Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CO WIESZ O SWOJEJ BIBLIOTECE - KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ?

Quiz

Pytanie 1 z 10

W którym roku została uroczyście otwarta Książnica Miejska im. Kopernika w Toruniu?

1924

1925

1923

DALEJ!!

Dobrze!

Pytanie 2 z 10

Przy jakiej ulicy początkowo mieściła się siedziba Biblioteki?

ul. Wysokiej

ul. Prostej

ul. Żeglarskiej

DALEJ!

Dobrze!

Pytanie 3 z 10

Kto był pierwszym Dyrektorem Biblioteki?

Zygmunt Mocarski

Alojzy Tujakowski

Otton Freymuth

DALEJ!

Dobrze!

Pytanie 4 z 10

W którym roku Książnica w Toruniu stała się biblioteką wojewódzką województwa kujawsko-pomorskiego?

2000

2001

1999

DALEJ!

Dobrze!

Pytanie 5 z 10

Do którego roku działała Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu?

1997

1998

1996

DALEJ!

Dobrze!

Pytanie 6 z 10

Przy jakiej ulicy obecnie mieści się siedziba Biblioteki Głównej?

ul. Krasińskiego

ul. Słowackiego

ul. Mickiewicza

DALEJ!

Dobrze!

Pytanie 7 z 10

Od którego roku Biblioteka nosi nazwę Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu?

2000

2002

2005

DALEJ!

Dobrze!

Pytanie 8 z 10

Ile filii bibliotecznych obejmuje Biblioteka Główna?

15

14

16

DALEJ!

Dobrze!

Pytanie 9 z 10

W którym roku zbiory Książnicy zostały wpisane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego?

2019

2020

Nie zostały wpisane

DALEJ!

Dobrze!

Pytanie 10 z 10

Kiedy została otworzona wypożyczalnia gier planszowych w Bibliotece Głównej?

2016

2017

2018

Gratulacje!