Want to make creations as awesome as this one?

Jornada de portes obertes pel curs 20-21

Transcript

Escola bressol

"No ensenyem als nostres infants, només els proporcionem les condicions en què puguin apendre"

El Xic Martinenc

Qui som?

12

10

Gràcies

Comunicació i família

11

Període d'adaptació

Seguiment dels infants

Som escola verda

Esmorzem i dinem

Exterior, font de descobertes

Horari

Com ens agrupem

Metodologia

Trets que ens identifiquen

ÍNDEX

L’escola bressol el xic martinenc és un espai creat per compartir i descobrir; un espai per créixer i viure un espai d’acompanyament i respecte pel processos de vida dels infants. Un lloc pensat per infants de 4mesos a tres anys. Un espai per acompanyar als infants amb els seus aprenentatges juntament amb les famílies.

Qui som?

Trets que ens identifiquen

Els nostres valors estan basats especialment en la pedagogia Loczy. La nostra actuació durant la vida diària a l’escola bressol es basa en els següents principis:

EL RESPECTE A L’INFANT COM A PERSONA: el valor d’una atenció el més individualitzada possible.

QUALITAT EN LES ATENCIONS QUOTIDIANES INDIVIDUALS: La pedagogia de la vida quotidiana, el valor de les petites coses, grans coses per als infants.

L’ESTABILITAT, LA REGULARITAT, COM A FONT DE SEGURETAT: El valor de les relacions personals estables, de la constància en les actituds educatives, i de la personalització de la relació entre adult i infant que proporcionen la seguretat necessària al petit per al seu progrés global.

EL VALOR DE L’ACTIVITAT AUTÒNOMA: basada en la iniciativa de l’Infant que sorgeix del seu propi interès

Metodologia

Partim dels principis de la metodologia activa ja que considerem l’Infant com el veritable protagonista del seu propi aprenentatge. Promovem la curiositat i la creativitat, les ganes de descobrir, d’experimentar, de manipular, de relacionar-se, de comunicar-se… Per dur a terme aquesta forma de treball ens inspirem en diferents corrents pedagògics

o... els’ambients d’aprenentatge de L. Malaguzzi,

El concepte d’infant autònom, lliure, actiu i competent de Pikler

Waldorf és més creatiu, més imaginatiu... dóna més importància al joc des estructurat on els nens facin servir la seva imaginació per treure’n un resultat. És una pedagogia que busca educar la globalitat del nen, equilibrant capacitats, potencialitats i la seva voluntat i respectant el seu creixement evolutiu.

iEn la part psicomotriu no ens podem oblidar d’Aucouturier, que obre la porta a utilitzar el moviment per expressar-se, sentir-se bé i actuar segons l’estat emocional en què es troben.

Montessori és una mirada més científica, els materials tenen una finalitat concreta. També dóna molta importància a les coses quotidianes, als hàbits...

Entrada de 9’00 a 10’00 Sortida de 12’00 a 12’30.

Tret

Horari

Hora d'Acollida

Entrada a les 14’00 Sortida de 16’30 a 17’00.

Matí de 9’00 a 12’30

Tarda de 14’00 a 17’00

2-3 anys

1-2 anys

Nadons

Com ens agrupem

Estança per a infants de 4 a 12 mesos. L'estança ofereix un ambient càlid, estimulant, enriquidor i afectiu, en el que els infants es poden desenvolupar evolutivament al seu propi ritme. Els espais d'aquesta estança, estàn preparats amb intencionalitat educativa amb l'objectiu que els infants puguin desenvolupar les seves capacitats afectives, cognitives i de relació. A l'infant se li proporciona materials d'estimulació, exploració sensorial i elements que faciliten els seus desplaçaments. Tant els espais com els materials van canviant al llarg del curs en funció de les seves necessitats i del moment maduratiu en que es troben.

Nadons

+info

Fem música

Experimentem

Anem al jardí

Juguem amb la llum

Psicomotricitat

Panera dels tresors

Què fem ?

En aquesta etapa és rellevant proporcionar experiències vivencials per afavorir la curiositat i l’interès dels més petits. Per tant, seguint les diferents àreas que marca el currículum i els seus objectius planifiquem sessions i activitats relacionades. Durant la setmana treballem el llenguatge verbal, el llenguatge músical, sessions d’experimentació, fem psicmotricitat, fem joc heurístic i anem variant el material i fem sortides a l’exterior molt sovint.

1-2 anys

+info

Llenguatge oral

Anem d'excurió !

Sessions psicomotricitat

Descobrim, Joc Heurístic

Fem música !!

Experimentem

Què fem ?

