Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

UVJETI ŽIVOTA

START

KOLIKO ZNAM?

ODGOVOR DAJEŠ KLIKOM NA SLIKU PORED TOČNOG ODGOVORA.

PITANJE 1 of 5

ČEGA JE SUNCE IZVOR?

Svjetlosti i topline.

Zraka i vode.

TOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 1 of 5

NETOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 1 of 5

PITANJE 2 of 5

U KOJA SE TRI STANJA JAVLJA VODA?

Zračno, svjetlosno i tekuće..

Krutina, tekućina i plin

TOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 2 of 5

NETOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 2 of 5

PITANJE 3 of 5

PLIN UGLJIKOV DIOKSID SLUŽI DISANJU.

DA

NE

TOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 3 of 5

NETOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 3 of 5

PITANJE 4 of 5

CRNICA JE NAJPLODNIJE TLO.

DA

NE

TOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 4 of 5

NETOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 4 of 5

PITANJE 5 of 5

ŠTO NASTAJE MIJEŠANJEM DIMA I MAGLE?

Ozon

Smog

TOČNO!

KRAJ

PITANJE 5 of 5

NETOČNO!

KRAJ

PITANJE 5 of 5