Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Święty Jan Paweł II - Wielki Polak

 • papież przełomu
 • mysliciel i filozof
 • człowiek kultury i sztuki
 • aktor, poeta
 • miłośnik sportu
 • człowiek pokoju i dialogu
 • inicjator przemian na świecie
 • niestrudzony pielgrzym

1

2

3

4

5

WADOWICE - RODZINNE MIASTO KAROLA WOJTYŁY

W tym mieście 18 maja 1920 roku przyszedł na świat Karol Wojtyła jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Miał starszego o 14 lat brata Edmunda, Karol został ochrzczony 20 czerwca 1920 roku. Rodzina Wojtyłów wiodła skromne życie. Ojciec, porucznik, był urzędnikiem administracji wojskowej. Matka prowadziła dom. W domu Wojtyłów panowała religijna atmosfera, a oni sami cieszyli się szacunkiem wśród mieszkańców.

Gdy Karol miał dziewięć lat, tuż przed przyjęciem I Komunii Świętej, zmarła jego mama. Po pogrzebie ojciec zabrał synów do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, do którego przyszły papież często powracał. 25 maja 1929 roku Karol przystąpił do I Komunii Świętej Trzy lata później zmarł jego brat Edmund, który był lekarzem i zaraził się od pacjentki szkarlatyną w szpitalu w Bielsku-Białej.

W 1930 roku rozpoczął naukę w I Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. W pierwszej klasie gimnazjum wstąpił do kółka ministranckiego prowadzonego przez księdza Kazimierza Figlewicza. W latach gimnazjalnych objawił się także talent pisarski i aktorski Karola. Chętnie grał w piłkę nożną, szczególnie na pozycji bramkarza.

W 1938 roku Karol Wojtyła zdał egzamin dojrzałości, czyli maturę w wadowickim gimnazjum. Następnie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i wraz z tatą przeprowadził się do Krakowa.

KRAKÓW II WOJNA ŚWIATOWA

1

2

3

4

5

W Krakowie zamieszkali przy ulicy Tynieckiej 10 w domu rodziny matki Karola – Kaczorowskich.

Nadszedł 1 września 1939 roku. Wybuchła II Wojna Światowa. 6 września wojska niemieckie wkroczyły do Krakowa. Karol znalazł pracę w Zakładach Chemicznych „Solvay” w Borku Fałęckim. Ciężka praca w kamieniołomach dawała względne bezpieczeństwo, gdyż Niemcy uznawali zakład za potrzebny.

Na początku 1941 roku tata Karola Wojtyły zachorował. Zmarł 18 lutego 1941 roku. Pochowano go na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Grób rodziców i brata Papieża Jana Pawła II

Dawny nauczyciel z Wadowic, Mieczysław Kotlarczyk założył teatr nazwany później Teatrem Rapsodycznym. Repertuar obejmował m.in. „Quo vadis”, „Króla-Ducha”, „Beniowskiego” i „Pana Tadeusza”. Z teatrem od początku istnienia związał się także Karol Wojtyła. Zagrał w nim wiele ról.

W 1942 roku Karol Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do tajnego seminarium duchownego. Rano asystował przy mszy księciu metropolicie Adamowi Sapiesze, a potem pracował w kamieniołomie. Uczył się w nocy. Kiedy Niemcy zlikwidowali seminarium, kardynał Sapieha przyjął kleryków do Pałacu Biskupiego. To tu teraz było tajne seminarium duchowne. Pałac Biskupi, ul.Franciszkańska kardynał Adam Stefan Sapieha

KAPŁAŃSTWO

1

2

3

4

5

1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. Został księdzem. Następnie odprawił swoją pierwszą mszę świętą w krypcie św. Leonarda na Wawelu.

W 1948 roku ksiądz Karol Wojtyła, po studiach w Rzymie, został skierowany do pracy jako wikary w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici. Pracował tam rok. Niegowić dzisiaj:kościół parafialny, którego budowę rozpoczęto w roku 1949 Pomnik Wikarego Karola Wojtyły A tak wyglądała podróż księdza Karola Wojtyły do Niegowici. Posłuchajcie:

W 1949 roku kardynał Sapieha przeniósł księdza Karola Wojtyłę do parafii św. Floriana w Krakowie. Ksiądz Karol cieszył się sympatią wiernych, w szczególności młodzieży, dla której prowadził duszpasterstwo. Jeździł z młodymi na pielgrzymki, wędrówki górskie i spływy kajakowe. Studenci skupieni wokół księdza, a potem biskupa Karola Wojtyły tworzyli tzw. Środowisko, a do ich duszpasterza przylgnął przydomek „Wujek”.

