Want to make creations as awesome as this one?

QUIZ PITAS BAIXO A CHOIVA. CEIP VILAVERDE

Transcript

QuizPITASDARDOS

Empezar

SI

NON

CASE NUNCA

A RICARDO GUSTÁBANLLE AS PITAS?

Siguiente pregunta

¡Bravo!

Siguiente pregunta

Oh non!

SI. GUSTÁBALLE

NON, TIÑA MEDO

NUNCA

RICARDO COLLÍA OS OVOS DAS PITAS?

Siguiente pregunta

¡Bravo!

Siguiente pregunta

Oh non!

SI

NON

ÁS VECES VIÑA

HABÍA UN GALO NO CURRO?

Siguiente pregunta

¡Bravo!

Siguiente pregunta

Oh non!

SI

NON

ÁS VECES

TEÑEN AS PITAS PLUMAS IMPERMEABLES?

Siguiente pregunta

¡Bravo!

Siguiente pregunta

Oh non!

A AVOA

O PAI

NINGUÉN

QUEN COLLEU O GALO?

Siguiente pregunta

¡Bravo!

Siguiente pregunta

Oh non!

CAEU

ENFADOUSE

COLLEU UNHA PITA

QUE LLE PASOU Á AVOA?

Siguiente pregunta

¡Bravo!

Siguiente pregunta

Oh non!

COMA PITOS

TRISTES

SECOS

COMO ACABARON TODAS E TODOS?

Siguiente pregunta

¡Bravo!

Siguiente pregunta

Oh non!

A AVOA

O PAI

RICARDO

QUEN LEVABA O PARAUGAS?

fin

¡Bravo!

fin

Siguiente pregunta

Oh non!