Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Chrzest naszej Ojczyzny

"Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku — lecz zdumiewa się człowiek!"

Jan Paweł II "Tryptyk Rzymski"

Przypomnijmy sobie wiadomości na temat pierwszego sakramentu.

Woda

Polanie głowy wodą uświadamia, że Bóg oczyszcza człowieka z grzechu pierworodnego.

Biała szatka

Nałożenie białej szaty symbolizuje chwałę zmartwychwstania i przemianę człowieka.

Krzyżmo święte

Namaszczenie krzyżmem (olejem) jest symbolem mocy Ducha Świętego.

Paschał

Wręczenie zapalonej od Paschału świecy chrzcielnej wyraża włączenie w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

1. Czyli kto może udzielić chrztu świętego?2. Biskup,kapłan i diakon, ale przypominam, że każdy człowiek ma do tego prawo.3. Warunkiem do chrztu przez osoby świeckie są okolicznościach niebezpieczeństwa śmierci. Ochrzcić może każda osoba, nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej: Ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca+ i Syna+ i Ducha Świętego.4. Kolejny warunek to polanie wodą głowy osoby, którą chrzcimy.Nie olej, zupa czy mleko tylko zwykła woda!

Kto jest szafarzem chrztu?

Stanisława Leszczyńska nazywana Aniołem Życia. W Auschwitz przyjęła ok. trzech tysięcy porodów. Ani jedno dziecko nie urodziło się martwe. Nie umarła też żadna rodząca.Bez wzgledu na wiarę i pochodzenie matki zawsze chrzciła dziecko.

Write a subtitle

1. Poznajesz tego polskiego władcę na obrazku?2.Tak to jest Mieszko I.3. Nasza dzisiejsza lekcja jest powtórzeniem zdobytych wiadomości z historii.4.Przypomnimy sobie ogólne fakty na temat chrztu Polski. Zacznijmy od modlitwy.Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.Amen.

Trochę historii

Woda-symbol chrztu świętego.

Pogański władca.

Ludowe wyobrażenie Swarożyca

O Mieszku I, władcy Polan, wspomina po raz pierwszy żydowski podróżnik Ibrahim ibn Jakub. W swej kronice przedstawił on Mieszka I jako księcia, którego władza rozciągała się na rozległym obszarze. Nie wiemy dokładnie, jakie ziemie odziedziczył książę po swoim ojcu. W czasie swego panowania zdołał natomiast poszerzyć granice swych włości, które wykraczały daleko poza dzisiejszą Wielkopolskę. Plemiona, które zjednoczył, mówiły podobnym językiem, oddawały cześć podobnym bóstwom. Były to najczęściej bóstwa przyrody: Swarożyc – bóstwo ognia, Trygław – bóstwo urodzaju, Perun – bóg burzy i gromu.

Mądrość Syracha 10,1-5

"1 Mądry władca dobrze swój lud poprowadzi, a rządy rozumnego będą dobrze uporządkowane. Jaki władca ludu, tacy i jego ministrowie, jaki władca miasta, tacy i jego mieszkańcy. Król bez nauki zgubi swój lud, a mądrość władców zbuduje miasto. W ręku Pana są rządy na ziemi, w swoim czasie wzbudzi On dla niej odpowiedniego władcę. W ręku Pana spoczywa powodzenie męża, On osobie prawodawcy udziela swej chwały."

Rozszerzenie terytorialne państwa przysporzyło Mieszkowi I wielu wrogów. Byli wśród nich Wieleci, Czesi, margrabiowie niemieccy. Ci ostatni napadali na pogańskie państwo pod pretekstem chrystianizacji.

Proszę o obejrzenie filmiku.

Mieszko I dołączył do chrześcijańskich władców Europy i traktowany był na równi z nimi.Polska zyskała ochronę ze strony papieża na mocy dokumentu Dagome iudex, w którym książę powierzył państwo opiece Świętego Piotra, a Kościół – Stolicy Apostolskiej. W tej sytuacji państwa ościenne nie mogły atakować Polski pod pretekstem chrystianizacji.

Przyczyny chrztu Polski

  • Państwo Polan na stałe weszło w krąg kultury zachodnioeuropejskiej.
  • Na dwór przybyły osoby wykształcone, które pomagały w organizowaniu struktur państwowych i kościelnych.
  • Usprawniono system administracji i dyplomacji w państwie.
  • W 968 roku powstało w Poznaniu pierwsze biskupstwo z biskupem Jordanem na czele, podległe bezpośrednio Rzymowi.

Językiem liturgii była łacina – międzynarodowy język dyplomacji. Duchowni, którzy przybywali do Polski, wnieśli swój wkład w rozwój oświaty, kultury, rzemiosła, rolnictwa. Nowe prawo oparte na Dekalogu spowodowało zmianę stosunków społecznych oraz zasad moralnych.

  • biskupi zaczęli sprawować bardzo ważne stanowiska w państwie Polan,
  • utworzono biskupstwa,
  • w roku 1000 powstało arcybiskupstwo w Gnieźnie, które sprawowało władzę nad trzema biskupstwami, znajdującymi się we Wrocławiu i Kołobrzegu oraz Krakowie.

Kolejne skutki chrztu Polski

Kościół Najświętszej Marii Panny (w tym miejscu znajdowało się palatium Mieszka I) oraz katedra w Poznaniu

Różni badacze, w zależności od środowiska, z jakiego się wywodzą, próbują przekonywać o słuszności swoich racji. O Gnieźnie wspominał Jan Długosz. Poznań pojawia się w źródłach z początku XIV w. Pewność mamy tylko taką, że odbyło się to w granicach Civitas Schinesghe ("państwo gnieźnieńskie"), czyli w przestrzeni historycznej Wielkopolski. Może w jednej z trzech głównych siedzib rezydencjonalnych księcia Mieszka? Istnieje też pytanie, czy Mieszko chrzczony był w wodzie żywej, tj. jeziorze lub rzece, czy były już ustawione baptysteria? Jeśli były, najbardziej prawdopodobne jest to na Ostrowie Lednickim, Poznań z misą chrzcielną jest według obecnego stanu badań mało prawdopodobny. Jest to bowiem misa wapienna - przesiąkliwa, o małej grubości, a ze względu na materiał "mało prestiżowa". Baseny tego typu były wykonywane najczęściej z gipsu jastrychowego, który przy odpowiednim wykonaniu był podobny do marmuru. W Gnieźnie niczego takiego nie znaleziono, na Wawelu baptysterium nie ma.

Miejsce chrztu

Skąd data 14 kwietnia? Liturgia wskazuje, że mogła to być Wielka Sobota, z tablic paschalnych wynika, że w 966 r. przypadała ona 14 kwietnia.

Data chrztu 14 kwietnia 966

BAPTYSTERIUM

Wysłuchaj piosenki.

Podziękuj Bogu za dar chrztu!