Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pan Jezus jednoczy nas w Komunii Świętej

Na początek piosenka

Dzisiaj będzie o:

Komunia (z języka łacińskiego communio)- oznacza wspólnotę.

Nasze pragnienie zjednoczenia z Panem Jezusem w Komunii Świętej wyrażamy m.in. przez modlitwę przed i po przyjęciu Pana Jezusa. Poniżej mamy modlitwy, które mogaw tym pomóc. Poszukaj także podobnych w swoim modlitewniku:

Modlitwa po Komunii Świętej:Dziękuję Ci, Jezu, za Twe święte Ciało, Obym Go nigdy nie pragnął za mało. Niech Twoja obecność me serce poruszy, Wprowadzi światło do wnętrza mej duszy. Chcę dziś Cię uwielbiać za łask Twoich zdroje, Obdarzaj mnie stale miłością i pokojem. A gdybym się zgubił i błądził bez końca, Podnieś mnie, przytul i prowadź do Ojca. Amen.

Modlitwa przed Komunią Świętą:O Jezu mój najmilszy! Wierzę i wyznaję, że jesteś obecny w Najświętszej Hostii rzeczywiście żywy i prawdziwy. O Jezu, jedyna nasza nadziejo! Ufam Tobie, że dając i Siebie w komunii świętej, dasz mi razem i wszystko, co mi do zbawienia jest potrzebne! O Jezu przyjdź!

Czekając na swoją I Komunię Świętą możesz się modlić:

Panie Jezu jeszcze nie mogę Ciebie przyjąć pod postacią chleba, ale teraz przyjdź duchowo do mojego serca. Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. Nigdy nie pozwól oddalić się od Ciebie. Amen.

Kapłan, trzymając hostię, mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Odpowiadamy: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”.

Krok 3

Zapamiętaj

Krok 1

Kapłan modli się o pokój i zwraca się do nas słowami: „Pokój Pański niech zawsze będzie z wami”. Odpowiadamy: „I z duchem twoim”.

Krok 2

Następnie kapłan prosi wszystkich: „Przekażcie sobie znak pokoju”. Znak pokoju przekazujemy sobie przez podanie ręki lub skłon głową.

Krok 4

Przystępując do Komunii, usłyszymy słowa kapłana: „Ciało Chrystusa”. Odpowiadamy: "Amen"