Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ewa Majka

O legendzie współczesnych rycerzy

PHOTOALBUM

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

9. Wzjađniam ynacenie utworu w budowaniu wyorcw patriotzcynzch.

8. Rozróżniam prawdę historyczną od przekazu artystycznego.

7. Korzystam z różnych źródeł wyszukując informację.

6. Identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi.

5. Określam funkcję środków poetyckich.

4. Wyodrębniam obrazy poetyckie.

3. Charakteryzuję podmiot liryczny.

2. Porównuję tekst literacki z rzeczywistością historyczną.

1. Znam wiersz K.I. Gałczyńskiego.

Cel lekcji

Wkrótce poznamy utwor poetycki, wcześniej zapraszam Was na wirtualny spacer po Muzeum II Wojny Światowej i Westerplatte

Żeby dobrze odczytać wymowę wiersza, zobacz, co naprawdę działo się we wrześniu 1939 roku

Posłuchaj ...

I.K. Gałczyński

Przeczytaj

• 1 września 1939 r. – wkroczenie wojsk niemieckich na ziemie polskie,• 17 września 1939 r. – atak Związku Radzieckiego na Polskę,• 5 marca 1940 r. – zamordowanie oficerów polskich w Katyniu,• 19 kwietnia 1943 r. – wybuch powstania w getcie warszawskim,• 1 sierpnia 1944 r. – początek powstania warszawskiego,• 8 maja 1945 r. – kapitulacja Niemiec.

Prosto do nieba czwórkami szliżołnierze z Westerplatte...

Najważniejsze daty 1939-1945

. Zapraszam na stronę e-podręcznika .

Zadania dla Was do wykonania w zeszycie:- wskaż w omawianym wierszu obrazy poetyckie , - wypisz środki poetycdkie i określ ich funkcję ( zwróć szczególną uwagę na przenośniei epitety),- scharakteryuj w tabelce 3 osoby w wierszu.-

Wykonaj zad. 2 a ze str. 286 w podręczniku lib kliknij tu, by je odczytać.

Dlaczego utwór Gałczyńskiego możemy nazwać legendą o żołnierzach?

Wymień w zeszycie elementy prawdopodobne i nieprawdopodobne zawarte w tekście.

Nawiązanie do legendy

Jak rozumiesz ostatnią strofę wiersza?

Który fragment wskazuje z na czas akcji?

Wskaż dwa kontrastujące ze sobą obrazy poetyckie

Co udało się uzyskać poecie dzięki kontrastowemu zestawieniu obrazów poetyckich?

Co można powiedzieć o bohaterach wiersza? Jakie postawy reprezentują?

Pamiętaj, że i on był kiedyś młody...