Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lekcja

Info

Powierzchnia: 9,37 mln km² (czwarta na świecie) Liczba ludności: 327 milionów (2018 – trzecia na świecie) Stolica: Waszyngton D.C. (702 tys. mieszkańców) Stany Zjednoczone są jednym z największych państw świata, a poza obszarem kontynentalnym należą do nich liczne wyspy – terytoria zależne na Oceanie Atlantyckim oraz Oceanie Spokojnym.

A jak przyszłość ?

Link dla zainteresowanych tematem

Stany Zjednoczone - potęga gospodarcza świata

Zadanie domowe

Powierzchnia: 9,37 mln km² (czwarta na świecie) Liczba ludności: 327 milionów (2018 – trzecia na świecie) Stolica: Waszyngton D.C. (702 tys. mieszkańców) Stany Zjednoczone są jednym z największych państw świata, a poza obszarem kontynentalnym należą do nich liczne wyspy – terytoria zależne na Oceanie Atlantyckim oraz Oceanie Spokojnym.

Iłownica klasa 8

Jak to bogactwo USA się zaczęło? USA jako stosunkowo młode państwo, od razu postawiło na swój rozwój przemysłu (XIX w.). Mieli możliwość taką, ponieważ istniały tam złoża surowców mineralnych, takich jak węgiel kamienny i rudy żelaza. Początkowo zakłady przemysłowe skupiały się wiec w gałęzi górnictwa i hutnictwa. Z czasem dzięki bardzo sprzyjającej polityce państwa, rozwinęły się zakłady motoryzacyjne, elektroniczne i elektromaszynowe. USA od samego początku inwestowało w rozwój sektora prywatnego dając bardzo liberalne prawo dotyczące biznesu. Dodatkowo sprzyjała geolokalizacja kraju, który bez sąsiadów nie był wystawiony na konflikty zbrojne w obrębie swoich granic. zdj. Jedni z pierwszych polskich emigrantów w USA. Do czynników geograficznych należą:

 • dogodne położenie geograficzne dużego zwartego terytorium z dostępem do dwóch oceanów;
 • korzystne, sprzyjające rozwojowi rolnictwa warunki klimatyczne i dobre gleby oraz bogactwo zasobów naturalnych.
Czynnikami społeczno‑politycznymi sprzyjającymi rozwojowi USA były i są:
 • masowa imigracja ludzi przedsiębiorczych i dążących do sukcesu, posiadających kapitał i doświadczenie;
 • jedność państwa i brak zagrożenia zewnętrznego (Stany Zjednoczone graniczą na północy z Kanadą i z Meksykiem na południu);
 • wielkie możliwości rozwoju wsparte rynkami finansowymi, niezwykle mobilną siłą roboczą i wysoką kulturą przedsiębiorczości;
 • rozwój badań naukowych, wprowadzanie nowych technologii oraz praktycznie stały wzrost gospodarczy;
 • niskie bezrobocie – w latach 2000–2008 wynosiło ono ok. 5%, w 2010 roku wzrosło do 9,6%, czego przyczyną był kryzys gospodarczy na świecie, a w 2014 roku ponownie spadło do 6,4%.

USŁUGI: - TELEKOMUNIKACYJNE - EDUKACYJNE - NAUKOWO-BADAWCZE - FINANSOWE - TRANSPORTOWE Kraje ten ma największą sieć linii kolejowych, dróg kołowych oraz rurociągów. To jest wynik powierzchni kraju oraz rozmieszczenia ludności głównie i skupiska urbanizacyjne na wybrzeżach. port lotniczy świata w Atlancie:

W chwili obecnej USA zajmuje czołowe miejsce w świecie pod względem wydobycia :

 • węgla kamiennego i brunatnego
 • gazu ziemnego
 • rud miedzi
 • ropy naftowej
 • srebra i złota
! Jednak zapotrzebowanie gospodarki USA na ropę naftową jest tak duże, iż mimo własnego wydobycia - są też największym importerem tego surowca na świecie.

Dolina KRZEMOWA (zadanie domowe ;)

ROLNICTWO: Oczywiście Stany Zjednoczone najwięcej jedzenia produkują jak też konsumują ;) W rozwoju rolnictwa pomaga dobry klimat i żyzne gleby. Jednak co chrakterystyczne jest dla rolnictwa USA to wielkość. Gospodarstwa wielkoobszarowe tzw. FARMY gdzie wielkość ich oscyluje w granicach 200 ha. Rodzaj upraw uzależniony jest od warunków przyrodniczych. W dawnych czasach brakowało rąk do pracy, dlatego też rozwój niewolnictwa ludzi z Afryki, miał tutaj swoją przyczynę. W obecnych czasach oczywiście rolnictwo jest mocno rozwinięte technicznie i maszynowo. Żniwa w USA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Witajcie Kochani !!! Dziś o współczesnym mocarstwie, o którym słyszał każdy człowiek na Ziemi. USA - kraj ogromny, bogaty, zasobny i różnorodny . Chciałoby się powiedzieć że samowystarczalny, jednak jego globalna ekspansja ma wpływ niemal na wszystkie gospodarki świata. Jest to ogromna sieć powiązań ekonomicznych i finansowych. Pamiętajcie, że jeżeli coś dzieje się tam - będzie odczuwalne wszędzie. Militarnie trzymają wszytkach w szachu, wymienialiśmy ich wpływ na Bliski Wschód oraz rywalizacje z rynkami azjatyckimi. Podbijają kosmos, naukę, technologię. Wszystkie oczy zawsze na Amerykę. Kraj gdzie wszystko wydaje się jest NAJ. PS. Dlatego że dziś rozwiązujecie test, dzisiejsza lekcja będzie oparta na filmach. Polecam film Ghost Town, w którym możecie zobaczyć amerykańskie metropolie w dzisiejszej dobie COVID - 19

Poproszę Was o napisanie mi co to jest Dolina Krzemowa. Praca tekstowa na maksymalnie 2 strony.Do odesłania w piątek do godziny 15.00. Praca na ocenę. -> kiedy powstała ? -> czemu powstała ? -> jak powstała ? -> gdzie się znajduje ? -> i jak to wygląda tam współcześnie ?

foto. Znany fragment Wielkiego Kanionu rzeki Kolorado zwany „Podkową”.