Want to make creations as awesome as this one?

MBKrólowej Polski

Transcript

Katecheza 8

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Temat: Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ...

Witaj na naszej kolejnej katechezie. Zawierz siebie oraz nadchodzące dni Maryi - naszej najlepszej Matce. Przyjmij właściwą postawę i odmów modlitwę "Pod Twoją obronę".

Czas na modlitwę

+info

Przed nami jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. W Kościele poświęcony jest Matce Bożej. Zapraszam Cię dziś na spotkanie z Maryją naszą Matką i Królową. Jej wyjątkowa rola w Bożym planie zbawienia rozpoczęła się w chwili, gdy wypowiedziała Bogu swoje TAK. Przypomnij sobie teraz scenę zwiastowania słuchając fragmentu Pisma Świętego lub obejrzyj krótki film.

WPROWADZENIE

"A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19, 25-27).

"Pod krzyżem nam dana..."

+info

Jezus powierzając nas swojej Matce pragnie, abyśmy zaprosili Ją do swojego życia. Tak, jak uczynili to niegdyś nasi przodkowie. 3 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, dlatego na dzisiejszej katechezie spróbujemy prześledzić najważniejsze fakty historyczne, które sprawiły, że nadano Jej właśnie taki tytuł.

Maryja Królową Polski

Kult Matki Bożej przenika polską wiarę i pobożność, począwszy od Mieszka I, który po swoim chrzcie umieścił w kaplicy zamkowej wizerunek Matki Bożej. Za pierwszy hymn Polski uważa się sławiącą Maryję pieśń Bogurodzica, którą według kronikarza Jana Długosza, śpiewało polskie rycerstwo przed bitwą pod Grunwaldem.

NA POCZĄTKU . . .

+info

Nadany Maryi tytuł Królowej Polski sięga drugiej połowy XIV wieku. Królową Polski i Polaków nazwał Maryję Grzegorz z Sambora. Tytuł ten nabrał jeszcze większego znaczenia po wydarzeniach w roku 1655, kiedy to wojska króla szwedzkiego Karola Gustawa przekroczyły granice Polski, by opanować cały kraj.

POTEM . . .

Neapol

+info

Kraków

+info

15.08.1617

08.05.1610

"Ja jetem Królową Polski..." Objawienia o. Juliusza Mancinellego

Neapol

+info

14.08.1607

Oblężenie Jasnej Góry trwało od 18.11 do 27.12.1655 r. Mimo przeważającej liczby wojsk szwedzkich to dzielni zakonnicy pod wodzą przeora o. Augustyna Kordeckiego odparli ataki wroga.

Najazd Szwedów na Polskę i cudowna obrona Jasnej Góry

+info

+info

Wielu Polaków uważało, że do zwycięstwa obrońców Jasnej Góry przyczyniło się wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, bo to przecież tam znajdował się Jej cudowny wizerunek. Wyrazicielem przekonania Polaków był król Jan Kazimierz.

Śluby króla Jana Kazimierza

1 kwietnia 1656 r. Katedra Lwowska

Śluby króla Jana Kazimierza zostały odnowione 26.08.1956 r. Tekst JasnogórskichŚlubów Narodu Polskiego napisał kard. Stefan Wyszyński. W samych uroczystościach nie uczestniczył, ponieważ w tym czasie był więziony przez władze komunistyczne.

+info

Jedno z zobowiązań ślubów Jana Kazimierza zostało dotrzymane. W 1920 r. papież Benekykt XV na prośbę narodu polskiego zezwolił naustanowienie święta - Najwiętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jest ono obchodzone 3 maja.

Ustanowienie święta Królowej Polski

+info

Początki Jasnej Góry sięgają 1382 r., kiedy to książę Władysław Opolczyk sprowadził na te ziemie zakon paulinów. Dwa lata później przywiózł drewnianą ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem zwaną od tej pory obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i powierzył ją paulinom.

Stolica Królowej Polski

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nazywany jest również obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej lub obrazem Czarnej Madonny. Według znanej XV-wiecznej legendy miał go namalować św. Łukasz Ewangelista na deskach stołu w domu Maryi w Jerozolimie.

OBRAZ CZARNEJ MADONNY

+info

Maryja w wizerunku z Jasnej Góry jest najbardziej czczonaw Polsce. Czy wiesz, że obraz jest ozdabiany "sukienkami"? Jest ich dziewięć.

sześćsetlecia (złota) z 1982 r.

wdzięczności i miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego z 2010 r.

milenijna z 1966 r.

wierności (rubinowa) z XVII w.

brylantowa (diamentowa) z XVII w.

"Sukienki" cudownego obrazu

+info

+info

VS

Wybór Maryi na Królową Polski jest zobowiązujący. Jesteśmy spadkobiercami tego tytułu. Dziedzictwo przodków zobowiązuje, a pamięć o złożonych ślubach jest wezwaniem do wierności i wdzięczności wobec Królowej Polski za Jej możną opiekę nad Ojczyzną. Naród Polski odpowiada codziennym śpiewem: "Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam". Posłuchaj, a może zaśpiewasz wspólnie?

Podsumowanie

+info

Wykonaj ćwiczenie

Sprawdź siebie i zobacz ile udało Ci się zapamiętać

POMÓDL SIĘ NA ZAKOŃCZENIE

Maryjo Korólowo Polski, uproś nam wiarę głęboką u Boga. Maryjo Królowo Polski, ucz nas pokładać nadzieję w Bogu. Maryjo Królowo Polski ucz nas jak TY, kochać Boga w ludziach.

DZIĘKUJEMY !!! ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ KATECHEZĘ

DIEC. SANDOMIERSKA