Want to make creations as awesome as this one?

Breakout para practicar o uso dos pronomes átonos en galego

Transcript

e o robot

A familia Salgueiro-López

A familia Salgueiro-López podería pasar por unha familia calquera de calquera vila galega: ela é profesora de infantil nun colexio, el ten un taller mecánico, teñen tres fillos, viven coa avoa... Pero tamén viven cun robot, porque, como todas, esta familia non é tan "normal". Traballan nun proxecto secreto con universidades europeas, americanas e xaponesas sobre intelixencia artificial e linguaxe. O robot (Z3PO) é o seu experimento máis importante.A última actualización está a dar problemas: o robot non para de cantar e bailar e perdeu a habilidade de escoller e colocar os pronomes átonos.Serás capaz de axudalos a conseguir a clave que dá acceso ao kernel do software de Z3PO? Non é fácil porque o contrasinal é un código que se obten grazas á análise de recordos de cada membro da familia, pero, como agora Z3PO non é capaz de usar correctamente os pronomes átonos, a decodificación é complicada. Recompón conversas e lembranzas e obtén a combinación que permitirá acceder ao sistema operativo do robot.

Souberon que algo non ía ben cando Z3PO fixo a proba rutineira para comprobar o seu estado despois da actualización: un pequeno informe sobre a familia.Le ben o informe porque o necesitarás para empezar a traballar con Z3PO...

Otilia Salgueiro mestra de infantil nunha escola. Otilia coida os nenos e as nenas. Os pais e as nais traen a Otilia os nenos e as nenas antes de ir ao traballo e os pais e as nais recollen os nenos e as nenas ao mediodía. Senén López traballa nun taller. Os coches apaixonan a Senén. Moitas persoas teñen a Senén como o mecánico de confianza e moitas persoas traen o coche sempre a Senén. Pero Otilia e Senén non van realmente todos os días a estes traballos. Só van tres veces por semana. Os outros días quedan en casa e dedícanse a min, Z3P0. Marcela Salgueiro López ten dezasete anos. Marcela estuda segundo de Bacharelato no instituto. A Márcela gústalle a música, ler, debuxar e a Marcela, sobre todo, gústalle saír e falar horas infinitas coas amigas de Marcela. E, por suposto, Marcela tamén pasa moito tempo e tamén fala horas infinitas do seu mozo Marcelo. Breixo Salgueiro López ten dez anos. Breixo estuda quinto no colexio (non no mesmo colexio onde traballa Otilia). Breixo non é nada mandado. A Breixo gústalle ver a tele, xogar videoxogos, andar en bici cos amigos. A Breixo tamén lle gusta moito facer rabiar a súa irmá Marcela. Úrsula Salgueiro López case ten un ano. Úrsula vai á escola infantil e Úrsula vai de paseo pola tarde coa avoa, con Otilia ou con Senén. A avoa é a nai de Senén. A avoa ten moita paciencia e escoita e axuda a Otilia, a Senén, a Marcela, a Breixo e xoga con Úrsula.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Introduce o código

2

*

Otilia Salgueiro mestra de infantil nunha escola. Otilia coida os nenos e as nenas. Os pais e as nais traen a Otilia os nenos e as nenas antes de ir ao traballo e os pais e as nais recollen os nenos e as nenas ao mediodía. Senén López traballa nun taller. Os coches apaixonan a Senén. Moitas persoas teñen a Senén como o mecánico de confianza e moitas persoas traen o coche sempre a Senén. Pero Otilia e Senén non van realmente todos os días a estes traballos. Só van tres veces por semana. Os outros días quedan en casa e dedícanse a min, Z3P0. Marcela Salgueiro López ten dezasete anos. Marcela estuda segundo de Bacharelato no instituto. A Márcela gústalle a música, ler, debuxar e a Marcela, sobre todo, gústalle saír e falar horas infinitas coas amigas de Marcela. E, por suposto, Marcela tamén pasa moito tempo e tamén fala horas infinitas do seu mozo Marcelo. Breixo Salgueiro López ten dez anos. Breixo estuda quinto no colexio (non no mesmo colexio onde traballa Otilia). Breixo non é nada mandado. A Breixo gústalle ver a tele, xogar videoxogos, andar en bici cos amigos. A Breixo tamén lle gusta moito facer rabiar a súa irmá Marcela. Úrsula Salgueiro López case ten un ano. Úrsula vai á escola infantil e Úrsula vai de paseo pola tarde coa avoa, con Otilia ou con Senén. A avoa é a nai de Senén. A avoa ten moita paciencia e escoita e axuda a Otilia, a Senén, a Marcela, a Breixo e xoga con Úrsula.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Introduce o código

