Want to make creations as awesome as this one?

Treball de Quelis (grup GREEP) - UdL -

Transcript

QUELIS A CASAQUIN ÉS L'INTRÚS?

QUELIS

Coneixeu les tasques WODB, de l’anglès “Which One Doesn’t Belong?” I, en català, conegudes com les QUELIS?

+ info

Són quatre imatges pensades de manera que sempre hi ha almenys una característica que fa únic els seus elements! L’activitat matemàtica dels estudiants consisteix, fonamentalment, en trobar i comunicar les raons que fan que una imatge no pertanyi al conjunt. Per tant, els processos matemàtics de connexions, raonament i comunicació, es posen en marxa!

www.ice.udl.cat/ca/equips/Equip-ICE-Educacio-Estadistica-i-Probabilitat/

www.ice.udl.cat/ca/equips/Equip-ICE-Educacio-Estadistica-i-Probabilitat/

Semblances i diferències qualitatives i quantitatives amb objectes quotidians dels nens i nenes d’Educació Infantil...

Aquí us en deixem alguns exemples que hem dissenyat al GREEP (Grup de Recerca en Educació Estadística i Probabilitat, ICE-UdL), pels més petits i pels més grans!

TROBAREU ALMENYS UNA RAÓ QUE FA ÚNICA CADA IMATGE?

MODEL PER A L'ALUMNAT

Per connectar idees d’espai i forma...

Nombres, per descomptat!

I... per desenvolupar el raonament probabilístic a totes les edats!

A) És l’única que...B) És l’única que...C) És l’única que...D) És l’única que...

QUIN ÉS L'INTRÚS?

+ info

QUIN ÉS L’INTRÚS? A) És l’única que... B) És l’única que... C) És l’única que... D) És l’única que...

I si us heu quedat amb ganes de més QUELIS...

1

2

3

5

4

#MTBoS

http://wodb.ca/ Which One Doesn't Belong?This is Which One Doesn't Belong?, a website dedicated to providing thought-provoking puzzles for math teachers and students alike. There are no...Wodb

Which One Doesn’t Belong? A Shapes Book, de C. Danielson Maths for Mums and Dads, de R. Eastaway i M. Askew