Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COL·LEGI FRA JOAN BALLESTER

JORNADA PORTES OBERTES 2020/2021

Començam

Benvinguts al Col·legi Fra Joan Ballester.Un centre que fa més de 75 anys que té les portes obertes. Unes portes i un portal plens de vida, i vides, de records, de milers d’històries personals i plens d’aprenentatges. Un centre que ja forma una part important en la història de Campos i dels campaners.Un centre amb un gran passat però també amb un gran futur per escriure. Un centre on el protagonista ets tu.Benvinguts a ca nostra.Benvinguts a ca vostra.

Benvinguda

Continuam!

Tria què vols veure

GUIA

El futur de l'escola

Educació secundària

Equip directiu

Enllaços d'interés

Secretaria

Educació primària

Centre

APA

Educació infantil

Qui som?

M.Francisca

Magdalena

M.Antònia

Joan

Cap d'Administració.

Secretari Equip Directiu

Coordinadora d'Infantil

Cap d'Estudis

Joana

Neus

Andreu

Directora de Secundària

Directora d'Infantil i Primària

Director TITULAR

Equip Directiu

El Col·legi Fra Joan Ballester és un col·legi concertat del Bisbat de Mallorca fruit de la preocupació de l’Església per l’educació i forma part de la xarxa dels dotze centres Diocesans de Mallorca

QUI SOM?

 • Santa Magdalena Sofia
 • Sant Pere
 • Santa Maria
 • La Immaculada
 • Sant Antoni Abat
 • Sant Josep Obrer
 • Sant Josep Obrer Esc. Música
 • Corpus Christi
 • Escolania de Lluc
 • Bisbe Verger Santanyí
 • Monti Sion. Pollença
 • Fra Joan Ballester. Campos

La Nostra Proposta Educativa

Educació infantil i primària:-Dilluns i dimecres: de 9:00 a 12:00 i de 14:30 a 16:00.- Dimarts i dijous: de 9:00 a 13:00 i de 14:30 a 16:00 - Divendres de 9:00 a 14:001r i 2n d'ESO: Comencen a les 8:00.3r i 4t d'ESO: de 8:00 a 14:00

El nostre centre

Poder estudiar dins un mateix centre dels 3 als 16 anys.

El projecte educatiu del centre compta les etapes d'educació infantil, educació primària i educació secundària.

Mestres

Metodologies

GUIA

Educació Infantil

Estefi

Antònia

Belén

Cata

Marta

Catalina

Maria Agustina

Aida

Sebastiana

Maria del Mar

Antònia

M.Antònia

Caterina

EQUIP DOCENT

PSICOMOTRICITAT

PROJECTES

GARBUIX

AMCO

EMAT

GUIA

Aprenem matemàtiques

Sense emmoció no hi ha aprenentatge.EMAT està basat en les intel·ligències múltiples i permet treballar les matemàtiques d'una manera contextualitzada i adaptada a la realitat.

L'aprenentatge és més significatiu quan, tant l'alumne com el professor gaudeixen de l'experiència. Amco és una metodología que fomenta l'aprenentatge cooperatiu i els alumnes són els propis protagonistes del seu aprenentatge.

Aprenem anglès

Projecte propi dels col·legis Diocesans"Si l'ambient és ric en materials escrits, en interaccions i pràctiques de lectura i escriptura es desenvolupa de manera significativa la capacitat comunicativa en llengua escrita".

Aprenem lectoesciptura

PROJECTES

Cream consciència corporal a través de patrons motors

PSICOMOTRICITAT

Aprenem a través del moviment

Mestres

Metodologies

GUIA

Educació Primària

Marcelo Berroeta

Joan Vigo

Toni Mas

Antònia llompart

Cata Bennàsser

Belén Nicolau

Marta Jaume

Francisca Artigues

Antònia Pascual

Ventura Julià

Miquela Verdera

Guillem Escalas

M.Fca Estrany

Llorenç Coll

Marta Forteza

Llucia Reus

Xisco Garí

Neus Company

Magdalena Mesquida

Maria Magdalena

Antònia Fullana

EQUIP DOCENT

CLASSROOM

PROJECTES

AMCO

EMAT

GUIA

Aprenem matemàtiques

Sense emmoció no hi ha aprenentatge.EMAT està basat en les intel·ligències múltiples i permet treballar les matemàtiques d'una manera contextualitzada i adaptada a la realitat.

