Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Start

Konstytucja 3 Maja

A od czego się zaczęło?

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

Zapraszam dziś na krótką lekcję patriotyzmu

Niespodzianki na podsumowanie

Dziękuję za uwagę