Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

- rządy faszystów we Włoszech,- przejęcie władzy w Niemczech przez Hitlera- kryzys demokracji w Europie

Narodziny faszyzmu

Włochy

Powstawały partie o charakterze wodzowskim czyli takie w których władza należy do jednego człowieka

Nacjonalizm - postawa i ideologia uznająca interes własnego narodu za wartość najwyższą.

Po I wojnie światowej wobeć kryzysu gospodarczego i trudności życia codziennego, biedy i zniszczeń wojennych w państwach europejskich nastąpiło rozczarowanie demokratycznym systemem rządów.Popularne stawały się poglądy nacjonalistyczne.

Faszyści tworzą oddziały zbrojne zwane czarnymi koszulami . Ich zadaniem było zwalczanie innych partii politycznych

Na czele partii faszystowskiej staje Benito Mussolini

Powstaje w 1919 roku Związek Włoskich Kombatantów przekształcony w Narodową Partię Faszystowską

Sytuacja we Włoszech po zakończeniu I wojny- zła sytuacja gospodarcza- wysokie bezrobocie- rozczarowanie wynikiem wojn- fatalna sytuacja żołnierzy wracających z frontu- brak perspektyw na poprawę sytuacji szczególnie wśród weteranów

Mussolini określił swoją politykę hasłem " wszystko w ramach państwa, nic poza państwem, nic przeciw państwu"

Rozpoczynają się rządy faszystów

Wprowadzony zostaje system jednopartyjny ( działać może tylko partia faszystowska, zlikwidowano pozostałe partie polityczne, związki zawodowe, organizacje społeczne. Zniesiono wolność prasy.

W 1922 roku oddziały czarnych koszul przeprowadzają tzw. marsz na Rzym polegający na koncentracji w Rzymie członków faszystowskich oddziałow. W jego wyniku król Włoch Wiktor Emanuel III bojąc sie wybuchu wojny domowej powierza Mussoliniemu urząd premiera.

Rządy faszystowskie opierają się na kulcie państwa i wodza określanego duce którym jest oczywiści Mussolini.

Korporacjonizm - kierunek społeczno-gospodarczy głoszący, że podstawą państwa powinny być przymusowe korporacje zawodowe, zrzeszające pracodawców i pracowników

Militaryzm – system, opierający siłę państwa na stałej i możliwie licznej armii.

Etatyzm – koncepcja zakładająca podporządkowanie jednostkowych i grupowych interesów społeczeństwa interesowi państwa.

Cechy faszyzmuAutokratyzm - wódz.MilitaryzmWalka z innymi ideologiami (np. demokracja, komunizm).Kontrola partii rządzącej nad życiem społecznym i gospodarczym.Gospodarczy etatyzm oraz korporacjonizm.Nacjonalizm - szowinizm bądź rasizm.

Niemcy

Uważali oni, że :- Niemcy są rasą panów- ich przeznaczeniem jest zdobycie przestrzeni życiowej- Niemcy powinni panować nad całym światem- przywódcą narodu powinien byc wódz ( fuhrer)

Po I wojnie światowej ideologię narodowego socjalizmu upowszechnili w Niemczech `Adolf Hitler i Alfred Rosenberg

Rasizm - pogląd uznający wyższośc jednej rasy nad inną.

Narodowy socjalizm inaczej nazizm powstał na podstwie nacjonalistycznych i rasistowskich poglądów filozoficznych ukształtowanych w XIX wieku.

W 1923 roku organizują w Monachium nieudany pucz ( próba przejęcia władzy) w efekcie którego Hitler trafia do więzienia.

Nazisci zakładają NSDAP - Narodowo Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza która cieszy się popularnością wśród weteranów I wojny i rozczarowanych sytuacją w Niemczech

Podobnie jak włoscy faszyści naziści za niebezpieczną ideologię uważali komunizm.Byli bardzo wrogo nastwieni do Żydów (antysemityzm)

Państwo Niemieckie zaczęto określać III Rzeszą

Hitler wykorzystuje podpalenie niemieckiego parlamentu (Reichstagu) do delegalizacji swojego głównego przeciwnika parti komunistycznej

W 1932 roku partia Hitlera NSDAP zwycięża w wyborach parlamentarnych. Hitler zostaje kanclerzem ( premierem)

w końcu lat dwudziestych i na początku trzydziestych NSDAP zyskuje coraz większą popularnośc. Sprzyja temu wielki kryzys gospodarczy z którym rządzący nie są sobie w stanie poradzić.

Naziści tworzą partyjne oddziały szturmowe SA przeznaczone do walki z innymi ugrupowaniami politycznymi

- wprowadzono całkowitą kontrolę nad życiem obywateli- zmuszono do emigracji naukowców, artystów o przekonaniach z punktu widzenia nazistów niewłaściwych- przeciwników politycznych i osoby niepożądane w Niemczech ( Żydzi, Cyganie , wyznawcy niektórych religii) zdaniem nazistów zamykano w obozach koncentracyjnych

W sierpniu 1934 roku po śmierci prezydenta Niemiec Hindenburga nie powołano nowego prezydenta lecz na mocy ustawy parlamentu połączono urząd prezydenta i kanclerza tworząc urząd wodza którym został Hitler.Uzyskał w ten sposób pełnie władzy w Niemczech

Później Hitler delegalizuje wszystkie partie z wyjątkiem NSDAP. Rozprawia sie ze swoimi przeciwnikami wewnątrz jego partii mordując ich w czasie tzw. nocy długich noży.Zadanie to zlecił Hitler oddziałom będącym policją wwnątrzpartyjną służąca ochronie partii nazistowskiej nazywaną SS.

W efekcie prześladowań prawie 200 tysięcy Żydów opuściło Niemcy. Chcąc zmusić do emigracji pozostałych poddawano ich wielu szykanom. .

W 1938 roku masowo zaatakowano ludność żydowską. Pretekstem było zastrzelenie przez Żyda dyplomaty niemieckiego. Zniszczono wiele synagog (świątyń żydowskich), Zniszczono tysiące sklepów i mieszkań żydowskich. Zamordowano kilkudziesięciu Żydów i zniszczono większość cmentarzy żydowskich . Ponad 20 tysiecy Żydów zamknięto w obozach koncentracyjnych.

W 1935 roku niemiecki parlament uchwalił tzw ustawy norymberskie pozbawiające Żydów większości praw obywatelskich.Można ich było pozbawić obywatelstwa, własności i ochrony prawnej. Nie mogli wykonywać wielu zawodów.

W dwudziestoleciu międzywojennym w Europie wsutek rozczarowania demokratyczną formą rządów, kryzysu gospodarczego do władzy w wielu państwach doszli dyktatorzy sprawujący jednosobowo władzę w państwie lub wprowadzano rządy jednej partii lub wojska które rządziły bez kontroli społecznej tzw autorytaryzm.