28 lipca 1958 roku, mając 38 lat, Karol Wojtyła został najmłodszym polskim biskupem. Nowy krakowski biskup przyjął za dewizę słowa: „Totus Tuus” (Cały Twój), które oznaczały całkowite oddanie się w opiekę Maryi i poprzez nią Chrystusowi. Pozostały one także dewizą papieża Jana Pawła II. Jako Biskup walczył m.in. o pozwolenie na budowę kościoła w Nowej Hucie, którego władze komunistyczne nie chciały udzielić.

26 czerwca 1967 roku papież Paweł VI mianował abp. Karola Wojtyłę kardynałem.

PAPIESTWO

1

2

3

4

16 października 1978 roku wybrano nowego papieża, Karola Wojtyłę. O godzinie 18.18 nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym, wywołując okrzyki radości wiernych, zgromadzonych na placu św. Piotra.

Ogłoszenie wyboru nowego papieża

Kardynał Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II. Po raz pierwszy papieżem został kardynał spoza Włoch. Jak sam Jan Paweł II stwierdził, jest papieżem z dalekiego kraju.

13 maja 1981 roku, na Placu Świętego Piotra zamachowiec Ali Agca strzelił do Ojca Świętego, Jana Pawła II. Papież cudem ocalał. Kiedy wyszedł ze szpitala, udał się do więzienia,aby spotkać się z zamachowcem.

PIELGRZYMKI PAPIESKIE

Jan Paweł II odbył:

 • 104 zagraniczne podróże apostolskie (poza Włochy), odwiedził 129 narodów
 • 146 podróży na terytorium Włoch (poza Rzym i Castel Gandolfo)
 • 748 wizyt w Rzymie i diecezji rzymskiej oraz w Castel Gandolfo

Jan Paweł II odbył osiem podróży do Ojczyzny. Pierwszy raz do Polski przybył 2 czerwca 1979. Pielgrzymka zbiegła się w czasie z obchodami 900. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Stanisława. Wówczas wypowiedział na placu Zwycięstwa w Warszawie (obecnie plac Piłsudskiego), pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Kiedy Ojciec Święty wysiadał z samolotu, zawsze całował ziemię, na którą przybył.Kolejne dwie pielgrzymki w roku 1983 i 1987 miały miejsce jeszcze w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W roku 1991 Jan Paweł II swoją pielgrzymkę oparł na Dekalogu. Napominał rodaków, by dobrze korzystali z odzyskanej wolności. Kolejne wizyty odbywał w latach 1995, 1997, 1999. W czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 roku zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu w Sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach.

Otwórz stronę i odczytaj miasta, które papież Jan Paweł II odwiedził w Polsce: https://wordart.com/pse140s4impq/pielgrzymki-jana-pawła-ii

Różne oblicza Ojca Świętego

kochał dzieci

Różne oblicza Ojca Świętego

zachwycał poczuciem humoru

Różne oblicza Ojca Świętego

kochał góry

EKUMENIZM I DYPLOMACJA

Papież Polak; wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego, podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych, troszczył się o ubogich, chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.

W czasie licznych podróży zagranicznych Jan Paweł II często odwiedzał narody, które doświadczyły wojny. Wiele podróży miało charakter ekumeniczny. Dwukrotnie przemawiał w siedzibie ONZ w Nowym Yorku, odwiedził komunistyczną Kubę, a w roku 2000 pielgrzymował do Ziemi Świętej. Wtedy też modlił się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie.

spotkania z przywódcami państw

gen. Wojciech Jaruzelski

Fidel Castro

Michaił Gorbaczow

Ronald Regan

Helmud Kohl

spotkania z przywódcami religijnymi

2.04.2005 GODZINA 21.37

8.04.2005POGRZEB

Świat pogrążył się w żałobie. W uroczystościach pogrzebowych na placu św. Piotra uczestniczyło 300 tysięcy wiernych. Dwa miliardy osób oglądało transmisję z ich przebiegu w telewizji. Trumna z ciałem spoczęła w podziemiach bazyliki św. Piotra.

1 maja 2011 roku papież Jan Paweł II został beatyfikowany

Kanonizacji Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie.

Posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=eyRrj57f5VY A teraz zaśpiewaj : https://www.youtube.com/watch?v=kfAyhpM74dE

TERAZ KLIKNIJ W SERDUSZKO I POZNAJ WYJĄTKOWE MIEJSCA ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II