Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Utjecaj COVID19 na okoliš Europe

Voda u venecijanskim kanalima trenutno je toliko čista da se mogu vidjeti i ribe te korito samih kanala.

Plitvička jezera - na stazama izrasli maslačci

Snimljeni kitovi u Jadranskom moru kod otoka Šolte.

Sa sjevernog Velebita Aleksandar Gospić je uspio uhvatiti i 300 kilometara daleke Dolomite u talijanskim Alpama.

Smanjenje dušičnog dioksida u periodu od 05.-25. ožujka 2019. i istog perioda 2020. godine

Gornja slika prikazuje pogled na talijanske Alpe u Milanu kako stoje usred guste magle i smoga 8. siječnja, a na donjoj slici isti je pogled prikazan 17. travnja 2020. (slika: Reuters)

U Barcelonu su se s obližnjeg brda spustile divlje svinje.

Patke su viđene u blizini kazališta Comédie Française u središnjem Parizu.

Divlje koze lutaju praznim velškim gradom, Llandudno, Wales, 31. ožujka 2020. godine.

Krave su preuzele plažu koju obično posjećuju turisti na Korzici u Francuskoj.

U Londonu po ulicama šeću lisice.

Istočni London posjetili su i jeleni

Četiri srne lutaju pored benzinske postaje na gotovo praznom pločniku u Poljskoj

Paun luta ulicama nakon što je 1. travnja 2020. napustio park u Madridu, Španjolska

Flamingosi stigli u Albaniju

Koze i ovce viđene su 19. travnja u blizini prazne autoceste zračne luke Istanbul u Turskoj.

Tri vrste delfina, uključujući i plavonosog viđeni su u Bosforu

Čišći zrak u Francuskoj.