L'aprenentatge és més significatiu quan, tant l'alumne com el professor gaudeixen de l'experiència. Amco és una metodología que fomenta l'aprenentatge cooperatiu i els alumnes són els propis protagonistes del seu aprenentatge.

Aprenem anglès

PROJECTES

APS: Aprenentatge servei, per tal d'aprendre mentre ajudam a la societat.Partim dels interessos dels alumnes per organitzar les activitats

Aprenentatge interdisciplinar

CLASSROOM

Cada alumne té un usuari del domini frajoanballester.com, amb el qual té accés a la plataforma virtual del centre. Hi pot accedir des de casa com des del centre, emprant els chromebooks

Aula virtual

Metodologies

Professorat

GUIA

Educació Secundària

Joana Maria Llambias

Cata Bennàsser

Marcelo Berroeta

Maria Isabel Janer

Mª José Mesquida

Antònia Màs

Maite Sánchez

Carme Coll

Alberto González

Violeta Rodríguez

Magdalena Adrover

Julà Ginard

Gràcia Vaquer

Josep Ollers

Catalina Barceló

Joana Mª Ferrer

Professorat Educació Secundària

FJB PEL MÓN

CLASSROOM

LEGO LEAGUE

PROJECTES

AMCO

GUIA

L'aprenentatge és més significatiu quan, tant l'alumne com el professor gaudeixen de l'experiència. Amco és una metodología que fomenta l'aprenentatge cooperatiu i els alumnes són els propis protagonistes del seu aprenentatge.

Aprenem anglès

PROJECTES

Tenim projectes interdisciplinars.1r d'ESO: Matemàtiques i biologia.2n d'ESO: Llengua i geografia3r d'ESO: Robòtica

Vídeo

LEGO LEAGUE

Els Tornejos Classificatoris FIRST LEGO League, són esdeveniments emocionants, en què els equips participen per compartir tot allò que han après durant el curs, presenten els seus èxits i col·laboren entre si, alhora que mostren un esperit de respecte en tot moment. ​

Molt més que robòtica

CLASSROOM ESO

Cada alumne té un usuari del domini frajoanballester.com, amb el qual té accés a la plataforma virtual del centre. Hi pot accedir des de casa com des del centre, emprant els chromebooks

Aula virtual

Intercanvi amb Alemanya

Batxillerat dual americà

FJB PEL MÓN

Académica és la institució de gestió educativa americana, amb seu a Miami. És l'encarregada de gestionar la convalidació i els cursos per a que els nostres alumnes puguin tenir el batxillerat americà i l'espanyol.

Batxillerat dual americà

Els nostres alumnes tenen l'opció de cursar vàries assignatures online duran els cursos de 2n, 3r i 4t d'ESO i obtenir una doble titulació quan es graduin de batxillerat.

ACADÉMICA

INTERCANVI AMB ALEMANYA

A partir de 2n d'ESO, els nostres alumnes poden cursar alemany com a optativa.Quan cursen 3r o 4t d'ESO poden participar d'un intercanvi amb un centre educatiu d'Alemanya.

Una experiència molt enriquidora

Més informació

Serveis

Equip de secretariai Personal no docent

GUIA

Secretaria

Ll

Isa Alzamora

Ll

Vanesa Durán

Cristina Durán

Maria Vadell

Lucia

PERSONAL NO DOCENT

Miquela Bujosa

Maria Taberner

EQUIP DE SECRETARIA

ASSOCIACIÓ

MENJADOR

MATINET i HORABAIXET

Conscients de la necessitat que tenen famílies treballadores, de fer compatible l’horari laboral amb l’horari escolar posam a la vostra disposició el servei de matinet i horabaixet.

