Want to make creations as awesome as this one?

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

Transcript

Sadržaj rada škole koncipiran je prema obrazovnim područjima: o jezično-komunikacijsko područje o umjetničko područje o društveno-humanističko područje o prirodoslovno područje o tehničko i matematičko - informatičko područje o tjelesno i zdravstveno područje o područje ekologije i održivog razvoja o psihofizičko zdravlje pojedinca i okoline o školska kultura Uključene su i međupredmetne teme: o održivi razvoj o građanski odgoj i obrazovanje o osobni i socijalni razvoj o zdravlje o poduzetništvo o učiti kako učiti o uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije

e-mail: pshg@gimnazija-prva-susacka-ri.skole.hr telefon: 051 217 724 051 217 770 adresa: Gajeva 1, Rijeka

http://pshg.net/

STRANI JEZICI IZBORNA NASTAVA FAKULTATIVNA NASTAVA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - Engleski - Njemački - Talijanski - Francuski - Španjolski - Ruski - Portugalski - Makedonski - jezici - umjetnost (likovna, glazbena, dramska ili filmska) - prirodoslovlje (kemija, fizika ili biologija) - matematika/ informatika - TZK - društveno područje (povijest, geografija..) - građanski odgoj - Povijest umjetnosti i arhitekture - Arheologija - Održivi razvoj - Razvoj mobilnih aplikacija - Robotika - Strani jezici - Stručne ekskurzije - Obilježavanje Europskog dana jezika - SEMEP - Zbor - Izložbe - Volontiranje -Poduzetništvo - Europski parlament mladih - Debata - Sportske aktivnosti (odbojka, košarka, nogomet….) - Glumačke družine - Erazmus +

ISTAKNUTI UČENICI GIMNAZIJE: Janez Trdina Fran Kurelac Ivan Dežman Eugen Kumičić Rikard Katalinić Jeretov Antun, Ivan i Matija Mažuranić Matko Laginja Drago Gervais Andrija Rački Janko Polić Kamov Ivan Zajc Vladimir Nazor Ivan Kobler ... i mnogi drugi...

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci ima dugu i bogatu kulturnu i povijesnu tradiciju. Godine 1627. u Rijeci na Grivici kraj katedrale sv. Vida Isusovci započinju s gimnazijskim obrazovanjem koje traje neprekidno do današnjeg dana. Bogatu povijest Gimnazije pripovijedaju i o njoj svjedoče vrijedne i raritetne zbirke knjiga, starih i unikatnih učila koje gimnazija posjeduje i danas i brižno čuva u svojim prostorima, te obiman školski arhiv. O značenju i radu školske ustanove, s najdužom tradicijom u našem kraju, i jednoj od najstarijih u ovom dijelu Europe, svojim životima i djelovanjem govore i generacije učenika i profesora, među kojima je veliki broj slavnih osoba iz kulturne, političke, znanstvene povijesti Hrvatske i srednje Europe. U kontinuiranom povijesnom slijedu, dugom gotovo četiri stoljeća, Gimnaziju su zadesile mnoge mijene, a posljednje velike promjene dogodile su se devedesetih godina XX. stoljeća kada je Gimnazija dobila današnji naziv – Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci.

ŠKOLSKE GODINE 2021./2022. UPISUJEMO: ZANIMANJE/ PROGRAM TRAJANJE BROJ UČENIKA NASTAVNI PREDMETI ZNAČAJNI ZA IZBOR NATJECANJE IZ ZNANJA STRANI JEZICI koji se uče u školi kao obavezni POSEBNI UVJETI OPĆA GIMNAZIJA 4 96 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i predmet po izboru škole: Biologija Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i natjecanje po izboru škole: Biologija Engleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik, Njemački jezik Zdravstveni: Uredno kognitivno funkcioniranje. Dodatna provjera znanja iz Engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u osnovnoj školi, a biraju ga kao prvi strani jezik održat će se 30. 6. 2021. u 9:00 sati (na pisani zahtjev učenika), a za kandidate s teškoćama u razvoju 21. 6. 2021. u 12:00 sati (na pisani zahtjev učenika). Troškovi školovanja za strane državljane iz zemalja izvan EU koji ne ispunjavaju uvjete iz čl. 3. st. 1. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole iznose 3.000, kn. PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA 4 24 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika i predmet po izboru škole: Biologija Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika i natjecanje po izboru škole: Biologija Engleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik, Njemački jezik JEZIČNA GIMNAZIJA 4 24 Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija I predmet po izboru škole: Biologija Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija I natjecanje po izboru škole: Biologija Engleski jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik Napomene:

    • U jezičnoj gimnaziji učenici umjesto Fizike od 3. razreda biraju 3. strani jezik - Francuski, Španjolski ili Njemački.
    • U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji učenici mogu umjesto 2. stranog jezika odabrati pojačani program Matematike i Informatike.
    • Osim obveznih stranih jezika učenici u gimnaziji u izbornoj ili fakultativnoj nastavi mogu učiti Španjolski, Francuski, Njemački, Ruski, Portugalski ili Makedonski jezik po modelu C.
  • Za formiranje grupe stranog jezika mora se prijaviti najmanje 12 učenika.

U Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci provode se programi opće, jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije. Gimnazija broji nešto više od 600 đaka raspoređenih u 24 razrednih odjela. Oni zajedno sa sedamdesetak vrsnih profesora izučavaju sadržajan i zahtjevan gimnazijski program, ali često i mnogo više od toga. Pored redovitih nastavnih aktivnosti, osmišljava se tu i zajednički provodi niz izvannastavnih sadržaja, dotiču se nove spoznaje, aktivno i kreativno promišlja o umjetnosti, književnosti, prirodoslovlju ... Tijekom svih stoljeća djelovanja, kao i danas, gimnazija je težila za izvrsnošću i to u svim dijelovima školskog života. Oduvijek je gajila dobre tradicijske vrijednosti, ali i razvijala nove vrijednosti u skladu s društvenim razvojem kao i novim humanističkim i pedagoškim dosezima. Stoga danas s ponosom možemo reći da naša škola djeluje prema suvremenim odgojno-obrazovnim načelima. Uz tradicionalni oblik nastave i proces učenja, učenici mogu stvarati i učiti iskustveno, uključujući se u različite projekte i programe zajedno sa svojim nastavnicima. Ovakav oblik rada omogućava im da, uz stjecanje znanja, istraže i izraze svoje kreativne potencijale, interese, mogućnosti i odgajaju se za samostalno, društveno angažirano djelovanje. Nastojimo graditi kreativnu školu, spremnu za inovacije i istraživački pristup učenju. Mladim ljudima želimo omogućiti da što bolje upoznaju i izraze svoje osobnosti i formiraju se kao cjelovite ličnosti koje će spoznati vrijednosti znanja, rada i ustrajnosti koje će ih voditi u daljnji svijet cjeloživotnog učenja i stvaranja, u skladu s geslom: NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS! Učimo za život, ne za školu!

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS! Učimo za život, ne za školu!