Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

créditos

Castellano

Galego

COMPRENSIÓN LECTORA

Minúsculas

Maiúsculas

Galego

Comprobar

OS NENOS CHEGARON A CLASE CONTENTOS. MENTRES A MESTRA EXPLICABA Á ESQUERDA DO ENCERADO, A PEPE CAEULLE UN DENTE, ASÍ QUE SE ACERCOU Á PORTA PARA IR Ó LAVABO A LIMPARSE. MARÍA CHORABA Ó LADO DA CADEIRA, HOXE NON TIÑA UN BO DÍA.

LE E ARRASTRA

Comprobar

PACO TEN DINAMITA NA MAN E ESTÁ Á ESQUERDA DA CASA.JOSÉ MARCHOU NO CABALO E ATÓPASE Ó LONXE, DETRÁS DO BÚFALO DA ESQUERDA. XABIER ESTÁ Á DEREITA DO BÚFALO GRANDE, TEN UNHA SERPE NA MAN E QUERE COLLELO.LUCAS, COA ESCOPETA, ESTÁ DIANTE DO BÚFALO PEQUENO.

LE E ARRASTRA

Comprobar

OS INDÍXENAS ÍAN POLO RÍO, SEN DARSE CONTA DE QUE UN CROCODILO XIGANTE OS OBSERVABA DETRÁS.A PANTEIRA, Á DEREITA DA ÁRBORE, MIRABA O MOVEMENTO DA BARCA MESTRES, ENRIBA DELA, UN MORCEGO VOABA.UN CROCODILO MÁIS PEQUENO ESPERABA TRANQUILO Á ESQUERDA DA PANTEIRA.

LE E ARRASTRA

Comprobar

ESTA É A FAMILIA DE JOSÉ. O PAI DE JOSÉ ESTÁ DIANTE DA FIESTRA. A IRMÁ, ESTÁ DIANTE DO OCO DA PORTA. JOSÉ ESTÁ XOGANDO COA SÚA SERPE ENCIMA DO TELLADO, TEN QUE TER COIDADO PORQUE PODE CAER.

LE E ARRASTRA

Comprobar

VARIAS PERSOAS FORON Á PRAIA. Á ESQUERDA DO PARASOL, HAI UNHA NENA QUE FOI A CAZAR BOLBORETAS.O NENO QUE ESTÁ Á ESQUERDA DA MOZA COA TÁBOA DE SURF, FOI PARA PODER FACER UN CASTELO DE AREA. O MOZO DE CAMISETA AZUL, SORRÍ PORQUE ESTÁ MIRANDO COMO XOGAN DOUS CANS.

LE E ARRASTRA

Comprobar

ENRIBA DA ROCHA MARRÓN, HAI UN LEÓN ENFADADO PORQUE O COELLO QUE ESTÁ Á DEREITA DA ROSA ESTALLE ENSINANDO O CU. AO FONDO, NA ILLA, UN DINOSAURIO ESCÓNDESE DETRÁS DA ÁRBORE PORQUE SE ASUSTOU CANDO O LEÓN RUXIU ENFADADO.

LE E ARRASTRA

Comprobar

O PESCADOR DECIDIU COLOCARSE ENRIBA DA PONTE, Á ESQUERDA DAS PALMEIRAS, PARA PODER VER BEN AOS PEIXES. ABAIXO, MARTÍN ESTÁ SENTADO Á DEREITA DA TENDA DE CAMPAÑA. COMO FACÍA UN POUCO DE FRÍO, UNHA ABELLA COLOCOUSE Á DEREITA DO LUME PARA QUENTARSE E COMER MEL.

LE E ARRASTRA

Comprobar

ENRIBA DA TOALLA DE RAIAS, HAI UNHA NENA ASUSTADA PORQUE VIU UN TIBURÓN NA AUGA, Á ESQUERDA DO NENO DA GORRA ROSA.NA ILLA, Á DEREITA DA PALA, HAI UN PIRATA AO QUE LLE DA IGUAL O TIBURÓN. EL ESTÁ CONTENTO PORQUE SOLO PENSA NO TESOURO QUE ENCONTROU.

LE E ARRASTRA

Comprobar

HOXE É O ANIVERSARIO DE MARTA. A SÚA AMIGA ANTÍA TROUXOLLE UN AGASALLO. MARTA ESTÁ A BRINCAR DE ALEGRÍA Á DEREITA DO FARO PORQUE ANTÍA, QUE ESTÁ EN FRONTE DELA, VAILLE DAR O AGASALLO.MENTRAS, O IRMÁN DE MARTA, ENTRETENSE NA PARTE DE ARRIBA DO FARO FACENDO VOAR A SÚA COMETA.

