Want to make creations as awesome as this one?

príma

Transcript

GenialBreakout

Úprava a čistenie vôd

GO!

Index

Pozbierajte všetky čísla tak, že splníte každú výzvu a potom tie čísla vložte podľa poradia do poslednej časti hry.

Na úvod

Odmena

01 Kvíz

02 Nájdi!

03 Správny obrázok

04 Série

NA ÚVOD

Štart

KVÍZ

Vyplňte nasledujúci kvíz a získajteprvé číslo na získanie vašej odmeny!

KVÍZ

question 1/5

Podzemná voda má dobrú kvalitu, preto sa:

nečistí

čistí a potom dezinfikuje

len dezifinkuje

next

RIGHT!

KVÍZ

Explanation:Pitná voda sa získava z podzemnej vody alebo povrchovej vody. Podzemná voda má dobrú kvalitu, väčšinou sa len dezinfikuje, aby neobsahovala škodlivé mikroorganizmy. Na dezinfekciu pitnej vody sa používa napr. chlórovanie.

question 2/5

Povrchová voda:

môže byť znečistená činnosťou človeka

nie je znečistená činnosťou človeka

sa na pitie nepoužíva

KVÍZ

NEXT

RIGHT!

KVÍZ

Explanation:Tam, kde nestačia zásoby podzemnej vody, pitná voda sa získava úpravou povrchovej vody. Povrchová voda môže byť znečistená činnosťou človeka - odpadmi z priemyselných výrob, domácností, hnojivami, prostriedkami na ochranu rastlín. Preto sa najprv čistí a potom dezinfikuje.

QUESTION 3/5

Úprava povrchovej vody:

má tri kroky: usadzovanie, filtrácia a dezinfekcia

sa uskutočňuje v čistiarňach odpadových vôd

má dva kroky: mechanické čistenie a biologické čistenie

KVÍZ

NEXT

RIGHT!

KVÍZ

Explanation:1. krok: usadzovanie. Väčšie nečistoty klesnú na dno nádrže. Do nádrže sa pridajú látky, ktoré obaľujú menšie nečistoty a tvoria s nimi "vločky", ktoré tiež padnú na dno. Nečistoty z dna sa odvádzajú.2. krok: filtrácia. Používajú sa pieskové filtre.3. krok: dezinfekcia. Používa sa ozón alebo chlór.

QUESTION 4/5

Odpadová voda znečistená činnosťou človeka:

sa smie vypúšťať priamo do prírody

sa nesmie vypúšťať priamo do prírody

sa čistí v úpravovniach vôd.

KVÍZ

NEXT

RIGHT!

KVÍZ

Explanation:Nečistoty z odpadových vôd sa odstraňujú v čistiarňach odpadových vôd (nesprávne v čističkách).

QUESTION 5/5

Mechanické čistenie odpadových vôd pozostáva z:

2. fáz: filtácie a usadzovania

3 fáz: filtrácie, usadzovania a filtrácie

1. fázy: filtrácie

KVÍZ

NEXT

RIGHT!

KVÍZ

Explanation:Tuhé, vo vode nerozpustné látky sa z vody odstraňujú mechanicky. Podľa toho, či majú v porovnaní s vodou nižšiu alebo vyššiu hustotu.

Wrong!Pozor, doučte sa!!! Študujte info v učebnici chémie.

ERROR!

TRY AGAIN

KVÍZ

NÁJDI!

Zo všetkých vyhlásení, ktoré objavíte,kliknite iba na tie správne.

ŠTART

KLIKNITE IBA NA SPRÁVNE TVRDENIE 1/3

Svetlo použite na prehľadávanie temnoty

Baktérie, sinice a mikroskopické huby sú nevhodné na použitie vôd.

Vodu pri biologickom čistení netreba prevzdušňovať.

Mikroorganizmy nevyužívajú organické látky ako zdroj potravy.

Voda je znečistená aj organickým odpadom, preto sa biologicky čistí.

KLIKNITE IBA NA SPRÁVNE TVRDENIE 2/3

Svetlo použite na prehľadávanie temnoty

Prečistená odpadová voda sa nepoužíva na zavlažovanie.

Prečistená odpadová voda sa používa na pitie.

Prečistená odpadová voda sa nepoužíva ako úžitková voda.

Prečistená odpadová voda sa vypúšťa naspäť do riek.

Prečistená odpadová voda sa necháva odpariť.

RIGHT!

KLIKNITE IBA NA SPRÁVNE TVRDENIE 3/3

Svetlo použite na prehľadávanie temnoty

Na čistení vôd sa nepodieľajú pôdne a vodné mikroorganizmy a vzdušný kyslík.

Pri samočistení sa nevyužívajú žiadne oddeľovacie metódy.

Samočistenie prírodných vôd neprebieha.

V prírode sa voda čistí samočistením

Najväčšiu účinnosť čistenia vody dosahuje príroda len spätnou kondenzáciou vody.

RIGHT!

ERROR!

Wrong!Neprávne rozhodnutie. Pozrite si text v učebnici.

TRY AGAIN

Správne obrázky

Vyberte správny obrázok

Štart

Kolobeh vody

RIGHT!

Čistiareň odpadových vôd

RIGHT!

Použitie užitkovej vody

RIGHT!

Použitie destilovanej vody

RIGHT!

sladká voda je prítomná v:

ERROR!

TRY AGAIN

ŠTART

sÉrie

Vyberte správny tvar do série

KTORÝ TVAR NASLEDUJE?

Vyberte správny tvar:

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

Option 05

Option 06

Ktorý tvar nasleduje?

Vyberte správny tvar:

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

Option 05

Option 06

RIGHT!

Ktorý Tvar nasleduje?

RIGHT!

Vyberte správny tvar:

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

Option 05

Option 06

ERROR!

Wrong!Zopakujte si to...

ERROR!

TRY AGAIN

7

GREAT!

PRVÉ ČÍSLO JE:

BACK TO INDEX

0

GREAT!

DRUHÉ ČÍSLO JE:

BACK TO INDEX

9

GREAT!

TRETIE ČÍSLO JE:

BACK TO INDEX

2

GREAT!

ŠTVRTÉ ČÍSLO JE:

BACK TO INDEX

9

6

0

4

3

1

7

5

8

2

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

_ _ _ _

4

2

5

6

0

1

9

7

8

3

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

* _ _ _

5

3

1

8

7

9

0

2

4

6

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

* _ _ _

1

4

6

5

9

8

2

0

3

7

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

* * _ _

2

1

5

0

6

8

3

9

4

7

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

* * _ _

7

5

9

8

4

1

2

3

6

0

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

* * * _

4

9

7

3

1

0

2

5

8

6

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

* * * _

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

GRATULUJEME!

Máte informácie o úprave a čistení vôd :-)

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

Oh, no!Error code

Opravte sa!

TRY AGAIN

CERTIFIKÁT

Žite zdravo a šetrite vodou!

ESCAPE ROOM

tento školský rok

chemikár/ka

TEBE

Úprava a čistenie vôd