Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

SPECJALISTAsprzętu podręcznego

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem specjalności z grupy ISKIERKI "Specjalista sprzętu podręcznego" zapoznaj się z materiałem umieszczonym w punktach od 1 do 5 i zgłoś swoją gotowość do zdania testu z zapoznanego materiału. Dodatkowo musisz wykonać zadania umieszczone w pozostałych ikonach, które trzeba przesłać na adres ospstarysacz@gmail.com. Po zdaniu testu i wykonaniu zadań otrzymasz dokument potwierdzający zdobycie specjalności.

1

2

3

4

5

Podręczny sprzęt gaśniczy - jest przeznaczony do gaszenia pożarów w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania. Jego główną cechą jest mały ciężar oraz prostota w użyciu. Do tej grupy zaliczamy: 1. Hydronetki 2. Gaśnice 3. Koce gaśnicze 4. Tłumice 5. Sita kominowe 6. Hydranty wewnętrzne 7. Kule gaśnicze

W gospodarstwie rolnym powinno znajdować się: 1. Gaśnica 2. Hydronetka 3. Koc gaśniczy 4. Tłumica

Wskaż miejsce pobierania wody do celów przeciwpożarowych w swojej okolicy: opisz co to jest i ew. jeżeli masz taką możliwość zrób zdjęcie. Odpowiedzi i zdjęcia prześlij na adres ospstarysacz@gmail.com

Odpowiedz na pytania. Jakich gaśnic mogę użyć w następujących typach pożarów (pamiętaj, że do jednego pożaru można użyć tylko jednego rodzaju gaśnicy, a do innego kilku): 1. Pożar drewna 2. Pożar słomy 3. Pożar farby 4. Pożar gazu

Napisz jaki sprzęt możemy użyć do gaszenia urządzeń elektrycznych?