Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Travnjaci

Odgovori na sljedeća pitanja klikom na točan odgovor.

PITANJE 1 OD 5

Kako se zovu travnjaci na kojima pase stoka?

Kamenjari

Parkovi

Pašnjaci

Sljedeće

Točno!

PITANJE 2 OD 5

Kako se naziva pokošena i osušena trava?

Sijeno

Košanica

Travica

Sljedeće

Točno!

PITANJE 3 OD5

Gdje živi krtica?

U zemlji.

U deblu.

U štali.

Sljedeće

Točno!

PITANJE 4 OD 5

Dopuni. Livadne biljke su i ljekovite biljke, kao što su:

maslačak, stolisnik i trputac.

visibaba, mlječika i forzicija.

ruža, zumbul i šafran

Sljedeće

Točno!

PITANJE 5 OD 5

Kako se naziva otkos trave?

Stog

Otava

Košnja

Točno!