Monitores: Vanesa Durán, Joana M. Bujosa, Maria VadellHorari: de 16.00h a 17.00h (d'octubre a maig)

HORABAIXET

Monitora: Isabel AlzamoraHorari: de 7.30h a 9.00h

MATINET

El menjador està gestionat per Scolarest, disposa de cuina pròpia, elaborant els menús al propi centre. Respectam el Decret 39/2019 sobre la promoció de la dieta mediterrània en centres educatius.Un objectiu primordial per nosaltres es que els nins i nines adoptin bons hàbits d'alimentació i de convivència.Adaptació dels menus a intoleràncies i al·lèrgies .Monitores: Vanesa Duran, Cristina Duran, Miquela Bujosa, Llucia Rigo, Joana M. Bujosa i Maria VadellHorari:- Setembre i juny: de 14.00h a 16.00h - Octubre a Maig:

 • dilluns i dimecres 12.00h a 14.30h
 • dimarts i dijous 13.00h a 14.30h

MENJADOR

"Una forma d’ajudar a mantenir la qualitat del col·legi"El Col·legi Fra Joan Ballester opta per ser un col·legi concertat, gratuït i obert a totes les classes socials. Amb l’entrada en vigor de la Reforma Educativa es crearen noves exigències d’infraestructura i equipament (aules noves, material, etc.) Per això, el Bisbat de Mallorca constituí l’Associació Col·legi Fra Joan Ballester- Bisbat de Mallorca, que té com a objectiu mantenir i augmentar la qualitat educativa dels alumnes del Col·legi. Els camps d’acció de l’Associació Col·legi Fra Joan Ballester de Mallorca, al centre, són mantenir les infraestructures, dispositius electrònics, mobiliari, etc... en condicions òptimes per a la formació dels vostres fills. A part de poder adquirir les noves exigències que es generen el dia a dia. Informació i inscripció de socis: Secretaria del Col·legi.

ASSOCIACIÓ FRA JOAN BALLESTER

CONTACTE

Telèfon: 971650821 secretaria@frajoanballester.com

HORARI

L'horari de secretaria és: Matins: de 8.00h a 12.30h Horabaixa: dimarts de 14.00h a 16.00h

Informacions

Junta directiva

GUIA

APA Col·legi Fra Joan Ballester

 • Victòria Mayans - Presidenta
 • Fàtima Lladó - Vicepresidenta
 • Francisca Puigserver - Tresorera
 • Victòria Prohens - Secretària
 • Antònia Ginard -vocal
 • Margalida Moreno - vocal
 • Joana Gayà - vocal
 • Toni Riera - vocal
 • Carme Moreno - vocal
 • Xisco Manresa - vocal
 • Miquel Mulet - vocal
 • Juaquín Malhao - vocal
 • Manolo Acosta - vocal
 • Manolo Roman - vocal

MEMBRES DE LA DIRECTIVA

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

CONTACTE

ROBA

LA ROBA D'EDUCACIÓ FÍSICA I DE LES SORTIDES ESCOLARS

CONTACTE

Telèfon: 659761045 info@apacampos.com

HORARI

L'horari de l'APA és: Els primers dilluns de mes que hi ha escola de 19.30h a 20.30h

Des de l’APA de la nostra escola, s’ofereixen un seguit d’activitats extraescolars que ocupen l’horari no lectiu complementari a l’horari de la nostra escola, així mateix, queden cobertes les franges de 12h a 13h i de 16h a 17h. Les activitats que s’ofereixen són molt variades i adaptades a totes les edats, d’aquesta manera els alumnes poden escollir allò que necessitin reforçar o que més li agradi fer. L’APA i l’escola sempre fan feina cap a la mateixa direcció, procurant que els nostres nins i nines tenguin totes les necessitats educatives i lucratives cobertes.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Projecte edifici nou

Académica

Col·legis diocesans

EMAT

AMCO

escolaritzacio.caib.es

www.frajoanballester.com

Enllaços d'interès

FJB

"COMPARTIM UNA MATEIXA IL·LUSIÓ"

COL·LEGI FRA JOAN BALLESTER

JORNADA PORTES OBERTES 2020/2021

Començam

Benvinguts al Col·legi Fra Joan Ballester.Un centre que fa més de 75 anys que té les portes obertes. Unes portes i un portal plens de vida, i vides, de records, de milers d’històries personals i plens d’aprenentatges. Un centre que ja forma una part important en la història de Campos i dels campaners.Un centre amb un gran passat però també amb un gran futur per escriure. Un centre on el protagonista ets tu.Benvinguts a ca nostra.Benvinguts a ca vostra.

