Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Święto konstytucji

3 Maja

Święto konstytucji 3 maja

Trzeciego maja 1791 roku Sejm Wielki uchwaliłkonstytucję. Było to bardzo ważne wydarzenie.

Witaj majowa jutrzenko,Świeć naszej polskiej krainie,Uczcimy ciebie piosenką,Która w całej Polsce słynie.Refren:Witaj maj, trzeci maj,Dla Polaków błogi raj. Nierząd braci naszych cisnął,Gnuśność w ręku króla spała,A wtem trzeci maj zabłysnął -I cała Polska powstała.

Święto konstytucji 3 maja

Znosiła liberum veto i wolną elekcję,wprowadzała dziedziczność tronu.Umacniała władzę centralną,a ograniczała wpływy magnaterii.Uznawała konieczność utrzymania stutysięcznej armii.Miała stać się fundamentempod budowę nowoczesnego i silnego państwa polskiego.

Pod koniec XVIII wieku,dla ratowania ginącej Ojczyzny, zebrał się w Warszawie Sejm Wielki i uchwalił Ustawę Rządowązwaną potocznie Konstytucją Trzeciego Maja .Była to nowoczesna ustawa zasadnicza, która regulowałapodstawy ustroju Polski.

Święto konstytucji 3 maja

Żeby zrozumieć znaczenie tego wydarzenia, trzeba zacząć od roku 1772. Był to tragiczny czas w naszych dziejach,czas sojuszu Rosji, Austrii i Prus, który zaowocowałpierwszym rozbiorem. Polsce zabrano znaczną częśćjej terytorium..

Józef Relidzyński

Radosny dzień

Dniu radości, dniu wesela!Jak szeroki polski kraj,Niechaj okrzyk w niebo strzelaVivat! Vivat! Trzeci Maj! Naród z królem, król z narodem Odrodzenia ziścił sen … w upojeniu cudnem, młodem niech nam dzień rozbłyska tenTrzeci Maja! … Wielki Boże!dłonie bratnie złączmy wraz!Cóż się oprze, któż nas zmoże?Bóg nad nami! Polska w nas! Zorza świta, dzień się rodzi – Po wolności sięgnij raj! W górę serca starzy, młodzi! Vivat! Vivat! Trzeci Maj.

Święto konstytucji 3 maja

Święto konstytucji 3 maja

1990

Sejm przywróciłPolakom to narodowe święto.Uczniowie tego dnia nie mają lekcji, a rodzice nie idądo pracy, by godnie świętować rocznicę uchwaleniaKonstytucji Trzeciego Maja.

czasyPolski Ludowej

nie obchodzono Święta Trzeciego Maja

II wojna światowa

Święto Trzeciego Maja byłoobchodzone przez oddziały partyzanckie

okres międzywojenny

dzień trzeci maja zostałuznany za święto narodowe

Jak długo w sercach naszychChoć kropla polskiej krwi,Jak długo w sercach naszychOjczysta miłość tkwi,Stać będzie kraj nasz cały,Stać będzie Piastów gród,Zwycięży Orzeł Biały,Zwycięży polski lud.

Święto konstytucji 3 maja

Gdynia, 03.05.2020

opiekę sprawowały:Katarzyna MrozowskaJolanta SobotkaAnna Swędrzyńskaw całość złożyła:Katarzyna Białogrodzka

Święto konstytucji 3 maja

W apelu wystąpili uczniowie klas: 4A, 5C, 6A, 6C Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni