Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

zdobywcy ...

START

ZACZYNAMY

Wykonaj pięć misji, by zdobyć kod do sejfu. Po każdej misji zapisz cyfrę którą otrzymasz. Gdy uzbierasz wszystkie pięć cyfr, wróć do sejfu i wpisz kod.

Misja 1

Wybierz misję. Kliknij w czerwonny krzyżyk.

Misja 2

Misja 4

Misja 5

Misja 3

Gdy zdobędziesz 5 cyfr kodu kliknij w sejf.

Spróbuj jeszcze raz

Spróbuj jeszcze raz

Spróbuj jeszcze raz

Spróbuj jeszcze raz

Spróbuj jeszcze raz

Misja 1

Procenty

START

Pytanie 1

W szóstej klasie jest 28 osób. 25% to dziewczynki. Ile jest dziewczynek w tej klasie?

14

8

7

Pytanie 2

Na półce jest 120 książek. 24 z nich to książki przygodowe. Jaki procent stanowią książki przygodowe?

20%

30%

10%

Pytanie 3

Ania, Zosia i Ola zebrały razem 200 orzechów. Ania zebrała 50%, Zosia 30%, Ola 20%. Która z dziewczynek zebrała 40 orzechów?

Ania

Ola

Zosia

GRATULACJE

Pierwsza cyfra to:

2

Zapisz cyfrę i wróć do mapy

MISJA 2

Diagramy i wykresy

START

Pytanie 4

O ile minut dłużej Karol odrabiał biologię niż historię?

15 minut

20 minut

25 minut

Pytanie 5

Diagram przedstawia czas poświęcony przez Anię na naukę we wtorek.Którego przedmitu Ania uczyła się najdłużej?

historii

geografii

matematyki

Pytanie 6

Ola dojeżdża do szkoły autobusem, a część drogi przebywa piechotą. Wykres przedstawia drogę Oli do szkoły. Ile czasu Ola jedzie autobusem?

10 min

20 min

30 min

GRATULACJE

Druga cyfra to:

7

Zapisz cyfrę i wróć do mapy

MISJA 3

Bryły

START

Pytanie 7

Jaka jest objętość tego sześcianu?

16

24

64

Pytanie 8

Szklanka ma polemność 200 ml. Ile szklanek można napełnić wodą z litrowej butelki?

3

4

5

Pytanie 9

30

30000

3000

GRATULACJE

Trzecia cyfra to:

1

Zapisz cyfrę i wróć do mapy

MISJA 4

Równania

START

Pytanie 10

Wynikiem równania 2x + 5 = 13 jest

- 7

4

7

Pytanie 11

Zosia ma o 4 ołówki więcej niz Magda. Razem majś 14 ołówków. Ile ołówków ma Magda?

5

10

6

Pytanie 12

Janek ma o 3 balony mniej niż Franek. Razem mają 19 balonów. Które równanie pozwala obliczyć ile balonów ma Janek? ( x - onacza balony Janka)

x + x - 3 = 19

x + x + 3 = 19

x - x + 3 = 19

GRATULACJE

Czwarta cyfra to:

9

Zapisz cyfrę i wróć do mapy

MISJA 5

Liczby całkowite

START

Pytanie 13

Oblicz: 2 - 5 + 6 - 4 =

3

1

- 1

Pytanie 14

Oblicz: - 4 + 12 : 2 =

4

2

8

Pytanie 15

Oblicz: ( 4 - 19) : (-5) - ( - 6) =

9

-9

3

GRATULACJE

Ostatnia cyfra kodu to:

3

Zapisz cyfrę i wróć do mapy

Wpisz prawidłowy kod korzystając z klawiatury poniżej

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

Wpisz prawidłowy kod korzystając z klawiatury poniżej

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Wpisz prawidłowy kod korzystając z klawiatury poniżej

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

*

2

Wpisz prawidłowy kod korzystając z klawiatury poniżej

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Wpisz prawidłowy kod korzystając z klawiatury poniżej

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

**

2

Wpisz prawidłowy kod korzystając z klawiatury poniżej

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Wpisz prawidłowy kod korzystając z klawiatury poniżej

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

***

2

Wpisz prawidłowy kod korzystając z klawiatury poniżej

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Wpisz prawidłowy kod korzystając z klawiatury poniżej

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

****

2

Wpisz prawidłowy kod korzystając z klawiatury poniżej

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

PRESS OK

2

Wpisz prawidłowy kod korzystając z klawiatury poniżej

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

PRESS OK

2

Wpisz prawidłowy kod korzystając z klawiatury poniżej

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

ZŁY KOD

2

Spróbuj jeszcze raz

GRATULACJE!

ostatnie zadanie

odczytaj kod qr