Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

NIVELLS

Educació Infantil

Escola LES TERESES

Fundat l'any 1884

PROJECTES

Projecte Multilingüe

ProjecteAtenció a la diversitat

Projecte integràtic

SERVEIS

EI-EP

MENJADOR

ASSEGURANÇA ESCOLARAlumnes

EI FOR YOUEscola d'idiomes

QUOTAEducació infantil i primària

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya -Vilanova i la Geltrú-

ACOLLIDA MATINAL

Educació primària

Educació Secundària

CFGM

CFGS

EDUCACIÓ INFANTIL

FEACEI-EP-ESO

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

m,n,.........mm,n,.,.,.n.,.,n,..,n

AMPA

EI-EP-ESO-CF 2 professionals

Fixe o eventual

De 8 a 9h

Projecte Innovació

QUOTAESO, CFGM i CFGS

Titularitat: Fundació Escola Teresiana

Els nostres horaris:

m,n,.........mm,n,.,.,.n.,.,n,..,n

CFGMCFGS

ESO

+ Info

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA• Matí: de 9 a 13 h.• Tarda: de 15 a 17 h.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIAMatins, de 8 a 13.30 h, excepte dimecres de 8 a 14.30 h.Tardes, de 15 a 17 h, excepte el dimecres i el divendres.

CICLES FORMATIUS• CFPM Activitats comercials 1r: de 8 a 14.30 h., excepte el dilluns que entren a les 9h. • CFPM Activitats comercials 2n: de 8 a 14.30 h., excepte el divendres que entren a les 9h i surten a les 12:30h.• CFPM Gestió administrativa 1r: de 8 a 14.30h. • CFPM Gestió administrativa 2n: de 8 a 14.30h., excepte els dimarts, dimecres i dijous, de 8 a 12:30h Tarda: pràctiques en empreses de 16 a 19h.• CFPS d'Educació Infantil 1r: de 8 a 14.30h. • CFPS d'Educació Infantil 2n: de 14.45h a 20h, excepte dimarts que surten a les 19h i divendres no hi ha classe. Matins: pràctiques en centres educatius de 9 a 13h.

2

3

1

4

Rebut escolar

83,90€ (10 quotes - de setembre a juny)- Ensenyament complementari- Serveis psicopedagògic- Assegurança escolar- Serveis generals

Despeses generals

87€/ primer any (juliol)67 €/ resta de cursos (juliol)

AMPA

67 €/ anual (juny)

Material

50 €/ anual per família

Educació infantil i primària

4

3

2

1

Rebut escolar

ESO: 94,25€ (10 quotes - de set. a juny)CFGM: 82,20€ (10 quotes - de set. a juny)CFGS: contactar amb el centre.- Ensenyament complementari- Serveis psicopedagògic- Assegurança escolar- Serveis generals

Despeses generals

87€/ primer any (juliol)67 €/ resta de cursos (juliol)

AMPA

67 €/ anual (juny)

Material

50 €/ anual per família

ESO, CFGM i CFGS

ESCOLA D'IDIOMES AL CENTRE

- PROFESSORAT NATIU- GRUPS PER A NADONS & FAMÍLIES, JOVES I ADULTS- GRUPS DE CONVERSA REDUÏTS- CERTIFICATS DE CAMBRIDGE- ASSESSORAMENT I SEGUIMENT PERSONALITZAT- INNOVACIÓ METODOLÒGICA- APRENENTATGE MITJANÇANT LES TIC- COORDINACIÓ AMB ESPECIALISTES D'ANGLÈS

De 3 a 6 anys

- Afavorim el desenvolupament de les capacitats.- Treball globalitzat.- Treball per Intel·ligències Múltiples, Ambients, EMAT, Cultura del Pensament.- Ambients.- Anglès (gran/petit grup).- Estimulació primerenca.- Hores complementàries. - Inici de les TIC/Robòtica.- AICLE (música en anglès).- Projecte interioritat: Mirar-te.- Contacte diari amb les famílies.- Sortides, activitats lúdiques, convivències i participació en esdeveniments de la ciutat.- Psicomotricitat i piscina.

Progressivament treballem perquè els nostres alumnes adquireixin les competències bàsiques mitjançant un aprenentatge globalitzat i vivencial. Es passen les proves d’avaluació diagnòstica a 4t i les proves de Competències Bàsiques a 6è.ALUMNES- Seguiment individualitzat - Desdoblaments i agrupaments flexibles - Grups reduïts RELACIÓ MESTRES + ALUMNES- Tutories individuals, en petit grup i de classe RELACIÓ MESTRES + FAMÍLIES- Reunions grupals, entrevistes individuals, participació a l'aula, acompanyants sortides,...

