Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LEKCJE ZDALNE

Dorota Szostak

KÓŁKO I KRZYŻYK

ZDOBYWCY KWADRATÓW

https://www.youtube.com/watch?v=8ZVEqDMQJ0Q

3

5

1

6

8

4

CZTERY W RZĘDZIE

6

12

20

30

10

3

12

32

4

8

15

5

5

20

12

4

6

2

24

8

20

24

18

10

40

Każdy z graczy wybiera kredkę w jakimś kolorze. Na zmianę wybieramy dwie liczby z małego prostokąta. Mnożymy te liczby, ich iloczyn zamalowujemy na dużym kwadracie Pierwszy gracz, który zdobędzie obok siebie cztery pola w poziomym, pionowym lub ukośnym rzędzie WYGRYWA

A

I

Ą

Ó

Ę

U

I

E

A

A

I

O

O

E

A

Y

Ł

L

K

H

G

J

F

D

C

B

M

B

S

R

P

K

Ź

Ż

W

Z

T

M

S

C

Z

R

GDY ZABRAKNIE LITER MOŻESZ JE NAPISAĆ

WISIELEC

GDY ZABRAKNIE LITEREK ZAWSZE MOŻESZ JE NAPISAĆ

START

META

ZAKRĘĆ KOŁEM, UDZIEL PRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI, PRZESUWAJ SIĘ PO PLANSZY POWODZENIA !!!

Jaki przypadek odpowiada na pytania: Kogo? Co? Dopełniacz Mianownik Wołacz Narzędnik Biernik

Co nazywa rzeczownik? Czynności Cechy Liczby Rzeczy,Osoby,Rośliny,Zwierzęta Stany

Odmień przez przypadki w liczbie mnogiej rzeczownik: tablica

Jaka część mowy odpowiada na pytania Kto? Co?

NA JAKIE PYTANIE ODPOWIADA PRZYSŁÓWEK?

Który rzeczownik jest rodzaju męskiego? Dziecko Wagon Fajka Drzewo Mama

W którym rzędzie są wyłącznie czasowniki?A. Czerwono,Trzy, Iść B. Baba, Biegać, Pisał C. Dwa, Pięć, Morwa D. Biec, Piec, Iść E. Może,Tata, Biały

Która część mowy odpowiada na pytania: Jak? Gdzie? Kiedy? Przymiotnik Partykuła Zaimek Przysłówek Liczebnik

Utwórz liczebniki porządkowe rodzaju męskiego od liczebników głównych. piętnaście . . . . . . . . . . . . . . . jedenaście . . . . . . . . . . . . . . dwadzieścia . . . . . . . . . . . . . . dwadzieścia jeden . . . . . . . . .

W podanym zdaniu wskaż liczebniki. O godzinie szesnastej umówiłem się z moimi trzema kolegami.

Wyjaśnij związki frazeologiczne: Czuć się jak u siebie w domu Bujać w obłokach Wchodzić komuś w drogę Wsadzić kij w mrowisko

Nie chcesz, aby Twoja koleżanka pożyczała od Ciebie kredki. Powiedz jej to na dwa różne sposoby: w formie rozkazu w formie pytania

Określ formy czasownika: czasownik czasownikosobaliczbaczas rodzajjedziesz oglądał

Określ rodzaj podanych rzeczowników (żeński, męski, nijaki) sznurowadło, pudełko, szalik, spódnica, czapka, beret, skarpetka, chustka, lusterko, pierścionek, grzebień, szczotka, broszka, okno

Określ osobę,liczbę,czas i rodzaj czasownika będą przedstawiały

Utwórz formy czasu przeszłego: wziąć (1.os. l. poj.)

Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik: tablica.

Od podanych przymiotników utwórz przysłówki.długi głęboki piękny

Określ osobę,liczbę,czas i rodzaj czasownika wykonałyśmy

Odmień w liczbie mnogiej czasu teraźniejszego czasownik -rozumieć.

Zmień w następujących czasownikach formę czasu na przeszły. on gniecie - gniótł on niesie - . . . . . . on czuje - . . . . . . . . on stoi - . . . . . . . . on psuje - . . . . . . . .

Określ formy czasownika: czasownik czasownikosobaliczbaczas rodzajtańczymykopała

Do rzeczowników dopisz pokrewne przymiotniki:uczynność - ...........................inteligencja - ..........................mądrość - ...............................lenistwo - ................................dobroć - .................................hojność - ..............................

Do podanych form osobowych czasowników dopisz formy bezokoliczników.idę słuchampatrzę

Określ formy czasownika: czasownik czasownikosobaliczbaczas rodzajspaćbędzie jadł

KTÓRE Z PODANYCH WYRAZÓW SĄ PRZYSŁÓWKAMI: pięknie sumienie marzenie sumiennie

KTÓRY ZESTAW WYRAZÓW ZAWIERA SPÓJNIKI? A. na, się, by B. och, przed, to C. że, oraz, aby D. tym, w, o

Dokończ stopniowanie przymiotników : ciepły, . . . . . . . . . . . . . . . . ., najcieplejszy wysoki, wyższy, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tańszy, najtańszy . . . . . . . . . . . , droższy, . . . . . . . . . . . . .