Want to make creations as awesome as this one?

kvarta

Transcript

GenialBreakout

Prírodné látky

GO!

Index

Pozbierajte všetky čísla tak, že splníte každú výzvu a potom tie čísla vložte podľa poradia do poslednej časti hry.

Na začiatok

Odmena

01 Kvíz

02 Nájdi!

03 Správny text

04 Série

INTRODUCTION

Štart

KVÍZ

Vyplňte nasledujúci kvíz a získajteprvé číslo na získanie vašej odmeny!

KVÍZ

question 1/5

Ktoré chemické prvky sa nachádzajú v prírodných látkach?

C, O, N, P

C, H

C, H, O, N, P

next

RIGHT!

KVÍZ

Explanation:Prírodných látok je veľké množstvo. Líšia sa zložením (aké prvky obsahujú) a štruktúrou (vzájomným usporiadaním atómov). Niektoré tvoria jednoduché, iné zložité, obrovské molekuly. Všetky sú zložené z biogénnych prvkov - najmä C, H, O, N, často obsahujú aj S, P a ďalšie prvky.

question 2/5

Ktoré látky označujeme ako prírodné látky?

cukry, tuky, bielkoviny

cukry, voda, minerálne látky

nukleové kyseliny, voda, sacharidy, lipidy

KVÍZ

NEXT

RIGHT!

KVÍZ

Explanation:Organické látky, ktoré sa zúčastňujú na stavbe a životných procesoch organizmov, sa označujú ako prírodné látky. Možno ich rozdeliť do štyroch základných skupín: sacharidy (cukry), tuky (lipidy), bielkoviny (proteíny) a nukleové kyseliny.

QUESTION 3/5

Ktorá látka je najviac zastúpená v ľudskom organizme?

voda

bielkoviny

sacharidy

KVÍZ

NEXT

RIGHT!

KVÍZ

Graf

QUESTION 4/5

Anorganické látky delíme na:

vodu a lipidy

vodu a minerálne látky

minerálne látky a sacharidy

KVÍZ

NEXT

RIGHT!

KVÍZ

Graf

QUESTION 5/5

Kóduje a prenáša genetické informácie organizmov z rodičov na potomkov:

RNA

DNA

ANA

KVÍZ

NEXT

RIGHT!

KVÍZ

Obrázok

Wrong!Pozor, doučte sa!!! Študujte info v učebnici chémie.

ERROR!

TRY AGAIN

KVÍZ

NÁJDI!

Zo všetkých vyhlásení, ktoré objavíte,kliknite iba na tie správne.

ŠTART

KLIKNITE IBA NA SPRÁVNE TVRDENIE 1/3

Svetlo použite na prehľadávanie temnoty

DNA je ribonukleova kyselina.

DNA je jednovláknová.

RNA prenáša genetické informácie.

RNA je jednovláknová.

KLIKNITE IBA NA SPRÁVNE TVRDENIE 2/3

Svetlo použite na prehľadávanie temnoty

Najmenej je v organizme zastúpená voda.

Prírodné látky sú anorganické látky.

Anorganické látky v organizmoch delíme na štyri základné skupiny.

Prírodné látky sú organické látky.

Prírodné látky delíme do troch základných skupín.

RIGHT!

KLIKNITE IBA NA SPRÁVNE TVRDENIE 3/3

Svetlo použite na prehľadávanie temnoty

Najmenej zastúpené sú v ľudskom organizme nukleove kyseliny a voda.

Najmenej zastúpené sú v ľudskom organizme bielkoviny.

Najmenej zastúpené sú v ľudskom organizme sacharidy.

Najmenej zastúpené sú v ľudskom organizme nukleove kyseliny a minerálne látky.

Najmenej zastúpené sú v ľudskom organizme tuky.

RIGHT!

ERROR!

Wrong!Toto tvrdenie je nesprávne.

TRY AGAIN

SPRÁVNY OBRÁZOK

Vyberte správny obrázok

Štart

fotosyntéza

RIGHT!

PRI ZAHRIEVANÍ SA SACHARIDY ROZKLADAJÚ NA:

kyslík

RIGHT!

ČOKOLÁDA JE PROSPEŠNÁ:

RIGHT!

ŠKROB JE VO VODE MÁLO ROZPUSTNÝ.

RIGHT!

FOTOSYNTÉZOU VZNIKÁ:

ERROR!

TRY AGAIN

ŠTART

Série

Vyberte správny tvar do série

KTORÝ TVAR NASLEDUJE?

Vyberte správny tvar:

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

Option 05

Option 06

KTORÝ TVAR NASLEDUJE?

Vyberte správny tvar:

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

Option 05

Option 06

RIGHT!

WHAT SHAPE GOES NEXT?

RIGHT!

Vyberte správny tvar:

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

Option 05

Option 06

KTORÝ TVAR NASLEDUJE?

RIGHT!

Vyberte správny tvar:

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

Option 05

Option 06

ERROR!

Zopakujte si to...

ERROR!

TRY AGAIN

7

GREAT!

Prvé číslo je:

BACK TO INDEX

0

GREAT!

Druhé číslo je:

BACK TO INDEX

9

GREAT!

Tretie číslo je:

BACK TO INDEX

2

GREAT!

Štvrté číslo je:

BACK TO INDEX

8

9

5

7

2

1

6

4

0

3

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

_ _ _ _

9

0

2

8

4

7

6

3

1

5

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

* _ _ _

4

5

2

1

8

9

6

0

7

3

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

* _ _ _

5

8

3

6

4

2

1

9

0

7

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

* * _ _

8

6

5

0

1

2

4

3

9

7

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

* * _ _

2

4

0

5

8

7

9

3

6

1

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

* * * _

5

8

1

9

3

4

7

6

0

2

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

* * * _

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

GRATULUJEME!

Máte základné vedomosti o prírodných látkach.

VLOŽTE TAJNÝ KÓD

Oh, nie!Chybný kód

Opravte si to!

TRY AGAIN

CERTIFIKÁT

Žite zdravo a skúmajte prírodné látky!

ESCAPE ROOM

tento školský rok

chemikár/ka

TEBE

Prírodné látky