Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Autor: Jarosław Karczmarzyk

Biblia w języku

Porozmawiajmy o frazeologizmach

Będziesz Biblię nieustannie czytał - powiedział do mnie dziadek. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie, nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi.Roman Brandstaetter

  • Wiem, co to frazeologizm.
  • Wymieniam źródła frazeologizmów.
  • Odróżniam wyrażenie od zwrotu i frazy.
  • Wyjaśniam wskazane frazeologizmy biblijne.
  • Umiem korzystać ze słownika frazeologicznego.
  • Układam zdania z frazeologizmami.

Kryteria sukcesu

  • Przypomnienie wiadomości o frazeologizmach- pochodzenie, budowa.
  • Poznanie i wyjaśnianie frazeologizmów biblijnych
  • Doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikiem frazeologicznym.
  • Posługiwanie się biblizmami w zdaniach.

Cele lekcji

Plan na dziś

info

ustabilizowane w danym języku połączenie wyrazów, którego znaczenie nie wynika ze znaczeń tych wyrazów»

związek frazeologiczny

Pojęcie frazeologizmu

Frazeologia

Związkami frazeologicznymi zajmuje się nauka, która nosi nazwę frazeologia.

frazy

zwroty

wyrażenia

Podział frazeologizmów ze względu na budowę

03. Kultura i sztuka

Źródła frazeologizmów

06. Biblia

05. Literatura

04. Życie codzienne

02. Historia

01. Mitologia

Związki frazeologiczne, które swoje źródło mają w Biblii, określa się mianem biblizmów.

Frazeologizmy biblijne

Sprawdź, czy znasz znaczenie podanych biblizmów...

A teraz czas na Ciebie

To już koniec :)

Jakieś pytania?