Benvinguda

Continuam!

Tria què vols veure

GUIA

El futur de l'escola

Educació secundària

Equip directiu

Enllaços d'interés

Secretaria

Educació primària

Centre

APA

Educació infantil

Qui som?

M.Francisca

Magdalena

M.Antònia

Joan

Cap d'Administració.

Secretari Equip Directiu

Coordinadora d'Infantil

Cap d'Estudis

Joana

Neus

Andreu

Directora de Secundària

Directora d'Infantil i Primària

Director TITULAR

Equip Directiu

El Col·legi Fra Joan Ballester és un col·legi concertat del Bisbat de Mallorca fruit de la preocupació de l’Església per l’educació i forma part de la xarxa dels dotze centres Diocesans de Mallorca

QUI SOM?

 • Santa Magdalena Sofia
 • Sant Pere
 • Santa Maria
 • La Immaculada
 • Sant Antoni Abat
 • Sant Josep Obrer
 • Sant Josep Obrer Esc. Música
 • Corpus Christi
 • Escolania de Lluc
 • Bisbe Verger Santanyí
 • Monti Sion. Pollença
 • Fra Joan Ballester. Campos

La Nostra Proposta Educativa

Educació infantil i primària:-Dilluns i dimecres: de 9:00 a 12:00 i de 14:30 a 16:00.- Dimarts i dijous: de 9:00 a 13:00 i de 14:30 a 16:00 - Divendres de 9:00 a 14:001r i 2n d'ESO: Comencen a les 8:00.3r i 4t d'ESO: de 8:00 a 14:00

El nostre centre

Poder estudiar dins un mateix centre dels 3 als 16 anys.

El projecte educatiu del centre compta les etapes d'educació infantil, educació primària i educació secundària.

Mestres

Metodologies

GUIA

Educació Infantil

Estefi

Antònia

Belén

Cata

Marta

Catalina

Maria Agustina

Aida

Sebastiana

Maria del Mar

Antònia

M.Antònia

Caterina

EQUIP DOCENT

PSICOMOTRICITAT

PROJECTES

GARBUIX

AMCO

EMAT

GUIA

Aprenem matemàtiques

Sense emmoció no hi ha aprenentatge.EMAT està basat en les intel·ligències múltiples i permet treballar les matemàtiques d'una manera contextualitzada i adaptada a la realitat.

L'aprenentatge és més significatiu quan, tant l'alumne com el professor gaudeixen de l'experiència. Amco és una metodología que fomenta l'aprenentatge cooperatiu i els alumnes són els propis protagonistes del seu aprenentatge.

Aprenem anglès

Projecte propi dels col·legis Diocesans"Si l'ambient és ric en materials escrits, en interaccions i pràctiques de lectura i escriptura es desenvolupa de manera significativa la capacitat comunicativa en llengua escrita".

Aprenem lectoesciptura

PROJECTES

Cream consciència corporal a través de patrons motors

PSICOMOTRICITAT

Aprenem a través del moviment

Mestres

GUIA

Metodologies

Educació Primària

Marcelo Berroeta

Joan Vigo

Toni Mas

Antònia llompart

Cata Bennàsser

Belén Nicolau

Marta Jaume

Francisca Artigues

Antònia Pascual

Ventura Julià

Miquela Verdera

Guillem Escalas

M.Fca Estrany

Llorenç Coll

Marta Forteza

Llucia Reus

Xisco Garí

Neus Company

Magdalena Mesquida

Maria Magdalena

Antònia Fullana

EQUIP DOCENT

CLASSROOM

PROJECTES

AMCO

EMAT

GUIA

Aprenem matemàtiques

Sense emmoció no hi ha aprenentatge.EMAT està basat en les intel·ligències múltiples i permet treballar les matemàtiques d'una manera contextualitzada i adaptada a la realitat.