10

Otilia Salgueiro mestra de infantil nunha escola. Otilia coida os nenos e as nenas. Os pais e as nais traen a Otilia os nenos e as nenas antes de ir ao traballo e os pais e as nais recollen os nenos e as nenas ao mediodía. Senén López traballa nun taller. Os coches apaixonan a Senén. Moitas persoas teñen a Senén como o mecánico de confianza e moitas persoas traen o coche sempre a Senén. Pero Otilia e Senén non van realmente todos os días a estes traballos. Só van tres veces por semana. Os outros días quedan en casa e dedícanse a min, Z3P0. Marcela Salgueiro López ten dezasete anos. Marcela estuda segundo de Bacharelato no instituto. A Márcela gústalle a música, ler, debuxar e a Marcela, sobre todo, gústalle saír e falar horas infinitas coas amigas de Marcela. E, por suposto, Marcela tamén pasa moito tempo e tamén fala horas infinitas do seu mozo Marcelo. Breixo Salgueiro López ten dez anos. Breixo estuda quinto no colexio (non no mesmo colexio onde traballa Otilia). Breixo non é nada mandado. A Breixo gústalle ver a tele, xogar videoxogos, andar en bici cos amigos. A Breixo tamén lle gusta moito facer rabiar a súa irmá Marcela. Úrsula Salgueiro López case ten un ano. Úrsula vai á escola infantil e Úrsula vai de paseo pola tarde coa avoa, con Otilia ou con Senén. A avoa é a nai de Senén. A avoa ten moita paciencia e escoita e axuda a Otilia, a Senén, a Marcela, a Breixo e xoga con Úrsula.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Introduce o código

semana

* *

Otilia Salgueiro mestra de infantil nunha escola. Otilia coida os nenos e as nenas. Os pais e as nais traen a Otilia os nenos e as nenas antes de ir ao traballo e os pais e as nais recollen os nenos e as nenas ao mediodía. Senén López traballa nun taller. Os coches apaixonan a Senén. Moitas persoas teñen a Senén como o mecánico de confianza e moitas persoas traen o coche sempre a Senén. Pero Otilia e Senén non van realmente todos os días a estes traballos. Só van tres veces por semana. Os outros días quedan en casa e dedícanse a min, Z3P0. Marcela Salgueiro López ten dezasete anos. Marcela estuda segundo de Bacharelato no instituto. A Márcela gústalle a música, ler, debuxar e a Marcela, sobre todo, gústalle saír e falar horas infinitas coas amigas de Marcela. E, por suposto, Marcela tamén pasa moito tempo e tamén fala horas infinitas do seu mozo Marcelo. Breixo Salgueiro López ten dez anos. Breixo estuda quinto no colexio (non no mesmo colexio onde traballa Otilia). Breixo non é nada mandado. A Breixo gústalle ver a tele, xogar videoxogos, andar en bici cos amigos. A Breixo tamén lle gusta moito facer rabiar a súa irmá Marcela. Úrsula Salgueiro López case ten un ano. Úrsula vai á escola infantil e Úrsula vai de paseo pola tarde coa avoa, con Otilia ou con Senén. A avoa é a nai de Senén. A avoa ten moita paciencia e escoita e axuda a Otilia, a Senén, a Marcela, a Breixo e xoga con Úrsula.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Introduce o código

* * *

Comproba a respostaPreme

Volve tentalo

Volve tentalo

Volve tentalo

INFORME DEERROS

AVOA

SENÉN

OTILIA

MARCELA

BREIXO

ÚRSULA

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BLOQUEADO

INFORME DEERROS

INFORME DEERROS

AVOA

SENÉN

OTILIA

MARCELA

BREIXO

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BLOQUEADO

ÚRSULA

AVOA

INFORME DEERROS

AVOA

SENÉN

OTILIA

MARCELA

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BREIXO

ÚRSULA

SENÉN

INFORME DEERROS

AVOA

SENÉN

OTILIA

MARCELA

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BREIXO

ÚRSULA

OTILIA

INFORME DEERROS

AVOA

SENÉN

OTILIA

MARCELA

BLOQUEADO

BLOQUEADO

BREIXO

ÚRSULA

OTILIA

MARCELA

OTILIA

MARCELA

INFORME DEERROS

AVOA

SENÉN

OTILIA

BLOQUEADO

MARCELA

BREIXO

ÚRSULA

BREIXO

INFORME DEERROS

AVOA

SENÉN

OTILIA

MARCELA

BREIXO

ÚRSULA

ÚRSULA

INFORME DEERROS

AVOA

SENÉN

OTILIA

MARCELA

BREIXO

ÚRSULA

EXCELENTE TRABALLO!

Coa información que tes agora sobre cada membro da familia, estás preparada/o para desbloquear o kernel de Z3PO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Introduce o código

+

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Introduce o código

-

*

cor preferida

cor detestada

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Introduce o código

+

* *

número detestado

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Introduce o código

+

* * *

cor preferida

cor preferida

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Introduce o código

* * * *

Comproba a respostaPreme

PARABÉNS

Conseguiches descodificar o kernel de Z3PO para que poidan arranxalo: consegiches usar ben os pronomes átonos e resolver as probas.

Imaxes: https://www.flaticon.com/ e https://www.freepik.com/homeExercicios adaptados de "Gramática básica del estudiante de español" editorial Difusión

vasoira

Volve tentalo

Volve tentalo

Volve tentalo

Volve tentalo