Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

priroda nas okružujekviz rješavaš klikom na sliku pored točnog odgovora

START

KOLIKO ZNAM?

PITANJE 1 of 5

OD ČEGA SE SATOJI PRIRODA KOJA NAS OKRUŽUJE

Žive i nežive prirode.

Polužive i žive prirode.

TOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 1 of 5

NETOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 1 of 5

PITANJE 2 of 5

TKO ČINI ŽIVU PRIRODU?

Kamen, more i jezero.

Ljudi, biljke i životinje.

TOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 2 of 5

NETOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 2 of 5

PITANJE 3 of 5

SUNCE, MJESEC, VODA I TLO SU DIO ŽIVE PRIRODE.

DA

NE

TOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 3 of 5

NETOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 3 of 5

PITANJE 4 of 5

BILJKE I ŽIVOTINJE KORISTE SE TVARIMA NEŽIVE PRIRODE.

DA

NE

TOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 4 of 5

NETOČNO!

SLJEDEĆE

PITANJE 4 of 5

PITANJE 5 of 5

ČOVJEK NE MOŽE MIJENJATI I PRILAGOĐAVATI ŽIVOTNE UVJETE SEBI.

DA

NE

TOČNO!

KRAJ

PITANJE 5 of 5

NETOČNO!

KRAJ

PITANJE 5 of 5