L'aprenentatge és més significatiu quan, tant l'alumne com el professor gaudeixen de l'experiència. Amco és una metodología que fomenta l'aprenentatge cooperatiu i els alumnes són els propis protagonistes del seu aprenentatge.

Aprenem anglès

PROJECTES

APS: Aprenentatge servei, per tal d'aprendre mentre ajudam a la societat.Partim dels interessos dels alumnes per organitzar les activitats

Aprenentatge interdisciplinar

CLASSROOM

Cada alumne té un usuari del domini frajoanballester.com, amb el qual té accés a la plataforma virtual del centre. Hi pot accedir des de casa com des del centre, emprant els chromebooks

Aula virtual

Metodologies

Professorat

GUIA

Educació Secundària

Joana Maria Llambias

Cata Bennàsser

Marcelo Berroeta

Maria Isabel Janer

Mª José Mesquida

Antònia Màs

Maite Sánchez

Carme Coll

Alberto González

Violeta Rodríguez

Magdalena Adrover

Julà Ginard

Gràcia Vaquer

Josep Ollers

Catalina Barceló

Joana Mª Ferrer

Professorat Educació Secundària

FJB PEL MÓN

CLASSROOM

LEGO LEAGUE

PROJECTES

AMCO

GUIA

L'aprenentatge és més significatiu quan, tant l'alumne com el professor gaudeixen de l'experiència. Amco és una metodología que fomenta l'aprenentatge cooperatiu i els alumnes són els propis protagonistes del seu aprenentatge.

Aprenem anglès

PROJECTES

Tenim projectes interdisciplinars.1r d'ESO: Matemàtiques i biologia.2n d'ESO: Llengua i geografia3r d'ESO: Robòtica

Vídeo

LEGO LEAGUE

Els Tornejos Classificatoris FIRST LEGO League, són esdeveniments emocionants, en què els equips participen per compartir tot allò que han après durant el curs, presenten els seus èxits i col·laboren entre si, alhora que mostren un esperit de respecte en tot moment. ​

Molt més que robòtica

CLASSROOM ESO

Cada alumne té un usuari del domini frajoanballester.com, amb el qual té accés a la plataforma virtual del centre. Hi pot accedir des de casa com des del centre, emprant els chromebooks

Aula virtual

Intercanvi amb Alemanya

Batxillerat dual americà

FJB PEL MÓN

Académica és la institució de gestió educativa americana, amb seu a Miami. És l'encarregada de gestionar la convalidació i els cursos per a que els nostres alumnes puguin tenir el batxillerat americà i l'espanyol.

Batxillerat dual americà

Els nostres alumnes tenen l'opció de cursar vàries assignatures online duran els cursos de 2n, 3r i 4t d'ESO i obtenir una doble titulació quan es graduin de batxillerat.

ACADÉMICA

INTERCANVI AMB ALEMANYA

A partir de 2n d'ESO, els nostres alumnes poden cursar alemany com a optativa.Quan cursen 3r o 4t d'ESO poden participar d'un intercanvi amb un centre educatiu d'Alemanya.

Una experiència molt enriquidora

Més informació

Serveis

Equip de secretariai Personal no docent

GUIA

Secretaria

Isa Alzamora

Llucia Rigo

Vanesa Durán

Cristina Durán

Joana Mª Bujosa

Maria Vadell

Maria Pau Obrador

PERSONAL NO DOCENT

Miquela Bujosa

Maria Taberner

EQUIP DE SECRETARIA

ASSOCIACIÓ

MENJADOR

MATINET i HORABAIXET

Conscients de la necessitat que tenen famílies treballadores, de fer compatible l’horari laboral amb l’horari escolar posam a la vostra disposició el servei de matinet i horabaixet.

