78

720

379

300

277

423

323

277

100

35

0

1818

1830

1842

1858

1867

1889

1916

1921

1930

1945

1977

1985

Demografia

Can Bros

Anys

Habitants

El treball

Can Bros

La ma d’obra Coneixem alguns exemples de com es treballava a la colònia. El 1840 a una de les filatures treballaven 8 homes, 20 dones i 20 nens. El 1900, en una de les fàbriques de la família Caterineu, els treballadors són 60 homes i 40 nens. Els nens solien tenir entre 7 i 12 anys. L’horari La jornada de treball es desenvolupava entre les 5 del matí i les 7 de la tarda. Incloïa mitja hora per esmorzar i una hora per dinar .Els salaris Els infants cobraven unes 6 pessetes setmanals; els teixidors 25 pessetes i les teixidores entre 10 i 15 pessetes.

Els edificis

Can Bros

La casa Catarineu, es construeix el 1895 en estil neogòtic i és obre de l'arquitecte Joaquim Bassegoda, que també ho serà de l'església de Sant Joan. L'edifici reutilitza estructures anteriors. Modernament va acollir l'economat i l'escola pública de la colònia.

L'església de Sant Joan, d'estil neogòtic, és obra de l'arquitecte Joaquim Bassegoda Amigó, per encàrrec de Francesca Ferran Dalmau, vídua de Ramon Catarineu. Va ser consagrada el 21 de juny de 1896.

Un dels elements arquitectònics destacables el constitueix el conjunt d'habitatges de la colònia, format per tres bloc paral·lels als carrers de Sant Miquel, Santa Paula i Sant Ramon. Segueixen una topologia constructiva similar a la dels "cottages" anglesos. Va ser edificat entre 1854 i 1860.

Conjunt dels edificis fabrils.

L'element clau de de l'existència i el desenvolupament industrial de Can Bros serà la derivació d'aigua del Llobregat mitjançant una resclosa i el canal d'un Km de llarg, 6 metres d'amplada i 3 de fondària que la transporta fins a les turbines de la colònia.

Torre Elias. Edificada el 1827, en estil neoclàssic, és un dels edificis més destacats del conjunt. Al seu costat s'aixeca la capella de la Immaculada Concepció, construïda el 1832. Miquel Elias, mort el 1842, és enterrat en una de les tombes de l'atri. Sobre la capella s'alça la torre amb el rellotge públic de Can Bros.

Conjunt de dotze cases construïdes per Miquel Elias. Es documenten per primer cop el 1845.

Les primeres cases, al carrer l'Elies, aglutinen la major part de la població que encara resideix a Can Bros.

El futur

Can Bros

L’any 2006 des del Centre d’Estudis Martorellencs vam presentar una proposta a l’ajuntament de Martorell per a documentar el conjunt de la colònia, de manera que es disposi d’una informació que identifiqui els elements clau a conservar abans de qualsevol intervenció de reforma o rehabilitació i asseguri un registre que permeti conèixer la història arquitectònica d’aquesta colònia, una de les més antigues establertes al Llobregat.També vam proposar destinar algun dels habitatges rehabilitats, conservant la seva estructura original, per poder-lo museïtzar i difondre la història de Can Bros.Els darrers propietaris han cedit el conjunt a l’ajuntament de Martorell, que preveu construir-hi habitatges socials, respectant el caràcter singular de les edificacions. Esperem que sigui així com es dugui a terme la recuperació de Can Bros, i que prèviament, es realitzin els estudis històric i arquitectònic.