Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

7 TIPS DE TELETREBALL EN CONFINAMENT

DEFINEIX OBJECTIUS DIARIS

EVITA DISTRACCIONS

MANTÉ EL CONTACTE VIRTUAL

PREN MESURES DE CIBERSEGURETAT

SIGUES CONSCIENT DE QUE ESTÀS A CASA

BUSCA UN ESPAI ADEQUAT I POSA'T ROBA CÒMODE

MARCA'T UN HORARI DE TREBALL I FES DESCANSOS

+

+

+

+

+

+

+

DEFINEIX OBJECTIUS DIARIS

TELETREBALL

És molt important que defineixis i redactis els objectius diaris de la teva feina, per tal de posar en clar què vols fer, així com per poder mesurar els teus avanços. Com han de ser els objectius? Específics Mesurables Assolibles Realistes Temporalitzables

Els objectius han d'indicar de forma clara i concreta què es farà.

Ha de ser possible avaluar el grau de compliment dels objectius, i per això cal que siguin mesurables.

Els objectius han de ser assolibles considerant els recursos disponibles, la realitat sobre la qual volem incidir, etc.

Els objectius s’han de poder dur a terme en la realitat sobre la qual treballem.

Els objectius s’han de poder situar en el temps, és a dir que ens hem de preguntar en quin termini ens plantegem assolir-los.

EVITA DISTRACCIONS

TELETREBALL

És molt probable que durant el temps que dediquis a fer teletreball tinguis interferències que et dificultin la realització i la concentració en el teu treball, pel sol fet d'estar a casa.Alguns aspectes importants:- No consultar el mòbil o agafar trucades (a no ser que et calgui per treballar) - Evitar aixecar-se constantment per menjar o beure o per fer altres tasques- Mantenir la zona de treball neta i ordenada- Començar i acabar una tasca- Fer ús dels auriculars per tenir mes aïllament- Evitar posar música de fons

Dos aspectes principals per controlar les distraccions: 1.- Treballar per objectius 2.- Tenir autodisciplina

MANTÉ EL CONTACTE VIRTUAL

TELETREBALL

Durant el dies de confinament que estiguis teletreballant, és important que evitis l'aïllament dels companys/es de treball, ja que passareu força dies sense veure-us, i caldrà que assoliu els objectius establerts. Recomanacions- Compartir informacions i tasques de treball per correu- Informar del que fan els companys/es i informar-los del que fas- Connectar diàriament per parlar (whatsApp, telegram, etc.)- Crear un google drive per compartir documents de treball- Fer vídeoconferències per intercanviar idees o experiències (skipe, teams, hangouts meet, etc.)

PREN MESURES DE CIBERSEGURETAT

TELETREBALL

Teletreballar pot comportar el risc d'accedir a llocs virtuals desprotegits, fora d’un perímetre de seguretat on les amenaces i els riscos són més evidents. És per això, que com a persona teletreballadora et serà necessari adoptar algunes mesures:- Evitar emmagatzemar dades multimèdia de les xarxes (vídeos, música, etc.) - No obrir missatges de remitents desconeguts o amb continguts dubtosos- Actualitzar l'antivirus de l'equip i fer anàlisis períòdics- Fer servir xarxes wifi segures i evitar les xarxes públiques- Les credencials d'accés han de ser personals i intransferibles- Ser molt curós en les baixades de programes i documents- Mai donar dades personals a anuncis o webs poc fiables - Eliminar freqüentment l'historial de navegació

Si vols ampliar la informació sobre aquest tema clica l'enllaç de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/inici

SIGUES CONSCIENT DE QUE ESTÀS A CASA

TELETREBALL

Si durant el confinament a casa estàs acompanyat (la teva parella, fills/filles, persones grans, amics, etc.), i per tant, has de viure aquesta situació excepcional amb els que t'envolten, la recomanació és que estableixis unes normes de convivència.Has de poder compaginar les teves obligacions laborals amb les estones i responsabilitats amb els altres. Has de ser capaç de centrar-te en el que estàs fent i alhora tenir certa flexibilitat amb el teu entorn, ja que hauràs d'atendre als temes laborals i als de la familia/amics.

ESPAI I VESTUARI

TELETREBALL

Busca un espai de treball que puguis ocupar diàriament, on puguis col•locar l’ordinador (portàtil o fix) i el material que utilitzis durant l’activitat laboral. Encara que l’ideal és una habitació pròpia, pot ser la taula del menjador… però mai treballis al llit, al sofà, etc.Treballar amb la mateixa roba amb la que dormim et pot generar una sensació de repòs que pot derivar en un descens de la teva productivitat. Sempre que et sigui possible fes servir roba còmode, tot i que els experts recomanen vestir-se com si s’anés a sortir al carrer.

HORARI I DESCANSOS

TELETREBALL

El teletreball et permet certa flexibilitat i t’estalvia temps pel fet de, per exemple, evitar els trajectes a la feina. Tot i així, no s’ha de caure en l’error d’improvisar la jornada. Cal pensar en els horaris i calendaritzar les tasques del dia i la setmana. És recomanable fer la mateixa quantitat de pauses que es fan en un dia normal a la feina. Aquests descansos et permetran la recuperació de la fatiga física, postural, visual i mental. Cal establir una rutina per mantenir un hàbit de feina.

Fes pauses de 5 minuts cada hora que et permetin descansar els teus ulls, estirar-te i moure’t per la casa.

Una manera de controlar-ho és apuntant en un Excel les feines o objectius que es volen complir al llarg del dia i anar subratllant les que es van completant.