Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

W prezentacji znajdują się interaktywne punkty, na które należy najechać myszką

#2020

#23 KWIETNIA#

Dzień Książki i Praw Autorskich

Przeczytaj wiersz

Historia książki

"Książka" w różnych językach

Zalety Książki

Introduction here

Prawa Autorskie

Prawa osobiste

Prawa majątkowe

A tak świętowano pięć lat wcześniej kiedy nie było Koronawirusa

Powodzenia

Odpowiedzi prześlij na adres:bibliotekaszkolnaspgrudusk@gmail.com lub Messenger Mirka Krzyczkowska lub Anna Szczyglak

Zastanów się i odpowiedz:1. W którym roku ustanowiono Święto przedstawione w prezentacji?2. Podaj imię i nazwisko autora wiersza "Książka".3. W jakim kraju było używane pismo klinowe?4. Dokończ zdanie: "Hieroglify to znaki pisma..."5. Kto jest wynalazcą ruchomej czcionki drukarskiej?6. Dokończ zdanie: "Wynalazkiem XX wieku jest..."7. Podaj tłumaczenie wyrazu "książka" w języku łacińskim.8. Podaj rodzaje praw autorskich.