Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Objektna rečenica

Promotri rečenicu: Učenici vole kad im se objasni gradivo. glavna surečenica zavisna surečenica glagol otvara mjesto objektu uvrštena je u glavnu surečenicu na mjesto objekta

Uvrštavanje rečenice na mjesto objekta

U objektnoj se rečenici ne piše zarez pri uobičajenome poretku surečenica: Vidio sam da si dobra osoba. Ako su surečenice u inverziji, zarez se piše: Da si dobra osoba, vidio sam.

Zarez u objektnoj rečenici

Ne zaboravi da smo prijatelji. Ne zaboravi naše prijateljstvo. Moja sestra voli kad joj pomažem. Zapamtio sam kad smo se prvi put susreli.

Preoblikuj zavisnosložene objektne rečenice u jednostavne. Neka ti pomogne riješeni primjer.

4. Mislio je kako nećeš doći.

zanimljivije nema.

3. Predstava je da

2. Tko je pospan, neka spava.

knjižnici.

Čula sam da si bio u

Prepiši objektne rečenice.