Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Monika Szkliniarz

MOWA ZALEŻNA I NIEZALEŻNA

Temat:

MOWA NIEZALEŻNA

zdanie wprowadzające (wypowiedź narratora) po cytowanym tekście

przytoczona wypowiedź wyodrębniona za pomocą myślników

- Musimy się pospieszyć! - zawołał Maciek.

przytoczona wypowiedź ujęta w cudzysłów

dwukropek przed cytatem

zdanie wprowadzające zacytowane słowa

Maciek zawołał: ,,Musimy się pospieszyć!''.

To dosłowne przytoczenie czyjejś wypowiedzi. Zapisuje się ją w formie cytatu ujętego w cudzysłów lub dialogu wyodrębnionego za pomocą myślników (tzw. pauz dialogowych).Konstrukcja mowy niezależnej składa się z: a) zdania wprowadzającego (sformułowania informującego o przytoczeniu cudzej wypowiedzi), b) dosłownego przytoczenia cudzej lub własnej wypowiedzi.

zdanie nadrzędne - wprowadzające

zdanie podrzędne - przywołana wypowiedź

MOWA ZALEŻNA

spójnik łączący zdanie nadrzędne z podrzędnym

Maciek powiedział, że muszą się pospieszyć.

To przywołanie czyjejś wypowiedzi własnymi słowami. W mowie zależnej przytoczone słowa stają się fragmentem naszej wypowiedzi, która przyjmuje kształt zdania złożonego podrzędnie.Konstrukcja mowy niezależnej składa się z: a) zdania nadrzędnego, w którym występuje czasownik nazywający czynność mówienia (np.: powiedział, rzekł, zapytałem); b) zdania podrzędnego (dopełnieniowego), w którym przytoczenie czyichś lub własnych słów zaczyna się od spójnika (np. że, czy, żeby)

Zapisując zdanie w mowie niezależnej, pamiętaj, by: - po zdaniu wprowadzającym postawić :, - cytat zapisać w ,,...''; - po ,,...'' kończącym całe zdanie postawić .Zapisując zdanie w mowie zależnej, pamiętaj, by:- przed spójnikiem oddzielającym zdanie nadrzędne od podrzędnego (np. że, żeby, by, czy) postawić ,.

PAMIĘTAJ O POPRAWNEJ INTERPUNKCJI!

Pewnego dnia ojciec pyta syna- Co robiliście dziś na matematyce - Szukaliśmy wspólnego mianownika odpowiada chłopiec - Coś podobnego dziwi się ojciec Kiedy ja byłem w szkole też szukaliśmy wspólnego mianownika Że też nikt go do tej pory nie znalazł

Przepisz dialog do zeszytu, zastępując ikonki odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi.

ZADANIE

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.