Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

KLASA VIII

Świat przedstawiony w powieści "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego.

Zadanie domowe

Język narracji

Wątki

Bohaterowie

Miejsca akcji

Czas akcji

Tytuł

Geneza

Autor

O czym będzie lekcja?

1. Autor

Polski prozaik , publicysta, dramaturg. Posługiwał się pseudonimami :Maurycy Zych i Józef Katerla. Ze względu na zangażowanie społeczne nazywany był "sumieniem polskiej literatury" lub "sumeniem narodu".

Stefan Żeromski

"Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego wydano w czasie, gdy Polska była pod zaborami (I wyd. ukazało się w 1897 r. w czasopiśmie „Nowa Reforma”).

2. Geneza

3. Tytuł

Tytuł utworu nawiązuje do mitologii greckiej. Mityczny król Syzyf za swe krętactwa został ukarany i skazany przez bogów Olimpu na ciężką, wieczną pracę. Miał wtaczać ciężki głaz na skałę, ale kiedy kamień był już na samej górze, spadał i należało wszytko rozpoczynać od początku.

Retrospekcje

Kontekst historyczny

Zakończenie akcji

Rozpoczęcie akcji

4. Czas akcji

Oto XIX-wieczny plan Kielc (z którymi można utożsamić Kleryków)

5. Miejsca akcji

6. Bohaterowie

Marcin Borowicz

Bernard Zygier

Andrzej Radek

7. Wątki

Psychologiczny

Dojrzewanie Marcina Borowicza

Społeczny

Droga życiowa Andrzeja Radka

Patriotyczny

Działalność Bernarda Zygiera

8. Język narracji

1. Sporządź notatkę do zeszytu dotyczącą:- czasu i miejsc wydarzeń,- bohaterów,- głownych wątków powieści.Zapisz tylko najważniejsze treści.2. Sprawdź swoją wiedzę - wykonaj w tym celu quiz!3. Możesz obejrzeć również film pt. "Syzyfowe prace" w reżyserii Pawła Komorowskiego.

9. Zadanie domowe

Lidia Nykiel

Dziękuję za udział w lekcji!