De 6 a 12 anys

4 cursos acadèmics. MATÈRIES - Comunes: àmbit lingüístic, matemàtic, científic, social, tecnològic, artístic,... - Optatives: teatre, laboratori, informàtica, emprenedoria,... - Hores complementàries (tallers d'anglès, de llengua, de matemàtiques, de ciències,...)- Projectes globalitzadors (1r) - Treball de Síntesi (2n i 3r) - Projecte de Recerca (a 4t) - MatBits, treballar les matemàtiques a través de les intel·ligències múltiples - Robòtica i Lego, dins la matèria de Tecnologies/Impressora 3D - Llengua francesa, com 2a llengua estrangera. Certificat Oficial DELF- AICLE (VIP 1r) - Innovació Educativa: Projecte Design For Chance, ABP, Cultura de pensament,Paisatge d'aprenentatge... - Ús de portàtils, de manera individual, com a eina d'aprenentatge/Llibres digitals i altres recursos TIC - Servei Comunitari a 3r ESO (Campanya de donació de sang)Progressivament treballem perquè el nostre alumnat adquireixi les competències bàsiques i sigui autònom i crític.

ESO (dels 12 als 16 anys)

ALUMNES - Com a protagonista del seu propi aprenentatge, contruint el coniexement vivencialment. - Tutories en grup - Seguiment individualitzat - Desdoblaments, agrupaments flexibles i de suport - Auxiliar de conversa: treballem l'expressió oral amb una persona nativa de parla anglesa - Orientació acadèmica i professional ACTIVITATS CULTURALS I LÚDIQUES - Tallers PAE que ofereix l'Ajuntament i altres entitats educatives - Sortides culturals i lúdiques - Colònies en anglès, dins del Treball de Síntesi de 2n - Estades al Regne Unit o Irlanda (de 1r a 3r) - Viatge de fi d'etapa a 4t (París i Disneyland) - Projectes Re@cciona (a 3r), Buchenwald (4t), Premi Menjallibres,...Treballem perquè el nostre alumnat desenvolupi la capacitat de ser creatiu i resolutiu, adaptant-se al món que l'envolta.

ESO (dels 12 als 16 anys)

Els nostres cicles formatius de grau mitjà

CFGM Gestió Administrativa

CFGM Activitats Comercials

Són un pont entre l´escola i l´empresa i s´han dissenyat tenint en compte les necessitats reals i acutals del sistema productiu. Disposem d´una BORSA DE TREBALL per a facilitar la inserció laboral. Possibilitat de cursar la FP DUAL.DURADA- 2000 hores (2 cursos) distribuïdes:- 1584 hores de formació en el centre- 416 hores de formació en centres de treball (FCT)

CFGM Activitats Comercials

SORTIDES PROFESSIONALS- Comercial- Orientador/a comercial- Promotor/a- Venda a distància - Teleoperador/a- Caixer/a - Reponedor/a- Tècnic/a en Logística del Magatzem

MÒDULS- Dinamització del punt de venda- Gestió de compres- Processos de venda- Serveis d´atenció comercial- Màrqueting en l´activitat comercial

PROJECTE ERASMUS+

Són un pont entre l´escola i l´empresa i s´han dissenyat tenint en compte les necessitats reals i acutals del sistema productiu. Disposem d´una BORSA DE TREBALL per a facilitar la inserció laboral. Possibilitat de cursar la FP DUAL.DURADA- 2000 hores (2 cursos) distribuïdes:- 1584 hores de formació en el centre- 416 hores de formació en centres de treball (FCT)

CFGM Gestió Administrativa

SORTIDES PROFESSIONALS- Auxiliar administratiu- Ajudant d´oficina- Administratiu/va comercial- Recepcionista- Auxiliar administratiu de gestió de personal

MÒDULS- Comunicació Empresarial i Atenció al Client- Operacions Administratives de Compravenda-Tècnica Comptable- Operacions Administratives de Recursos Humans

PROJECTE ERASMUS+

Són un pont entre l´escola i l´empresa i s´han dissenyat tenint en compte les necessitats reals i acutals del sistema productiu. Realitzem classes pràctiques en espais reals: aula de música, gimnàs amb material de psicomotricitat, pràctiques amb alumnes d´Educació Infantil...Disposem d´una BORSA DE TREBALL per a facilitar la inserció laboral. DURADA- 2000 hores (2 cursos) distribuïdes:- 1551 hores de formació en el centre- 449 hores de formació en centres de treball (FCT)

CFGS Educació Infantil

SORTIDES PROFESSIONALS- Educador/a infantil en llars d´infants- Educador/a de suport al 2n cicle d´Ed. Infantil- Educador/a en programes o activitats d´oci i temps lliure infantil

MÒDULS- Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social- Didàctica de l´educació infantil- Expressió i comunicació- Projecte d´atenció a la infantesa

La FP Dual és una variant de la Formació Professional tradicional que funciona des de fa uns anys, on es combina la formació en els centres educatius i un conjunt d´empreses adherides a aquests programes.L´alumne/a desenvolupa els seus estudis tant en el centre educatiu com en l´empresa.Amb aquesta modalitat d´estudis es pretèn, per una banda, fer partícip al teixit empresarial de la formació dels futurs graduats i, per l´altra, adaptar els ensenyaments de Formació Professional a les necessitats del món laboral i la realitat socioeconòmica

FP DUAL

La FP Dual és una variant de la Formació Professional tradicional que funciona des de fa uns anys, on es combina la formació en els centres educatius i un conjunt d´empreses adherides a aquests programes.L´alumne/a desenvolupa els seus estudis tant en el centre educatiu com en l´empresa.Amb aquesta modalitat d´estudis es pretèn, per una banda, fer partícip al teixit empresarial de la formació dels futurs graduats i, per l´altra, adaptar els ensenyaments de Formació Professional a les necessitats del món laboral i la realitat socioeconòmica

FP DUAL

El projecte Erasmus+ permet a l'alumnat de Cicles Formatius la possibilitat de viure una experiència d'internacionalització dels seus estudis mitjançant una beca formativa en empreses de l'estranger.El treball cooperatiu, l'autonomia, l'aprenentatge d'idiomes, la creativitat, la presa de decisions, el pensament crític i la responsabilitat són competències imprescindibles per arribar a ser ciutadans globals, compromesos i capaços de transformar el món.

ERASMUS+

El projecte Erasmus+ permet a l'alumnat de Cicles Formatius la possibilitat de viure una experiència d'internacionalització dels seus estudis mitjançant una beca formativa en empreses de l'estranger.El treball cooperatiu, l'autonomia, l'aprenentatge d'idiomes, la creativitat, la presa de decisions, el pensament crític i la responsabilitat són competències imprescindibles per arribar a ser ciutadans globals, compromesos i capaços de transformar el món.

ERASMUS+

El nostre centre té la voluntat de facilitar la inserció laboral de l´alumnat.Amb aquesta finalitat organitzem el servei de "Borsa de Treball" i mitjançant el seguimient tutorial i la coordinació de la Borsa de Treball atenem les sol·licituds de les empreses d´acord amb el perfil professional i les condicions de treball que ens demanin.

Borsa de treball

El nostre centre té la voluntat de facilitar la inserció laboral de l´alumnat.Amb aquesta finalitat organitzem el servei de "Borsa de Treball" i mitjançant el seguimient tutorial i la coordinació de la Borsa de Treball atenem les sol·licituds de les empreses d´acord amb el perfil professional i les condicions de treball que ens demanin.

Borsa de treball

El nostre centre té la voluntat de facilitar la inserció laboral de l´alumnat.Amb aquesta finalitat organitzem el servei de "Borsa de Treball" i mitjançant el seguimient tutorial i la coordinació de la Borsa de Treball atenem les sol·licituds de les empreses d´acord amb el perfil professional i les condicions de treball que ens demanin.

Borsa de treball

Mitjançant... LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

BINDING

ENTUSIASMAT

TIC

Projecte Innovació

Treball per PROJECTES

1 setmana

4,5h/setmana EP4h/setmana ESO(SaP, ABP,Kilpatrick...)

Paletes i projectes de comprensió

Projecte Innovació

Mitjançant...

Treball cooperatiu/ Treball interetapes

Cultura de pensament

Educació emocional i espiritual

Projecte Innovació

Mitjançant...

EMPRENEDORIA

FAMÍLIES A LES AULES

AVALUACIÓ

Projecte Innovació

GAMIFIQUEM LES SESSIONS

Projecte Innovació

i d'altres...

