Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POCZĄTKI

BIBLIOTEKA STAROŻYTNEGO ŚWIATA

BIBLIOTEKA ALEKSANDRYJSKA

Biblioteka Watykańska

Twoja Biblioteka

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

8 MAJA

1. POCZĄTKI

Najstarsze znane nam biblioteki powstawały w Sumerze w okresie od XXVI do XXV wieku przed Chrystusem. To epoka tak odległa, że ciężko nam ją sobie nawet wyobrazić.Pierwsi bibliotekarze byli prawdopodobnie kapłanami, jednymi z najwyżej postawionych ludzi na sumeryjskiej ziemi. Najważniejsza biblioteka znajdowała się w mieście najwyższego boga z sumeryjskiego panteonu – Enlila.

Ruiny świątyni Nippur, w której gmachu mieściła się najstarsza znana nam biblioteka

2. BIBLIOTEKA STAROŻYTNEGO ŚWIATA

Aszurbanipal był władcą bezwzględnym, jak każdy władca asyryjski, i wsławionym wielkimi zwycięstwami militarnymi.Dla ugruntowania swojej potęgi założył jedną z największych bibliotek starożytnego świata. Aszurbanipal wiedział, że wiedza to potęga, dlatego pragnął ją zdobyć i zabezpieczyć. Sam nie tylko był człowiekiem znającym pismo, ale mamy podstawy twierdzić, że czytał biegle w różnych językach.. By zdobyć jak najwięcej wiedzy, wysłał swoich emisariuszy do każdej części królestwa z rozkazem przysłania do swojej siedziby każdej zapisanej tablicy. Ponadto zatrudnił skrybów, którzy przepisywali dla niego teksty.

Biblioteka króla Assurbanipala

3. BIBLIOTEKA ALEKSANDRYJSKA

Tradycja głosi, że Aleksander urzeczony rozmiarami, wpływami i świetnością biblioteki Aszurbanipala zdecydował się założyć własną.Sam nie doczekał się jej powstania (została założona przez Demetriusza z Faleronu, ucznia Arystotelesa, na rozkaz Ptolemeusza I Sotera). Zorganizowana została na wzór arystotelowskiego Liceum i sąsiadowała z Muzeum (czyli domem „muz”, grecką świątynią). To dzięki niej Aleksandria rozkwitła, stając się ośrodkiem kulturalnym i naukowym starożytnego świata.W okresie swojej największej świetności magazynowała ok. 400 tys. tekstów!Niestety biblioteka była systematycznie niszczona w okresie podbojów i zmian społecznych. Do jej upadku znacząco przyczynił się… sam Juliusz Cezar.

Ruiny Biblioteki Aleksandryjskiej

3. BIBLIOTEKA ALEKSANDRYJSKA

Tradycja głosi, że Aleksander urzeczony rozmiarami, wpływami i świetnością biblioteki Aszurbanipala zdecydował się założyć własną.Sam nie doczekał się jej powstania (została założona przez Demetriusza z Faleronu, ucznia Arystotelesa, na rozkaz Ptolemeusza I Sotera). Zorganizowana została na wzór arystotelowskiego Liceum i sąsiadowała z Muzeum (czyli domem „muz”, grecką świątynią). To dzięki niej Aleksandria rozkwitła, stając się ośrodkiem kulturalnym i naukowym starożytnego świata.W okresie swojej największej świetności magazynowała ok. 400 tys. tekstów!Niestety biblioteka była systematycznie niszczona w okresie podbojów i zmian społecznych. Do jej upadku znacząco przyczynił się… sam Juliusz Cezar.

Ruiny Biblioteki Aleksandryjskiej

4. BIBLIOTEKA WATYKAŃSKA

Została założona w 1471 r. przez papieża Mikołaja V jest powszechnie uważana za jeden z najważniejszych księgozbiorów w dziejach. Obecnie znajduje się w niej 1,1 mln drukowanych książek, w tym 8 500 inkunabułów, i 7 500 manuskryptów. Znajduje się tu zarówno najstarsza Biblia Świata (wymieniony już wcześniej Kodeks Watykański datowany na rok 352 n.e.), jak i słynne Tajne Archiwa Watykanu.Na czele Biblioteki Watykańskiej stoi Bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego. Urząd ten łączony jest tradycyjnie z funkcją Archiwisty Świętego Kościoła Rzymskiego.

Biblioteka Watykańska

5. TWOJA BIBLIOTEKA

Biblioteka, w której najczęściej wypożyczasz książki jest zdecydowanie z Twojej perspektywy jedną z najważniejszych na świecie. Jeśli wypożyczałeś w niej też inne książki niż lektury szkolne, z pewnością w jakimś stopniu zmieniła Twoja życie, pomogła Ci zdobyć wykształcenie, wiedzę lub po prostu spędzić wiele pięknych chwil ze świetnymi książkami.

Twoja Biblioteka

LOREM IPSUM DOLOR

LOREM IPSUM DOLOR

LOREM IPSUM DOLOR

LOREM IPSUM DOLOR

Lorem Ipsum Dolor

BOOKS LIST LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet