Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Formy wypowiedzi

Dłuższe formy wypowiedzi

Twórcze: - opowiadanie twórcze - list prywatny - charakterystyka

Argumentacyjne: - rozprawka - przemówienia - artykuł - list oficjalny - reportaż

Rozprawka

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Teza - moje stanowisko. Rozpoczynasz słowami np. "Uważam, że..."

Argument - fakt lub okoliczność przytaczana celem potwierdzenia tezy.

"Reasumując, ..." - wniosek ogólny. Kilka zdań nawiązujących do tezy.

Wniosek cząstkowy - krótkie nawiązanie do tezy.

Przykład - konkretna postać, wydarzenie z lektury, w miarę szczegółowo opisane.

Uzasadnienie - zbiór relacji lub przekonań wspierających pogląd.

Pamiętaj o akapitach!

Proponuję co najmniej 3 solidne argumety.

Najbezpieczniej będzie, jeśli sięgniesz po lektury obowiązkowe.

Step 1

Step 3

Step 2

list oficjalny

Pamiętaj o elementach stałych, czyli:

 • w prawym górnym rogu miejscowość i data
 • na środku zwrot do adresata - to list oficjalny, zatem używaj oficjalnych zwrotów
 • trójdzielna kompozycja
 • oficjalne pozdrowienia i podpis

Wstęp - cel pisania listu z zawarciem tezy.

Rozwinięcie: argument + uzasadnienie + przykład

artykuł

1. Pamiętaj o ciekawym tytule.

3. Rozwinięcie: argument + uzasadnienie + przykład.

2. Wstęp: teza.

4. Zakończenie: wniosek ogólny.

5. Ciekawy cytat.

To się naprawdę niczym nie różni od rozprawki. :)

Przemówienie

Wstawiaj liczne zwroty do adresata:

 • zatem, tak jak już wspomniałem, moi drodzy...

Pamiętaj o trójdzielnej kompozycji:

 • wstęp: teza
 • rozwinięcie: argumenty + uzasadnienie + przykład
 • zakończenie: wniosek ogólny

We wstępie użyj zwrotu do adresata:

 • Drodzy Państwo
 • Szanowni Rodzice
 • Kochani Koledzy
 • Droga Młodzieży.

We wstępie lub zakończeniu możesz posłużyć się jakimś cytatem, dowcipem, pasującym do tematu przemówienia.

Podróż, wydarzenie, wycieczka

Reportaż

- trójdzielna kompozycja- ciekawy tytuł- kto, co, kiedy- chronologia- fakty- autor musi być wiarygodny i obiektywny

Opowiadanie twórcze

Trójdzielna kompozycja: - wstęp: czas i miejsce akcji, bohaterowie - rozwinięcie: zawiązanie akcji, punkt kulminacyjny, rozwiązanie akcji - zakończenie: moja refleksja

Pamiętaj o konsekwentnym prowadzeniu narracji.

Pamiętaj o konsekwencji czasowników. Najlepiej użyć czasu przeszłego.

Pamiętaj o wyrazach oznaczających następstwo czasowe: - najpierw, - później, - po chwili.

Twoje opowiadanie powinno zaciekawić czytalnika.

Wprowadzaj następujące elementy: - dialogi (nie może ich być więcej niż narracji), - opisy postaci, miejsca, przedmiotu, krajobrazu, przeżyć wewnętrznych, - ciekawe lektury z lektur.

Musisz nawiązać do lektur obowiązkowych i udowodnić ich znajomość.

List prywatny

Zwrot do adresata

Pozdrowienia

Miejscowość i data

Podpis

- na środku lub z lewej strony, - zakończony wykrzyknikiem

- prawy dolny róg

- we wstępie lub zakonczeniu

- prawy górny róg

Droga Babciu!

Kraków, 15 kwietnia 2020 rok

Charakterystyka

1. Przedstawienie postaci

3. Charakterystyka

2. Wygląd zewnętrzny

4. Usposobienie i upodobania

5. Mój stosunek do postaci

A

B

C

trójdzielna kompozycja

różnorodne przymiotniki

liczne porównania

Sprawozdanie z filmu

Recenzja

trójdzielna kompozycja

trójdzielna kompozycja

część informacyjna - informacje o tematyce dzieła

część oceniająca - ocena elementów dzieła.- w zakończeniu opinia ogólna

informacje o filmie we wstępie

streszczenie i preblematyka w rozwinięciu - rzeczowo i obiektywnie.- zakończeniu opinia

Opis przeżyć

Opis krajobrazu

trójdzielna kompozycja

trójdzielna kompozycja

co przedstawia, jakie wrażenia

pierwszy plan, tło, rozmieszczenie elementów, przymiotniki

czego dotyczy, jakie wrażenia

emocje, zewnętrzne oznaki, porównania, czasowniki

Krótkie formy

Ogłoszenie

Zaproszenie

słowo-klucz"zapraszam"

słowo-klucz"informuję"

kto, gdzie, kiedy, na co, dlaczego

argumenty

kto, gdzie, kiedy, co, dlaczego

argumenty

Dedykacja

Gratulacje

słowo-klucz"gratuluję"

słowo-klucznp."Kochanej Babci"

kto, komu, czego, dlaczego

mogą mieć charakter oficjalny lub osobisty

kto, komu, co, dlaczego

może mieć charakter oficjalny lub osobisty

Instrukcja

Przepis

wskazówki służące do wykonania czegoś

wskazówki służące do wykonania czegoś

składniki (konkretne ilości)

sposób wykonania (konsekwencja formy czasoników)

punkty

konsekwencja form czasowników

Opis postaci

Opis przedmiotu

trójdzielna kompozycja

tójdzielna kompozycja

skąd go mam, do czego służy

kolor, kształt, rozmiar, materiał

prezentacja postaci i opinia

wygląd zewnętrzny i cechy charakteru

CV

Życiorys

pismo urzędowe

nowoczesna odmiana życiorysu

stałe elementy: miejscowość i data, dane osobowe, nagłówek, tekst główny, podpis

zwięzłość, fakty z życia, chronologia, 1.os. l.poj.

stałe elementy: miejscowość i data, dane osobowe, nagłówek, informacje podzielone na bloki tematyczne

odwrócony porządek chronologiczny, na początku aktualne informacje

Podanie

List motywacyjny

oficjalne pismo składane przez osobę, która ubiega się np. o pracę

tekst użytkowy kierowany do władz lub instytucji w konkretnej sprawie

stałe elementy: miejscowość i data, dane nadawcy, dane adresata, trójdzielna kompozycja

informacje o sobie, wykształcenie, osiągnięcia, umiejętności, zalety

stałe elementy: miejscowość i data, dane osobowe, adresat, nagłówek

prośba, uzasadnienie, zwrot grzecznościowy, załączniki, podpis

Dziękuję za uwagę!

Dacie radę!

1

2

3

4

5

6

Autorka:Hanna Koniorczyk

Pamiętaj, że oprócz form wypowiedzi, musisz jeszcze wiedzieć, czym zajmuje się fonetyka, fleksja, słowotwórstwo, składnia...:)

Dobrze by było, gdybyś zapamiętał/a cechy rodzajów literackich: epiki, liryki i dramatu.

Nie wspomnę już o lekturach...jest ich sporo! Na pewno zaskoczą Cię jakimiś wyszukanymi cytatami.

A zasady ortograficzne? Interpunkcyjne? Bez tego ani rusz!

hm...jeszcze środki stylistyczne i słynne "co autor miał na myśli?"...

Dobra...Jeśli Twoi rodzice zapytają, czy na pewno to wszystko wiesz, powiedz im, że zdrowie jest mimo wszystko najważniejsze... :) :) :)