A part de treballar per ambient d’aprenentatge també fem sessions d’experimentació, de música… anem puntualment a fer de sessions de psicomotricitat al gimnàs de l’escola Jaume Balmes, un dia a la setmana marxen al bosc o la muntanya a desenvolupar l’activitat d’exterior...

En aquesta etapa treballem per ambients d’aprenentatge: els ambients de lliure circulació són entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se de forma natural en relació als seus interessos i motivacions. Són espais que respecten la diversitat i que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cadascú. En cada estança hi ha un ambient diferent, distribuïts de la següent manera::

2-3 anys

+info

Ambient matemàtic

Ambient exterior, jardí i terrassa .

Ambient de moviment i música

Ambient de joc simbòlic

Ambient d’art, experimentació i llum

Ambient lingüístic

Ambients d'aprenentatge

+info

Un cop per setmana o cada quinze dies, els infants fan una sortida per l’entorn proper. Aquestes sortides setmanals proporcionen als infants el desenvolupament de l’autonomia i la motivació per descobrir coses noves i nous entorns, la possibilitat d’observar i formar part d’experiències noves que afavoreixen aprenentatges significatius. A més a més, afavoreixen el desenvolupament de l’Infant proporcionant un aprenentatge vivencial, a través del qual els infants toquen, senten, oloren i viuen la naturalesa, ja que la nostra escola té la sort d’estar envoltada de paisatges al mig de la natura

L'espai exterior, un espai més de l'escola

+info

La nostra escola forma part del Programa Escoles Verdes i de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya . Vam optar per engegar aquest projecte que implicava a tota la comunitat educativa (equip docent, família i ajuntament) i que comportava un canvi en la vida del nostre centre i en la manera de fer. Treballem diferents aspectes mediambientals per afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn.

El Valor de ser una Escola Verda

+info

+info

+info

Esmorzant i dinant

L’entrada per primer cop a l’escola és un esdeveniment molt important. Comporta una sèrie de canvis dels quals s’haurà d’adaptar: a un nou espai, un nou ritme de fer les coses, compartir la seva mestra i el material de l’escola amb els seus companys/es…

Perióde d'adaptació

+info

10

Estem oberts a la participació de les famílies en activitats: Les festes tradicionals es celebren en comunitat ( Escola, infants i famílies ). Animem als pares i mares que vulguin fer algun tipus d’activitat, a participar en la vida quotidiana de l’escola: ajudant-nos a l’hort, fent alguna audició si toquen un instrument ....

També fem: La entrevista inicial, per conèixer l’infant i planificar i preveure conjuntament la incorporació de l’infant al centre. Durant el curs els pares que ho sol·licitin poden mantenir Entrevistes Puntuals amb les educadores quan ho creguin necessari.

A més utilitzem la plataforma KINDERTIC, una aplicació de mòbil que promou i afavoreix una comunicació ràpida, oberta i recíproca entre el centre i les famílies a través de missatges directes, circulars, agenda personal de cada infant, diari d’aula, menus etc… tota l’informació arriba a l’instant a les famílies

Treballem amb una metodologia activa on les famílies tenen un paper molt important, creiem que s’han de sentir que formen part de l’escola. Ens agrada tenir un tracte proper, per això fomentem l’entrada de les famílies a les estances. Poden acompanyar i venir a buscar els nens i nenes a la mateixa estança, mantenint un diàleg amb la tutora si ho creuen necessari.

Comunicació i família

11

  1. Fem el seguiment dels infants per tal de ser conscients de la trajectòria de desenvolupament de cada infant
  2. Reconèixer i detectar quan aquest procés de desenvolupament no es du a terme de forma adequada i donar-hi una resposta ajustada.
  3. Els informes a les famílies, tenen l’objectiu d’explicar en quin moment es troba l’Infant i quin procés està fent. L’informe d’adaptació, al final del primer trimestre tenim previst donar a les famílies un informe de com ha anat aquest temps d’adaptació L’informe a final de curs, es fa una valoració general de quina ha estat l’evolució de l’Infant des que va començar fins a final de curs.
  4. El seguiment dels nadons es fa diferent. A final de cada trimestre es fa un recull fotogràfic: realitzant activitats, rutines diàries, avenços… i se’ls fa un diari personalitzat del procés evolutiu de cada nen/a.
  5. I si detectem algun possible desfasament en l’evolució d’algun infant derivem i ens coordinem amb el CDIAP.

Seguiment dels infants

La clau de l'educació no és ensenyar, és despertar. - Ernest Renan-

web

  • xicmartinenc@gmail.com
  • telef - 671 55 21 79
  • 93 899 00 37

El Xic Martinenc

¡GRÀCIES!