Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Anna Ciszewska

Krystyna Palicka

Justyna Zabielska

Agnieszka Nowicka

Dorota Węgrzyn

Barbara Mendyk

Agnieszka Iwulska

Monika Kupis

Aneta Cytryńska- Boczek

Karolina Domańska

Małgorzata Bernatowicz

Monika Szkliniarz

Iwona Kaźmierczak

Justyna Stokłosa

Iwona Habas

Katarzyna Majchrowicz

Joanna Olszewska

Karolina Pawłowska

Maja Cieślak-Strzelec

Viola Grząśko

Agnieszka Wydra

Agnieszka Pietnoczka

Karolina Krzysztoń

Anna Danielczyk

Emilia Wrosz

Martyna Budzyła

Beata Wawrzeńczyk

Beata Lubosz

Joanna Niewiadomska-Serafinko

Jolanta Jonowska

Aneta Kałamarska

Barbara Ochmańska

Ewa Wiśniewska

Anna Foks

Ewa Majka

Dorota Polatyńska

Monika Osińska

Katarzyna Polak

Agata Sieńczak

Lidia Nykiel

Asia Krzemińska

Magda Krajewska

Marcin Michalik

Karolina Tomaszek

Anna Nowak

Arleta Kwaśniewska

Asia Heftowicz

Monika Czerkas

Agnieszka Ptasiewicz

Justyna Jędrzejak

Izabella Bartol

Jarosław Karczmarzyk

Katarzyna Porębska

Irmina Żarska

Agnieszka Łazarek

Zuzanna Fijałkowska

Justyna i Magdalena Zaryczańskie

Karolina Strógarek

Anna Stasiak

genial(L)ne lekcje j. polskiego dla klas 4-6

Różności

środki poetyckie, cechy rodzajowe i gatunkowe

blogi

zróżnicowanie wypowiedzi i słownictwa, znaczenie wyrazów

lektury nieobowiązkowe

ortografia

inne lekcje

gramatyka

formy wypowiedzi

lektury obowiązkowe

spis treści

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

WYBRANE WIERSZE autorów z pp

JAN brzechwa, akademia pana kleksa

iGNACY kRASICKI, bajki

baśnie

podania i legendy

bolesław prus, katarynka

ferenc molnar, chłopcy z placu broni

ADAM MICKIEWICZ, pan tadeusz

ADAM MICKIEWICZ, pani twardowska

c.s.lewis, lew , czarownica i stara szafa

ADAM MICKIEWICZ, powrót taty

R.goscinny, J.J.Sempe, mikołajek

JANusz christa, kajko i kokosz

przypowieści

józef wybicki, mazurek dąbrowskiego

mity

biblia- stworzenie świata i człowieka

J.R.R. Tolkien, hobbit, czyli tam i z powrotem

hENRYK SIENKIEWICZ, w pustyni i w puszczy

juliusz słowacki, w pamiętniku zofii bobrówny

lektury obowiązkowe

AN brzechwa, akademia pana kleksa

kajko-i-kokosz-test-z-lektury wordwall

jANusz christa, kajko i kokosz

R.goscinny, J.J.Sempe, mikołajek

IGNACY KRASICKI, bajki

IGNACY KRASICKI, bajki

c.s.lewis, lew , czarownica i stara szafa

c.s.lewis, lew , czarownica i stara szafa

adam mickiewicz, powrót taty

ADAM MICKIEWICZ, pani twardowska

ADAM MICKIEWICZ, pan tadeusz

ferenc molnar, chłopcy z placu broni

Ferenc molnar, chłopcy z placu broni

bolesław prus, katarynka

juliusz słowacki, w pamiętniku zofii bobrówny

hENRYK SIENKIEWICZ, w pustyni i w puszczy

j.R.R. Tolkien, hobbit, czyli tam i z powrotem

j.R.R. Tolkien, hobbit, czyli tam i z powrotem

j.R.R. Tolkien, hobbit, czyli tam i z powrotem

Józef wybicki, Mazurek Dąbrowskiego

mity

mity

mity

MITY

MITY

biblia - stworzenie świata i człowieka

przypowieści

przypowieści

podania i legendy

Legendy i podania

biblia - stworzenie świata i człowieka

baśnie

baśnie

baśnie

baśnie

baśnie

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

wybrane wiersze autorów z pp

wybrane wiersze autorów z pp

Wybrane wiersze autorów z pp

WYbrane wiersze autorów z pp

przepis

tekst o charakterze argumentacyjnym

krótkie formy wypowiedzi

wywiad i analiza tekstu ikonograficznego

opowiadanie

opis przeżyć wewnętrznych

charakterystyka

list prywatny, oficjalny, otwarty

sprawozdanie

opis

dialog

formy wypowiedzi

dialog

opis

sprawozdanie

opis przeżyć wewnętrznych

charakterystyka

list

opowiadanie

wywiad i analiza tekstu ikonograficznego

krótkie formy wypowiedzi

tekst o charakterze argumentacyjnym

przepis

felksja -mix

felksja -zaimek

felksja -liczebnik

felksja -przymiotnik

felksja -rzeczownik

fleksja - nieodmienne części mowy

składnia

Fleksja - czasownik

Słowotwórstwo

FONETYKA

GRAMATYKA

fonetyka

słowotwórstwo

fleksja- czasownik

fleksja- rzeczownik

fleksja- przymiotnik

fleksja- liczebnik

fleksja- zaimek

fleksja- nieodmienne części mowy

SKŁADNIA

SKŁADNIA

części zdania

części zdania

składnia

Skladnia

mix

mix ortograficzny

interpunkcja

inne zasady

pisownia wielką i małą literą

pisownia "nie" z częściami mowy

pisownia z łącznikiem

ch - h

rz - ż

ó - u

ortografia i interpunkcja

ó - u

rz - ż

ch - h

pisownia wielką i mała literą

pisownia "nie" z częściami mowy

pisownia z łącznikiem

inne zasady

interpunkcja

ortograficzny mix

ortograficzny mix

Inne lekcje

inne lekcje

Inne lekcje

Inne lekcje

Opis innowacji

różności

róŻności

różności

Władca Lewawu

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOwe

różnicowanie wypowiedzi i słownictwa, znaczenie wyrazów

środki poetyckie, cechy rodzajowe i gatunkowe

środki poetyckie, cechy rodzajowe i gatunkowe

blogi

to be continued...

(choose your contact buttons)

contact