Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Kimika

2. batxilergoa

Ikasgaiarendeskribapena

Ikasleen iritzia

Zer da Kimika

Informazio gehiago: i.izurieta@durangobhi.net

METODOLOGIA

 • Gaiaren aurkezpena/sarrera galdera ireki edo planteamendu zabal baten bitartez.
 • Ahozko azalpenak.
 • Testuen irakurketa.
 • Adibideen pausoz-pausoko azterketa.
 • Jarduera praktikoen zuzenketa, nagusiki ikasleen lanean oinarrituta.
 • Gidatutako gai zehatzei buruzko informazio-bilketa, dokumentu eraketa (testu dokumentu, aurkezpena, bideoa…).
 • Ahozko aurkezpenak eta azalpenak.
 • Idatzizko probak, ebaluazio-tresna modura erabiltzeko.
 • … (Beharrezkoa edo egokia ikusten den bestelako jarduera)

EBALUAZIOA

EDUKIAK - pRAKTIKAK

Zientziarakoa

Gaiak

KONPETENTZIAK

Ikasgaiaren deskribapena

Matematikarakoa

Hizkuntza-komunikaziorakoakoa

Soziala eta zibikoa

Teknologiarakoa

Praktikak

ebaluazioa

Ebaluazioa maila bitan egingo da:.

 • Ikaskuntza-irakaskuntza prozesua bera ebaluatzeko eta aztertzeko:
Autoebaluaziorako eta koebaluaziorako galdetegiak, kontrol-zerrendak1, behaketa txantiloiak erabiliko dira, eta horren emaitzetatik eta analisitik abiatuta bestelako ebaluazioren bat ere plantea daiteke. Ebaluazio honetatik ateratako ondorioak erabakiko dute prozesuaren egokitasuna edota aldaketaren bat egin beharra dagoen.
 • Ikaslearen garapen eta lorpen maila neurtzeko, helburu ezberdina duten tresnak erabiliko dira:
  • Eguneroko jarduna behaketa-eskalen bitartez jasoko da ikaslearen eguneroko asistentzia eta puntualitatea, partaidetza, interesa, besteekiko eta orohar ikasgaiarekiko errespetua eta eguneroko lana (klasean bertan zein etxean) neurtzeko; bai eta euskararen erabilera
  • Ikasleen ekoizpenak:
Talde lana planteatzen denetan taldearen ekoizpena izango da ebaluazio-tresna bera. Laborategian egin beharreko praktikei buruzko txostenak, bakarkakoak zein taldekakoak izango dira. Galdetegiak ere erabil daitezke gaiaren ezagutza neurtzeko
 • Idatzizko probak:
Ikasleak gaiaren ezagutza neurtzeko idatzizko probak erabiliko dira. Ebaluazioan zehar idatzizko proba ezberdinak egon daitezke eta amaieran ebaluazioko azterketa globala.

Jakintza eta metodologia zientifikoa modu koherentean, egokian eta zuzenean erabiltzea sistema eta fenomeno naturalak interpretatzeko, eta aplikazio zientifiko-teknologikorik esanguratsuenak erabiltzea hainbat testuingurutan, errealitatea ebidentzia zientifikoaren ikuspegitik ulertzeko, eta bizitzako alor eta egoera guztietan erabakiak arduraz hartzeko.

Hiztegi zientifiko eta aberatsagoa lantzen da era honetan norbere ideiak ere egokitasunez komunikatu ahal izateko.

Gaiak

Ezagutza zientifikoak, kimikoak kasu honetan, bizitza arruntean zein aplikazio teknologiko dituen ezagutuko dira.

Kimikarekin zerikusia duten gaiak, hau da, gure eguneroko ia guztietan herritar kritikoak eta aldi berean parte-hartzaileak prestatuko ditu, bakoitzak bere iritziak sortuz. Prestakuntza zientifikoari esker, ikasleek, ikerketa zientifikoak izan ditzakeen ondorioen eta lorpenen jakitun, erabaki funtsatuak hartuko dituzte gizartean dauden eztabaiden inguruan

Jakintza matematikoa aplikatzea bizitzako premiekin zerikusia duten arazoak interpretatzeko, deskribatzeko, azaltzeko eta haiei erantzuteko, arloaren berezko pentsamendu-eta adierazpen-moduak

Khadijatou Eddaf

Gontzal Arregi

Amaia Uzuriaga

Ander Apraiz

Helene Barturen

Naroa Calleja