Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

סיפורו של דוד קאסוטו

"נתן לי חיים"

סיפורו של דוד קאסוטו

"נתן לי חיים"

דוד קאסוטו נולד ב־1937 בפירנצה שבאיטליה לחנה ונתן קאסוטו . במהלך מלחמת העולם השנייה שימש אביו כרופא וכרב הראשי של קהילת פירנצה. בשנת 1943, עם תחילת גירוש יהודי איטליה למחנות ההשמדה, התפצלה משפחתו בין מקומות מסתור שונים. האב היה חבר במחתרת ועסק בהצלת יהודים עד שנתפס ונאסר. בניסיון לשחרר את האב נתפסה גם אמו של דוד ונאסרה. השניים נחקרו וגורשו למחנה אושוויץ־בירקנאו. דוד ואחיו חיו בתקופה זו בזהות בדויה במקומות שונים כשאינם מודעים לגורל הוריהם. הם שרדו את המלחמה ולאחר שחרורה של איטליה, עלו ארצה ונקלטו על ידי סבם וסבתם מצד קאסוטו בירושלים. חנה, אמו של דוד, שרדה את המחנות ובהמשך התאחדה עם ילדיה בארץ. משהחלו לשקם את חייהם לאחר השואה, אמו של דוד שעבדה כאחות בבית החולים הדסה בהר הצופים, נרצחה במתקפה על שיירת הדסה ב־1948. לימים היה דוד לאדריכל ולמרצה לאדריכלות. הוא נישא לנעמי ולהם שישה ילדים, נכדים ונינים.

רקע היסטורי: איטליה בתקופת המלחמה

נתן קאסוטו

הצעה לדיון:

המנחה יוכל:המנחה יוכל להציג את החומרים להלן ולקיים דיון עם הלומדים או לחלופין לחלקם לקבוצות שיציגו את מסקנותיהם לאחר מכן. לדוגמא: ניתן להציג את חיי קהילתם של העדים, לדון בגורלם ובגורל משפחתם במהלך השואה.