LE E ARRASTRA

Minúsculas

Mayúsculas

Castellano

Comprobar

LA PROFESORA ESTABA EXPLICANDO MATEMÁTICAS A LA IZQUIERDA DEL ENCERADO.MARÍA LLEGÓ TARDE, SE ENCONTRABA LLORANDO EN LA PUERTA PORQUE SE HABÍA CAÍDO ANTES DE ENTRAR.PEPE SE LEVANTÓ DE SU SILLA PARA ENSEÑARLE EL DIENTE QUE LE HABÍA CAÍDO A LA PROFE.

LEE Y ARRASTRA

Comprobar

JOSÉ, A CABALLO, SE ENCUENTRA DETRÁS DEL BÚFALO DE LA IZQUIERDA, ALGO LEJOS.JAVIER, SERPIENTE EN MANO, ESTÁ DELANTE DE LA CASA.LUCAS, A LA DERECHA DEL BÚFALO GRANDE, TIENE LA ESCOPETA EN LA MANO.PACO TIENE DINAMITA Y ESTÁ DELANTE DEL BÚFALO PEQUEÑO

LEE Y ARRASTRA

Comprobar

UN MURCIÉLAGO SE APOYÓ ENCIMA DEL COCODRILO GIGANTE MIENTRAS LOS INDÍGENAS PASEBAN POR EL RÍO.LA PANTERA, CANSADA DE COMER RANAS, SE ACERCA AL RÍO POR LA IZQUIERDA POR SI VE ALGÚN PEZ.EL COCODRILO PEQUEÑO, OBSERVA LA ESCENA A LA DERECHA DEL ÁRBOL PENSANDO SI DARSE UN BAÑO.

LEE Y ARRASTRA

Comprobar

ESTA ES LA FAMILIA DE JOSÉ. EL PADRE DE JOSÉ ESTÁ DELANTE DE LA VENTANA. LA HERMANA, ESTÁ DELANTE DEL HUECO DE LA PUERTA. JOSÉ ESTÁ JUGANDO CON SU SERPIENTE ENCIMA DEL TEJADO, TIENE QUE TENER CUIDADO PORQUE SE PUEDE CAER.

LEE Y ARRASTRA

Comprobar

VARIAS PERSONAS FUERON A LA PLAYA. A LA IZQUIERDA DE LA SOMBRILLA, HAY UNA NIÑA QUE FUE A CAZAR MARIPOSAS. EL NIÑO QUE ESTÁ A LA IZQUIERDA DE LA CHICA CON LA TABLA DE SURF, FUE PARA PODER HACER UN CASTILLO DE ARENA. EL CHICO DE CAMISETA AZUL SONRÍE PORQUE ESTÁ VIENDO COMO JUEGAN DOS PERROS.

LEE Y ARRASTRA

Comprobar

ENCIMA DE LA ROCA MARRÓN, HAY UN LEÓN ENFADADO PORQUE EL CONEJO QUE ESTÁ A LA DERECHA DE LA ROSA LE ESTÁ ENSEÑANDO EL CULO. AL FONDO, EN LA ISLA, UN DINOSAURIO SE ESCONDE DETRÁS DE UN ÁRBOL PORQUE SE ASUSTÓ CUANDO EL LEÓN RUGIÓ ENFADADO.

LEE Y ARRASTRA

Comprobar

EL PESCADOR DECIDIÓ COLOCARSE ENCIMA DEL PUENTE, A LA IZQUIERDA DE LAS PALMERAS, PARA PODER VER BIEN A LOS PECES. ABAJO, MARTÍN ESTÁ SENTADO A LA DERECHA DE LA TIENDA DE CAMPAÑA. COMO HACÍA UN POCO DE FRÍO, UNA ABEJA SE COLOCÓ A LA DERECHA DEL FUEGO PARA CALENTARSE Y COMER MIEL.

LEE Y ARRASTRA

Comprobar

ENCIMA DE LA TOALLA DE RAYAS, HAY UNA NIÑA ASUSTADA PORQUE VIO UN TIBURÓN EN EL AGUA, A LA IZQUIERDA DEL NIÑO DE LA GORRA ROSA.EN LA ISLA, A LA DERECHA DE LA PALA, HAY UN PIRATA AL QUE LE DA IGUAL EL TIBURÓN. ÉL ESTÁ CONTENTO PORQUE SOLO PIENSA EN EL TESORO QUE ENCONTRÓ.

