Want to make creations as awesome as this one?

EMOCJE

Transcript

EMOCJE

To naturalne i potrzebne reakcje (odczucia) towarzyszące w każdej chwili • informują o tym, co się w danej chwili z nami dzieje , czyli jak przeżywamy i jakie ma dla nas znaczenie to, co obserwujemy, słyszymy, doświadczamy, • są źródłem informacji o otoczeniu, • pokazują co jest dla nas ważne, • motywują lub modyfikują działania np. w trosce o odpoczynek lub ochronę , • wspierają w podejmowaniu decyzji, • pozwalają doświadczać relacji i komunikacji z innymi,• są cennym katalizatorem potrzebnym w rozwoju osobowości

CZYM SĄ EMOCJE ?

Emocje są naturalną, wewnętrzną odpowiedzią na to, co się dzieje w otoczeniu dziecka i tego jakie temu nadaje znaczenie. Nie są ani złe, ani dobre, po prostu są !!!

Emocje są naturalną, wewnętrzną odpowiedziąna to, co się dzieje w otoczeniu dziecka i tego jakie temu nadaje znaczenie. Nie są ani złe, ani dobre, po prostu są !!!

TO TAKIE NATURALNE!!!!!

Lorem Ipsum

Złość – informuje, że granice lub ważne potrzeby zostały lub mogą zostać przekroczone. Pomaga, bo daje energii do reakcji: ochrony swojego terytorium i swoich bliskich.Smutek – jest impulsem do refleksji, okazją do zatrzymania i zatroszczenia się o siebie samego, ułatwia radzenie sobie ze stratą. Daje sygnał do szukania źródła problemu, jest też widoczny dla innych, którzy dostrzegając go, mogą o nas zadbać oraz nawiązać silniejszą więź.Strach– informuje o zagrożeniu i motywuje do ucieczki, wzmaga czujność i zmysł obserwacji, aby uchronić przed niebezpieczeństwem. Radość – daje gotowość do podejmowania wyzwań, poprawia nastrój, pomaga budować relacje poprzez zapraszanie innych do dzielenia tej radości. Zdziwienie – motywuje do poszukiwania rozwiązań, odkrywania nowości i uczenia się. Wstręt – informuje o fizycznych i psychologicznych truciznach.

POTRAKTUJ JE JAKO SWOJEGO SOJUSZNIKA

Pytaj , nawet kilka razy dziennie samego siebie co czujesz? Jakie to uczucie? Co teraz przeżywasz ? O czym informuje Ciebie dana emocja? Dociekaj skąd się bierze: co tak Ciebie zezłościło? Dlaczego się zasmuciłeś,-łaś? Czego się teraz np. boisz?

Naucz się nazywać i rozpoznawać emocje

Każdy z Was powinien wiedzieć, że może rozmawiać o swoich uczuciach. Rzomawiaj jak najczęściej z najbliższymi, jak się czujesz i dlaczego .Kiedy doświadczasz trudnych emocji, takich jak złość lub zdenerwowanie spróbuj określić te emocje i o nich porozmawiaj. Miej pod ręką przybory do rysowania i plastelinę. Czasami łatwiej jest wyrazić swoje emocje poprzez rysowanie lub np.: lepienie z plasteliny.

NASZE EMOCJE SĄBARDZO WAŻNE

pROPOZYCJE ćwiczeń :1. Tworzenie komunikatu nazywającego uczucia Przydadzą się sformułowania: Wydaje mi się, że…..(uczucie) + (opis sytuacji) Mam wrażenie, że……………………………………….. Wygląda na to, że ……………………………………….. Widzę, że………………………………………………….... 2.dziennik uczuć ! Co wieczór przez tydzień postaraj się wyrazić w dowolnej formie określony stan emocjonalny (nastrój), który miAŁEŚ tego dnia. Np. przez rysunek, napisanie kilku prostych słów lub znalezienie w gazetach zdjęć ludzi, którzy okazują takie same emocje jak wasze. Zrób wystawkę tych obrazków z całego tygodnia. pomoże TO TOBIE zrozumieć, że nasze uczucia zmieniają się – czasami jesteśmy szczęśliwi, czasami smutni. Zabawne byłoby również, gdybyś te obrazki pokazał/a innym osobom i sprawdził/a, czy oni zgadną jakie to emocje!

VS