Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

University Logo

Cele

zmiany w przemyśle niemiec

27-28.04.2020

INFO

  1. Lorem ipsum dolor sit
  2. Amet, consectetur
  3. Adipiscing elit, sed do
  4. Eiusmod tempor
  5. Incididunt ut labore et

Lorem ipsum

Położenie Niemiec

Na podstawie mapy ogólnogograficznej możesz stwierdzić, że

Niemcy leżą między Morzem Pólnocnym i Morzem Bałtyckim na północy, a Alpami na południu, rzeką Ren na zachodzie i Odrą na wszchodzie. Granicza na pólnocy z Danią, na wschodzie z Polską, na południowym wschodzie z Czechami, na południu z Austrią i Szwajcarią, a na zachodzie z Francją, Luksemburgiem, Belgią i Holandią. Państwo niemieckie jest federacją złożoną z 16 karajów związkowych ( Landów)

Home

Notatka

Nowoczesny przemysł

Zagłębie Ruhry

Resrtukturyzacja przemysłu

Rekultywacja

Nadernia Północna-Westfalia

Marki Niemiec

Przemysł

Ludność

Spis

INFO

Ludność

Liczba ludności: 82 695 000- dane z 2017r.Język urzędowy - niemieckiGęstość zaludnienia - 231 os./km2

Pod względem liczby ludności Niemcy zajmują drugie miejsce w Europie

przemysł dzisiaj

INFO

Przemysł

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ogromną rolę w niemieckiej gospodarce odgrywało górnictwo.

Przypomnijmy, że przemysł to jeden z trzech sektorów gospodarki. Zajmuje się wytwarzaniem na masową skalę różnych produktów: przedmiotów, substancji, maszyn i urządzeń. Przemysł to też wydobycie surowców mineralnych (górnictwo) i wytwarzanie energii elektrycznej.

Author's Name

Najbardziej znane marki: > samochody - Volkswagen , Mercedes , BMW > sprzęt elektroniczny - Siemiens, Grundig > sprzęt optyczny - Zeiss > lekarstwa - Bayer Czy rozpoznajesz ich loga?

INFO

Nadrenia Północna-Westfalia

General

Najbardziej uprzemysłowiony obszar Niemiec to Nadrenia Północna-Westfalia To tu odkryto bogate złoża węgla kamiennego, soli, rudy cynku i ołowiu Powstały tu pierwsze zakłady przemysłowe - kopalnie, huty, elektrociepłownie, rafinerie ropy naftowej Utworzyły one Zagłębie Ruhry [wym. rury] od rzeki Ruhry - największy obszar przemysłowy w zachodniej Europie

Resrtukturyzacja przemysłu

Ponad 50 lat temu rozpoczęły się przemiany: zmniejszenie znaczenia górnictwa i wzrost roli przetwórstwa przemysłowego. DLACZEGO? 1. Wzrost kosztów wydobycia węgla i stali 2.zamknięcie kopalń POTEM - Otwieranie nowoczesnych zakładów produkcyjnych (maszyny, urządzenia, samochody, elektronika, lekarstwa, tworzywa sztuczne, środki czystości, artykuły spożywcze) - Wzrost znaczenia usług- Rekultywacja terenów przemysłowych, przekształcanie dawnych fabryk w muzea, parki rozrywki, -Wzrost znaczenia usług -Rozwój nowoczesnego przetwórstwa przemysłowego.

Tereny po kopalniach i hutach poddano REKULTYWACJI - zakładano parki i zmieniano funkcje urządzeń przemysłowych. Powstały centra kulturalno-rozrywkowe i tereny rekreacyjne, muzea dziedzictwa przemysłowego (w Essen). Na terenach poprzemysłowych zaczęto organizować targi (Düsseldorf), konferencje i imprezy kulturalne. Taką działalność określa się jako sektor kreatywny.

Rekultywacja

W Zagłębiu Ruhry znajdują się jedne z największych na świecie złóż węgla kamiennego, soli kamiennej, rudy cynku i ołowiu. Dobrze rozwinięty przemysł: ciężki (hutnictwo żelaza i stali, metali nieżelaznych), zbrojeniowy, chemiczny (głównie petrochemiczny i kosmetyczny), elektroniczny, środków transportu, włókienniczy, spożywczy

INFO

Zagłębie Ruhry

zagłębie przemysłowe w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Położone jest nad rzeką Ruhrą, a także w pobliżu rzeki Ren.

Nowoczesny przemysł

Do najlepiej rozwiniętych gałęzi przemysłu w Niemczech należą: przemysł elektromaszynowy, rafineryjny, energetyczny oraz hutniczy i chemiczny. Na całym świecie cenione są także niemieckie wyroby z dziedzin przemysłu odzieżowego (Adidas), a także z dziedzin optyki i zaawansowanych technologii (high-tech)

notatkado zeszytu

Wioletta Orłowska

Dziękuję za uwagę

Praca domowa