LEE Y ARRASTRA

Comprobar

HOY ES EL CUMPLEAÑOS DE MARTA. SU AMIGA ANTÍA LE HA TRAIDO UN REGALO. MARTA ESTÁ SALTANDO DE ALEGRÍA A LA DERECHA DEL FARO PORQUE ANTÍA, QUE ESTÁ EN FRENTE DE ELLA, LE VA A DAR EL REGALO.MIENTRAS, EL HERMANO DE MARTA SE ENTRETIENE EN LA PARTE DE ARRIBA DEL FARO VOLANDO SU COMETA.

LEE Y ARRASTRA

¡¡¡Enhorabuena!!!

Castellano

Comprobar

Esta es la familia de José. El padre de José está delante de la ventana. La hermana, está delante del hueco de la puerta. José está jugando con su serpiente encima del tejado, tiene que tener cuidado porque se puede caer.

Lee y arrastra

Comprobar

Varias personas fueron a la playa. A la izquierda de la sombrilla, hay una niña que fue a cazar mariposas. El niño que está a la izquierda de la chica con la tabla de surf, fue para poder hacer un castillo de arena. El chico de camiseta azul, sonríe porque está viendo como juegan dos perros.

Lee y arrastra

Comprobar

Encima de la roca marrón, hay un león enfadado porque el conejo que está a la derecha de la rosa le está enseñando el culo. Al fondo, en la isla, un dinosaurio se esconde detrás de un árbol porque se asustó cuando el león rugió enfadado.

Lee y arrastra

Comprobar

El pescador decidió colocarse encima del puente, a la izquierda de las palmeras, para poder ver bien a los peces. Abajo, Martín está sentado a la derecha de la tienda de campaña. Como hacía un poco de frío, una abeja se colocó a la derecha del fuego para calentarse y comer miel.

Lee y arrastra

Comprobar

Encima de la toalla de rayas, hay una niña asustada porque vio un tiburón en el agua, a la izquierda del niño de la gorra rosa.En la isla, a la derecha de la pala, hay un pirata al que le da igual el tiburón. Él está contento porque solo piensa en el tesoro que encontró.

Lee y arrastra

Comprobar

Hoy es el cumpleaños de Marta. Su amiga Antía le ha traído un regalo. Marta está saltando de alegría a la derecha del faro porque Antía, que está en frente de ella, le va a dar el regalo.Mientras, el hermano de Marta se entretiene en la parte de arriba del faro volando su cometa.

Lee y arrastra

Galego

Comprobar

Esta é a familia de José. O pai de José está diante da fiestra. A irmá, está diante do oco da porta. José está xogando coa súa serpe encima do tellado, ten que ter coidado porque pode caer.

Le e arrastra

Comprobar

Varias persoas foron á praia. Á esquerda do parasol, hai unha nena que foi a cazar bolboretas. O neno que está á esquerda da rapaza coa táboa de surf, foi para poder facer un castelo de arena. O rapaz de camiseta azul, sorrí porque está mirando como xogan dous cans.

Le e arrastra

Comprobar

Enriba da rocha marrón, hai un león enfadado porque o coello que está a dereita da rosa estalle ensinando o cu. Ao fondo, na illa, un dinosauro escóndese detrás da árbore porque se asustou cando o león ruxiu enfadado.

Le e arrastra

Comprobar

O pescador decidiu colocarse enriba da ponte, á esquerda das palmeiras, para poder ver ben aos peixes. Abaixo, Martín está sentado á dereita da tenda de campaña. Como facía un pouco de frío, unha abella colocouse á dereita do lume para quentarse e comer mel.

Le e arrastra

Comprobar

ENCIMA DE LA TOALLA DE RAYAS, HAY UNA NIÑA ASUSTADA PORQUE VIO UN TIBURÓN EN EL AGUA, A LA IZQUIERDA DEL NIÑO DE LA GORRA ROSA.EN LA ISLA, A LA DERECHA DE LA PALA, HAY UN PIRATA AL QUE LE DA IGUAL EL TIBURÓN. ÉL ESTÁ CONTENTO PORQUE SOLO PIENSA EN EL TESORO QUE ENCONTRÓ.

Le e arrastra

Comprobar

Hoxe é o aniversario de Marta. A súa amiga Antía tróuxolle un agasallo. Marta está a brincar de alegría á dereita do faro porque Antía, que está en fronte dela, vaille dar o agasallo.Mentres, o irmán de Marta, entretense na parte de arriba do faro facendo voar á súa cometa.

Le e arrastra