Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Bóg wybiera Abrahamai daje obietnice– Naród Wybrany

Drodzy Uczniowie Podczas katechezy poznacie postać Abrahama i dowiecie się jakie obietnice dał Mu Pan Bóg. Zaczynamy modlitwą.

Kliknij obrazek.

Ludzie wiele sobie obiecują, ale nie zawsze dotrzymują obietnic. Jeśli obietnicę składa ktoś, kto nas kocha, to mamy pewność, że jej dotrzyma. Pan Bóg obiecuje nam, że osiągniemy szczęście oraz że będzie prowadziłnas ku zbawieniu.

Kliknij obrazek i ułóż puzzle

Miał na imię Abram i żył w odległych czasach, prawie 4000 lat temu, w mieście Ur w Mezopotamii.

Abraham

Wędrówka Abrahama z Ur. - kliknij obrazek jesli chcesz dowiedzieć się więcej

Pan Bóg polecił Abrahamowi opuścić swoją ziemię i udać się do kraju, który mu wskaże. Abram posłuchał Boga i wraz z rodziną wyruszył w nieznane. Szedł przez pustynię, zmagał się z niebezpieczeństwami, głodem, walczył z innymi plemionami, ale ufał Bogu, a Pan Bóg nad nim czuwał.

Kliknij obrazek i posłuchaj

Bóg nagrodził posłuszeństwo i wiarę Abrama, dając mu obietnicę: *bardzo licznego potomstwa *ziemi Kanaan na własność *błogosławieństwa.

Obietnica

Info

Abraham uwierzył Bogu, wypełniając wszystkie Jego polecenia. Dzięki wierze i posłuszeństwu stał się ojcem wielu narodów, a w szczególności Narodu Wybranego. W nim Pan Bóg zaczął realizować swój plan zbawienia.

Pan Bóg zasiał w naszych sercach ziarenko wiary na chrzcie świętym, ale musimy ją nieustannie pielęgnować, aby nasza wiara nie osłabła i była tak mocna jak wiara Abrahama.

Na chrzcie świętym Bóg złączył się z nami szczególnym przymierzem miłości. Obiecał nam szczęście i dobro w życiu na ziemi orazw wieczności. Musimy jednak tak jak Abraham wierzyć. Wierzyć Bogu to znaczy zaufać Mu i być posłusznym.

Na zakończenie wykonajcie wybrane jedno ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń ze str. 86-87Dla chętnych: * Ćwiczenia interaktywne (kliknij ikonki) * Co pomaga rozwijać i umacniać naszą wiarę? (napisz lub narysuj)Z Panem Bogiem.

Kliknij obrazki aby zagrać :)