Monitores: Vanesa Durán, Joana M. Bujosa, Maria VadellHorari: de 16.00h a 17.00h (d'octubre a maig)

HORABAIXET

Monitora: Isabel AlzamoraHorari: de 7.30h a 9.00h

MATINET

El menjador està gestionat per Scolarest, disposa de cuina pròpia, elaborant els menús al propi centre. Respectam el Decret 39/2019 sobre la promoció de la dieta mediterrània en centres educatius.Un objectiu primordial per nosaltres es que els nins i nines adoptin bons hàbits d'alimentació i de convivència.Adaptació dels menus a intoleràncies i al·lèrgies .Monitores: Vanesa Duran, Cristina Duran, Miquela Bujosa, Llucia Rigo, Joana M. Bujosa i Maria VadellHorari:- Setembre i juny: de 14.00h a 16.00h - Octubre a Maig:

 • dilluns i dimecres 12.00h a 14.30h
 • dimarts i dijous 13.00h a 14.30h

MENJADOR

"Una forma d’ajudar a mantenir la qualitat del col·legi"El Col·legi Fra Joan Ballester opta per ser un col·legi concertat, gratuït i obert a totes les classes socials. Amb l’entrada en vigor de la Reforma Educativa es crearen noves exigències d’infraestructura i equipament (aules noves, material, etc.) Per això, el Bisbat de Mallorca constituí l’Associació Col·legi Fra Joan Ballester- Bisbat de Mallorca, que té com a objectiu mantenir i augmentar la qualitat educativa dels alumnes del Col·legi. Els camps d’acció de l’Associació Col·legi Fra Joan Ballester de Mallorca, al centre, són mantenir les infraestructures, dispositius electrònics, mobiliari, etc... en condicions òptimes per a la formació dels vostres fills. A part de poder adquirir les noves exigències que es generen el dia a dia. Informació i inscripció de socis: Secretaria del Col·legi.

ASSOCIACIÓ FRA JOAN BALLESTER

CONTACTE

Telèfon: 971650821 secretaria@frajoanballester.com

HORARI

L'horari de secretaria és: Matins: de 8.00h a 12.30h Horabaixa: dimarts de 14.00h a 16.00h

Informacions

Junta directiva

GUIA

APA Col·legi Fra Joan Ballester

 • Victòria Mayans - Presidenta
 • Fàtima Lladó - Vicepresidenta
 • Francisca Puigserver - Tresorera
 • Victòria Prohens - Secretària
 • Antònia Ginard -vocal
 • Margalida Moreno - vocal
 • Joana Gayà - vocal
 • Toni Riera - vocal
 • Carme Moreno - vocal
 • Xisco Manresa - vocal
 • Miquel Mulet - vocal
 • Juaquín Malhao - vocal
 • Manolo Acosta - vocal
 • Manolo Roman - vocal

MEMBRES DE LA DIRECTIVA

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

CONTACTE

ROBA

LA ROBA D'EDUCACIÓ FÍSICA I DE LES SORTIDES ESCOLARS

CONTACTE

Telèfon: 659761045 info@apacampos.com

HORARI

L'horari de l'APA és: Els primers dilluns de mes que hi ha escola de 19.30h a 20.30h

Des de l’APA de la nostra escola, s’ofereixen un seguit d’activitats extraescolars que ocupen l’horari no lectiu complementari a l’horari de la nostra escola, així mateix, queden cobertes les franges de 12h a 13h i de 16h a 17h. Les activitats que s’ofereixen són molt variades i adaptades a totes les edats, d’aquesta manera els alumnes poden escollir allò que necessitin reforçar o que més li agradi fer. L’APA i l’escola sempre fan feina cap a la mateixa direcció, procurant que els nostres nins i nines tenguin totes les necessitats educatives i lucratives cobertes.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Projecte edifici nou

Académica

Col·legis diocesans

EMAT

AMCO

escolaritzacio.caib.es

www.frajoanballester.com

Enllaços d'interès

FJB

"COMPARTIM UNA MATEIXA IL·LUSIÓ"