SOLIDARITAT

INTERIORITAT

COMUNITAT

i molt més...

VALORSTERESIANS

ESO i cicles

Ús de portàtils individuals

Llibres digitals

EI & EP

Robòtica (Bee-bots...)

Aula informàtica

INTEGREM LES TIC AL CURRÍCULUM

PISSARRES DIGITALS

EDUCAMOS

PANTALLA INTERACTIVA

Ipad's

Impressora 3D

Robòtica amb LEGO

Projecte integràtic

Ordinadors a l'aula

ESO

Desdoblaments2n i 3r ESO

Francès de 1r a 4t

EI & EP

AICLEScience, Music i Arts&Crafts

COLÒNIESBianual

AUXILIAR DE CONVERSA

PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS

Colònies en anglès a 2n (Treball de Síntesi)

Estades al Regne Unit

COMPLEMENTÀRIES

JORNADES MULTILÍNGÜES

Projecte Multilingüe

Francès a 6èIniciació

E-TwinningA 5è de primària

AICLEPlàstica

Batxillerat DualInici a 3r ESO

PSICOPEDAGOGA

Grup reduïtDesdoblamentPlans individualitzatsMetodològicsAltes capacitats

Detecció precoç

CSMIJEAPCREDA...

COORDINACIÓ EQUIPS

Reforç a l'aula

VETLLADORA

Vetlla... per millorar a l'aula i ajudar a descobrir els talents i fortaleses del nostre alumnat

ATENCIÓPERSONALITZADA

ProjecteAtenció a la diversitat

FEAC

PROFESSORAT

ESPECIALISTES(convidats)

FAMÍLIES

Ofereix: ORIENTACIÓ A l'ALUMNATATENCIÓ A LES FAMÍLIESRECOLZAMENT AL PROFESSORATACOMPANYAMENT EMOCIONAL

- Organització d'activitats extraescolars- Aportacions de material al centre- Diades d'esports, de la Comunitat educativa,...- S'organitza en 4 comissions:Humanitats, activitats culturals i artístiques, estudis i esports

Col·labora amb el centre

MONITORS/ES propis del centre- Normal/ Règim/ Dieta- Proposta sopar- QUOTA:FIX: 8,30€EVENTUAL: 9,45€TALONARI (10 t): 85€

Menjador

PERSONAL QUALIFICAT propi del centre- Horari: 8:00-9:00h- SOCI (AMPA): 4€/dia - 40€/mes- No SOCI: 7€/dia - 70€/mes

Diferents activitats dinàmiques

Un espai lúdic de diversió, joc i aprenentatge!

Acollida matinal

Més informació...

https://vilanova.escolateresiana.com

@TeresesVilanova

vilanova.escolateresiana.com

a8031502@xtec.cat

938930617

una escola Personalitzada

CREIEM EN EL POTENCIAL DE TOT EL NOSTRE ALUMNAT

en les seves possibilitats i riquesa interior

Intel·ligènciaMatemàtica

Intel·ligència Naturalista

Intel·ligència Lingüística

Intel·ligència Cinètic-corporal

Intel·ligència Interpersonal

Intel·ligènciaVisual-espacial

Intel·ligènciaMusical

Intel·ligènciaIntrapersonal

Intel·ligènciaespiritual

Empàtica

MIREM AMB LA MIRADA DE l'ALTRE

les competències emocionals, interpersonals i socials són de vital importància

Intel·ligènciaVisual-espacial

Ens cuidem,ens estimemi ens respectem

Debats Exposicions Moments d'escolta ...

Units per un mateix objectiu

Basada en la inclusió i en l'equitat

una escola social, plural, inTercultural, democràtica, inclusiva i solidària

Oberta

OBRIM LES PORTES AL NOSTRE ENTORN fent possible ser un lloc de trobada amb altres

Col·laborem en projectesactivitats amb grups tallers de la ciutat

Interconnectada

creiem que l'autonomia personal, la reflexió, la comunicació i la creativitat

és el que necessitem per contruir la societat del futur

La tecnologia, la mobilitat i la globalització han configurat un món hiperconnectat

Dissenyadora del canvi

escola en continu canvi

busca entorns facilitadors, trenca amb espais i rols establerts i afavoreix l'intercanvi i la col·laboració

Emprenem el vol junts?

T'atreveixes?

i moltes coses més....