Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Kronikarz naszej historii

Zadania dla klasy III a

W pracowni mistrza Matejki

Film i prezentacja

Matematyka

Trochę zabawy

Nowe pojęcia

W podręczniku

Portrety królów

Wybrane dzieła

INDEX

Twórczość

FILM

+info

Spotkanie z mistrzem

+info

Zaprowadzenie chrzescijaństwa

portret dzieci artysty

wybrane DZIEŁA MATEJKI

ASTRONOM KOPERNIK ...

BITWA POD GRUNWALDEM

STAŃCZYK

WŁADYSŁAW ŁOKIETEK

KAZIMIERZ WIELKI

WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

JAN III SOBIESKI

BOLESŁAW CHROBRY

MIESZKO I

POCZET KRÓŁÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH

malarstwo historyczne

+info

portret

NOWE POJĘCIA

+info

autoportret

+info

Wykonaj ćwiczenie 1,2 i 3 na s.tronie 16

W naszych ćwiczeniach

Przeczytaj uważnie tekst na stronie 22 Odpowiedz na pytania 1, 2 i 3 pod tekstem pisemnie w zeszycie. Zapisz tytuły pięciu obrazów mistrza JanaMatejki.

W naszym podręczniku

+info

+info

Liczymy sposobem pisemnym

MATEMATYKA

Do jutra !