Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Sułek Agnieszka

Zwierzęta hodowlane

Kliknij na świnkę i obejrzyj uważnie film. Zapraszam

mleko

skóra

mięso

żyworodna, ssak

roślinożerna

cielę

krowa

byk

obora

Krowa

mięso

żyworodna, ssak

wszystkożerna

prosię

maciora, locha

knur, wieprz

chlew

Świnia

wełna

mleko

mięso

żyworodna, ssak

roślinożerna

jagnię

owca. maciorka

baran, tryk

owczarnia

Owca

mleko

mięso

żyworodna, ssak

roślinożerna

koźlę

koza

kozioł, cap

koziarnia

Koza

praca w polu

mięso

żyworodny, ssak

roślinożerny

źrebak

klacz

koń, ogier

stajnia

Koń

Drób to wspólna nazwa ptaków hodowanych ze względu na mięso, jaja, pióra i puch.

Dzioby mają płaskie i szerokie,zakończone po bokach wcięciami. Łapiąc żyjątka pod wodą,woda wylewa się tymi wcięciami i w dziobie pozostaje pokarm.

Kaczki i gęsi są ptakami wodnymi, dlatego ich ciało jest przystosowane do takiego trybu życia. Ich trzy palce są połączone błoną.

Kury, kaczki, gęsi są jajorodne. Oznacza to, że wykluwają się z jaj.

Kaczka

Gęś

Kura

Kliknij na cyfry.

Zadania do wykonania