Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zróżnicowanie gospodarcze Rosji

A tu PKB na osobę w Polsce i Rosji- co zauważacie?

Porównanie PKB Polski i Rosji- trzeba pamiętać, że Rosja jest prawie 55x większa niż Polska

Od kryzysu w 1998 r. PKB Rosji jednak stale wzrasta

Niestabilna potęga:Rosja to jedno z najpotężniejszych państw świata, do niedawna supermocarstwo, które rządziło połową świata.Gospodarka Rosji oparta jest o wydobycie i eksport surowców głównie energetycznych- uzależniona jest więc bardzo od wahań cen ropy i gazu na świeciePosiada ponadto rudy większości metali, złoto i diamenty.Struktura eksportu i importu jest niekorzystna.

"Rosyjskie kompanie pompują coraz więcej ropy naftowej, chociaż uzgodniły z OPEC wielkie cięcia wydobycia od maja. A rosnące zapasy ropy zbijają jej cenę do poziomu... ujemnego". GW 20.04.2020

"W piątek nad ranem po trwających 11 godzin negocjacjach podczas telekonferencji państwa OPEC, organizacji największych eksporterów ropy naftowej, oraz Rosja i jej sojusznicy uzgodnili cięcia wydobycia tego surowca - i to na dwa lata. To ma powstrzymać spadek cen surowca po spadku popytu na ropę naftową, wywołanym przez pandemię koronawirusa" 10.04.2020 GW

Rosja należy do najpotężniejszych państw świata, choć jest pełna kontrastów. Wartość produkcji przemysłowej, usługowej i rolnej jest mniejsza niż Chin, USA, Indii, Japonii, Niemiec. Jest mocarstwem atomowym z dużą i nowoczesną armią. Na zbrojenia wydaje prawie tyle ile wynoszą wpływy do budżetu z wydobycia surowców (5,4% PKB w 2016). Ale surowcowa struktura eksporu przy wahaniach cen może pogrążyć państwo- koszty utrzymania armii (wielki obszar wymaga kontroli i obrony) i administracji.

Na surowcach zarabia się mniej, ich ceny są niestabilne, rozwijając przetwórstwo przemysłowe daje się ponadto zatrudnienie ludziom w kraju.Rosja eksportuje surowce, importuje produkty zaawansowane technicznie udział górnictwa w rosyjskim PKB rośnie zamiast maleć.

Podręcznik "Geografia 6", WSiP

Soyuz MZ-09 z załogą w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Rosja jest drugim po USA dostawcą broni. Oprócz przemysłu zbrojeniowego, ze względu na dawną rywalizację między ZSRR a USA, dobrze rozwinięty jest przemysł technologii kosmicznych i nuklearnych. Ostatnio dynamicznie rowija się przemysł informatyczno- telekomunikacyjny i budowlany

Czołg T-90 to jeden z produktów eksportowych Rosji

Warunki do życia i dla rozwoju rolnictwa na większości obszaru są niedogodne

Według samych Rosjan warunków dogodnych do życia jest mało. Kolory niebieskie i fioletowe oznaczają warunki złe i bardzo złe

Srednia roczna temperatura powietrza ( w Polsce wynosi około 8ºC)

Wieczna zmarzlina

Średnia lipca- izoterma +17°C wyznacza zasięg uprawy zbóż, a +10°C- występowanie tajgi

Opady roczne (do 200 mm to opady na pustyniach)

Rolnictwo jest najsłabiej rozwiniętym sektorem gospodarki, część żywności trzeba importować, choć sankcje nałożone na Rosję za aneksję Krymu, spowodowały rozwój produkcji rolnej. W 2016 r. po raz pierwszy eksport produktów rolnych przewyższał eksport produktów przemysłu zbrojeniwego.

Od lat 90-tych XX w. dynamicznie rozwijąją się usługi:handel, finansowe,transporttelekomunikacyjnebadawczo- rozwojowe.Odgrywają jednak mniejszą rolę w gospodarceniż w krajach wysoko rozwiniętych.

Usługi

Jedna z posiadłości Władimira Putina

Problemy społeczneOgromne różnice w dochodach a) emeryci i renciści, robotnicy-żyją bardzo skromnie-ich dochody zmniejszyły się w wyniku przemian ustrojowych (po rozpadzie ZSRR, gdzie własność była państwowa, a nie prywatna)b)bardzo bogaci Rosjanie-w 2016 r. 110 rosyjskich miliarderów posiadało ⅓ całego bogactwa narodowego-szczególne zamiłowanie do luksusu-niektórzy z nich zdobyli majątki podczas przemian ustrojowych50. miejsce na świecie pod względem rozwoju społecznegoKorupcjaStarzenie się społeczeństwaAlkoholizm

Rosja była członkiem G8 (grupa państw, które są jednymi z najważniejszych na świecie pod względem gospodarczym), wykluczona z powodów politycznych, angażuje się w konflikty zbrojne.Sankcje gospodarcze polegają na zakazie importu niektórych towarów z Rosji czy eksporcie niektórych towarów i technologii do Rosji.Wszystko to utrudnia życie zwykłych obywateli.

Ciekawostki

Trubka Udacznaja komin kimberlitowy, wielkie złoże i kopalnia diamentów w Jakucji, położone 20 kilometrów za kręgiem polarnym w okolicach miejscowości Udacznyj. Zostało odkryte 15 czerwca 1955 roku. Jest to jedno z największych złóż diamentów na świecie